Conferinţa Internaţională

„EDUCAŢIE ŞI CREATIVITATE PENTRU O
SOCIETATE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE”

Ediţia a XIV-a

12 – 14 noiembrie 2020

SECŢIUNI

 

  1. Drept
  2. Ştiinţe economice
  3. Informatică
  4. Psihologie
  5. Interacţiunea om-maşină. Măsurări în domeniul tehnic şi social.
  6. Medicină
  7. Medicină dentară
  8. Farmacie
  9. Comunicare, relaţii internaţionale, limbă, cultură şi civilizaţie