• Lucrările vor fi redactate în limba engleză
  • Lucrările se vor transmite pe adresa: conference@univ.utm.ro 
  • Transmiterea abstractului lucrării şi a textului integral (5 – 6 pagini), în limba engleză: 01.11.2020
  • Lucrările vor fi publicate în 6 volume cotate ISSN, ISBN şi indexate în BDI.
  • Un grup de autori pot prezenta maxim 3 lucrări.