📌  Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4, București

☎️ Tel.: 021.330.20.61;                                       

📮 E-mail: fscri@univ.utm.ro

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE organizează admitere pentru anul universitar 2022-2023 la Programul Pregătitor de Limba Română pentru candidații cetățeni străini cu durata de 1 an (2 semestre).

CALENDARUL SESIUNILOR DE ADMITERE

SESIUNEA IULIE 2022:

29 iulie 2022. Perioada de înscriere 4 iulie 2022-28 iulie 2022

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022:

26 septembrie 2022. Perioada de înscriere 1 septembrie 2022-24 septembrie 2022

Admiterea în Programul Pregătitor de Limba Română pentru cetățeni străini se face pe baza dosarelor de înscriere.

CONCURSUL DE ADMITERE

Admiterea în Programul Pregătitor de Limba Română pentru cetățeni străini se face pe baza dosarelor de înscriere.

ÎNSCRIERE ONLINE
PREVEDERI GENERALE

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea la admitere pentru se face prin una din următoarele modalități:

 • La Secretariatul Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale din Calea Văcărești nr.189, etaj I București, Sector 4, personal sau prin mandatar cu procură notarială specială, între orele 900-1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900-1400;
 • La sediul Departamentului Relații Internaționale al UTM (Calea Văcărești nr. 189, Corp M, parter) personal sau prin mandatar cu procură notarială specială, între orele 900-1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900-1400;
 • Online, pe portalul Înscriere admitere 2022, de pe pagina de web utm.ro.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere în dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat sau echivalentă), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere și înmatriculare în Programul Pregătitor de Limba Română pentru anul universitar 2022-2023, în care se vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formular.

Cererea de înscriere este însoțită de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

DOCUMENTE NECESARE

ACTE ȘI DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 

 1. Cererea tip de înscriere și înmatriculare în Programul Pregătitor de Limba Română pentru anul universitar 2022-2023;
 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie – traducere legalizată (în original);
 3. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 4. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 5. Adeverință medicală eliberată în anul curent de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 6. Atestat lingvistic pentru limba engleză cu recunoaștere internațională: Cambridge, INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS), TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL) sau alt atestat cu recunoaștere internațională;
 7. Trei fotografii color format ¾;
 8. Declarație pe proprie răspundere cu privire la exactitatea datelor din cererea de înscriere, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale, în cazul înscrierilor online
 9. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR).
 10. Dovada achitării taxei de înscriere admitere.

CANDIDAȚI STRĂINI

Admiterea în Programul Pregătitor de Limba Română pentru cetățeni străini se face pe baza dosarelor de înscriere.

TAXE DE ÎNSCRIERE

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea achita toate taxele online. Pentru alte modalitati de plata a taxelor de admitere click aici

Cuantumul și modalitățile de plată ale taxei de înscriere la concursul de admitere, precum și ale taxei pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale sunt prevăzute în Regulamentul privind nomenclatorul de taxe pentru anul universitar 2022-2023, disponibil la adresa https://www.utm.ro/wp-content/uploads/2022/04/Untitled-5.pdf

Înscrierea este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de înscriere la admitere. Taxa de înscriere la admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea achita toate taxele online. Taxa de studii pentru Programul Pregătitor de Limba Română pentru candidații cetățeni străini este de 3300 euro

 

Contact:

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Tel.: 021.330.20.61

E-mail: fscri@univ.utm.ro

DEPARTAMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

Tel: 021.330.25.37

E-mail: international@univ.utm.ro