Slide Slide Slide Slide

Grupul ţintă este alcătuit din 75 de doctoranzi şi 40 de cercetători postdoctorat.