CONCURS DE ADMITERE

SEPTEMBRIE 2022

 

Termenul-limită pentru plata a cel puțin primei rate din taxa de studii pentru candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2022 în ciclurile de studii universitare de licență și master se prelungește până la data de 03 octombrie 2022. În caz contrar, locul ocupat va fi declarat vacant. 

 

 

Listă finală a candidaţilor admişi – Medicina dentară

Listă finală a candidaţilor respinşi – Medicina dentară

Listă finală a candidaţilor admişi – Tehnică dentară

Listă finală a candidaţilor respinşi – Tehnică dentară

 

 

 

 

📌  Str. Gheorghe Petraşcu nr. 67A, sector 3, Bucureşti

☎️ Tel.: 021.325.14.16;                                       

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2022-2023 la următoarele programe de studii universitare de licență:

 

Nr. crt.Domeniul de licenţăProgramul de studiiTaxa de studii anualăNr. credite/
Durata studiilor
Număr de locuri
Pentru studenți români/UE (Euro)Pentru studenți din state terțe UE
1.SănătateMedicină Dentară (în limba română)6000 Euro8000 Euro360 de credite / 6 ani

(12 semestre)

130 de locuri, Acreditat
2.SănătateMedicină Dentară (în limba engleză)7500 Euro9500 Euro360 de credite / 6 ani

(12 semestre)

45 de locuri, Autorizat
3.SănătateTehnică Dentară3000 Euro7500 Euro180 de credite / 3 ani

(6 semestre)

25 de locuri, Acreditat

 

CONCURS  DE ADMITERE

IULIE 2022

 


 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI ÎN SESIUNEA IULIE 2022 SUNT OBLIGAȚI SĂ ACHITE CEL PUȚIN PRIMA RATĂ A TAXEI DE STUDII PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2022, ORA 16. ÎN CAZ CONTRAR, LOCUL OCUPAT VA FI DECLARAT VACANT.

CANDIDATII ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA ONLINE VOR DEPUNE DOSARELE ÎN FORMAT FIZIC LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII, ÎN CURSUL LUNII SEPTEMBRIE 2022


Listă finală a candidaţilor admişi – Medicina dentară
Listă finală a candidaţilor respinşi – Medicina dentară
Listă finală a candidaţilor admişi – Tehnică dentară
Listă finală a candidaţilor respinşi – Tehnică dentară

 


Candidații cu cetățenie română și studii liceale în România, în limba română, candidații cetățeni din state UE, SEE și Confederația Elvețiană, precum și cetățenii români cu studii în străinătate sau alte sisteme de învățământ care funcționează pe teritoriul României care au fost admiși, sunt obligatoriu SA PLATEASCĂ  CEL PUȚIN PRIMA RATĂ DIN TAXA DE STUDII PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2022. În caz contrar, candidatul va pierde locul.

Plata taxei de școlarizare se poate face integral la data scadenței primei rate.

Taxa se poate achita in lei la Casieria UTM (Dambovnicului 22, Sector 4, Bucuresti) sau in contul bancar al universitatii in Banca Transilvania, Bucuresti, SWIFT: RO22BTRL.

RON: RO90BTRL04301202N01816XX

Pentru plata bancară, vă rugăm să includeți codul de plată corespunzător facultății și anului de studii 03 MDZ1

Candidații cetățeni ai statelor extracomunitare care au fost admiși sunt obligați SA PLATEASCĂ  TAXA DE STUDII pe întreg anul universitar 2022-2023, până la data de 30 august 2022. În caz contrar, candidatul va pierde locul.

Taxa poate fi plătită în EURO în contul bancar al universității în Banca Transilvania, București, SWIFT: RO22BTRL.

EURO: RO65BTRL04304202N01816XX

Pentru plata bancară, vă rugăm să includeți codul de plată corespunzător facultății și anului de studii 03 MDZ1

VĂ RUGĂM SĂ TRIMITEȚI O COPIE A CHITANȚEI LA ADRESA DE EMAIL medicina.dentara@univ.utm.ro


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

CONTESTAȚIILE LA CONCURSUL DE ADMITERE SE POT DEPUNE PÂNĂ VINERI 30 IULIE 2022 ORA 16 PE ADRESA DE E-MAIL medicină.dentara@univ.utm.ro SAU ÎN FORMAT SCRIS LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DIN STRADA GHEORGHE PETRAȘCU NR. 67 A, SECTOR 3.

 CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI PE LISTELE DEFINITIVE ÎN SESIUNEA IULIE 2022 SUNT OBLIGAȚI SĂ ACHITE CEL PUȚIN PRIMA RATĂ A TAXEI DE STUDII PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2022, ORA 16. ÎN CAZ CONTRAR, LOCUL OCUPAT VA FI DECLARAT VACANT.


Listă provizorie a candidaţilor admişi – Medicina dentară

Listă provizorie a candidaţilor respinşi – Medicina dentară

Listă provizorie a candidaţilor admişi – Tehnică dentară

Listă provizorie a candidaţilor respinşi – Tehnică dentară


SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ

28 IULIE 2022 – ora 09.00 Corp IOR 2 (Gheorghe Petrașcu 67A)

 Intrarea în sală se va face în intervalul 08.00 – 08.45 cu C.I./ Pașaport

 

SPECIALIZAREA TEHNICĂ DENTARĂ

28 IULIE 2022 – ora 09.00 Corp IOR 1 (Gheorghe Petrașcu 67A)

Intrarea în sală se va face în intervalul 08.00 – 08.45 cu C.I./ Pașaport

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR:

-toți candidații vor purta masca de protecție (medicală)

-candidații vor avea asupra lor pix cu pastă de culoare albastră

-în sala de examen candidaților le este permisă intrarea doar cu actul de identitate, instrumente de scris, sticla cu apă;

-în clădire vor intra doar candidații; însoțitorii candidaților nu au voie în clădirile universității


REPARTIZAREA  CANDIDAŢILOR  ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DE ADMITERE – SALA Amf. Palade (MEDICINĂ DENTARĂ)

REPARTIZAREA  CANDIDAŢILOR  ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DE ADMITERE – SALA A103 (MEDICINĂ DENTARĂ)

 REPARTIZAREA  CANDIDAŢILOR  ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DE ADMITERE – SALA A203 (MEDICINĂ DENTARĂ)

REPARTIZAREA  CANDIDAŢILOR  ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DE ADMITERE – SALA A302 (MEDICINĂ DENTARĂ)

REPARTIZAREA  CANDIDAŢILOR  ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DE ADMITERE – SALA A401 (MEDICINĂ DENTARĂ)

REPARTIZAREA  CANDIDAŢILOR  ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DE ADMITERE – SALA L301 (MEDICINĂ DENTARĂ)

REPARTIZAREA  CANDIDAŢILOR  ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DE ADMITERE – SALA P1 (TEHNICĂ DENTARĂ)

REPARTIZAREA  CANDIDAŢILOR  ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DE ADMITERE – SALA S001 (MEDICINĂ DENTARĂ)


 

CALENDARUL SESIUNILOR DE ADMITERE

Admiterea în programele de studii universitare de licență la Facultatea de Medicină Dentară se organizează în două sesiuni:

SESIUNEA IULIE 2022

Perioada de înscriere 1 iulie 2022-20 iulie 2022– pentru înscrieri fizice, la sediul facultății

Perioada de inscriere: 01 iulie – 18 iulie 2022 – pentru înscrieri online, prin portal

Datele concursurilor de admitere:

 • Programul de studii Medicină Dentară (în limba română): 28 iulie 2022
 • Programul de studii Medicină Dentară (în limba engleză): 29 iulie 2022
 • Programul de studii Tehnică Dentară: 28 iulie 2022

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2021, perioada de înscriere 5 septembrie 2022-16 septembrie 2022.

Datele concursurilor de admitere:

 • Programul de studii Medicină Dentară (în limba română): 22 septembrie 2022
 • Programul de studii Medicină Dentară (în limba engleză): 23 septembrie 2022
 • Programul de studii Tehnică Dentară: 22 septembrie 2022

Admiterea în programul de studii Medicină Dentară (în limba engleză) se susține în limba engleză.

CONCURSUL DE ADMITERE

Admiterea se face pe programe de studii, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii respectiv.

I. Pentru programul de studii universitare de licență Medicină Dentară (în limba română), disciplinele de concurs sunt BIOLOGIE obligatoriu și, la alegere, CHIMIE sau FIZICĂ. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări, dintre care 70 pentru disciplina obligatorie și 30 pentru cea la alegere. Fiecare întrebare are cinci variante de răspuns. Întrebările sunt de două tipuri:

a) Întrebări cu un singur răspuns corect din cinci. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu un punct;

b) Întrebări cu două răspunsuri corecte din cinci. Fiecare întrebare la care se marchează ambele răspunsuri corecte și numai acestea se notează cu un punct.

În caietele de întrebări și în formularul de răspuns se precizează tipul întrebării. Media generală la concursul de admitere se calculează după cum urmează:

media generala=(punctaj biologie+punctaj disciplina la alegere)/10

 

Media generală se calculează cu două zecimale, fără rotunjire și trebuie să fie de minim 5(cinci).

Candidații vor specifica obligatoriu pe Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2022-2023 disciplina la alegere la care vor susține concursul de admitere.

Manuale recomandate și tematică:

BIOLOGIE, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. (Cu excepția subcapitolelor Teme și aplicații, Lucrări practice, Autoevaluare, Noțiuni elementare de igienă și patologie.)

CHIMIE, Manual pentru clasa a X-a, autori: Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2010. Capitolul 1. Introducere în studiul chimiei organice, pp. 5-16. Capitolul 2. Hidrocarburi. 2.1 Alcani, pp. 18-35, 2.2 Alchene, pp. 35-55, 2.3 Alchine, pp. 55-65, 2.4 Alcadiene, pp. 65-71, 2.5 Arene, pp. 71-88. Capitolul 3. Compuși organici monofuncționali. 3.1 Alcooli, pp. 91-100, 3.2 Acizi carboxilici, pp. 100-117. Capitolul 4. Compuși organici cu importanță practică. 4.1 Compuși organici cu acțiune biologică, pp. 117-125. CHIMIE C1, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Luminița Vlădescu, Irinel Adriana Badea, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2006. Capitolul 1. Clasificarea compușilor organici în funcție de natura grupei funcționale, pp. 5-20. Capitolul 2. Reacții ale compușilor organici, pp. 21-60. Capitolul 3. Compuși organici cu proprietăți acido-bazice, pp. 61-88. Capitolul 4. Compuși organici cu funcțiuni divalente. Compuși carbonilici, pp. 89-106. Capitolul 5. Compuși organici cu funcțiuni mixte, p. 107-146. Capitolul 6. Compuși organici cu importanță biologică, pp. 147-167. Din ambele manuale, textele marcate cu verde (pentru cercul de chimie) nu fac parte din prezenta bibliografie.

FIZICĂ. Manuale orientative: FIZICĂ, Manual pentru clasa a IX-a, autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi. Editura Niculescu ABC, orice ediție începând cu 2004. FIZICĂ, Manual pentru clasa a X-a, autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi. Editura Niculescu ABC, orice ediție începând cu 2005. FIZICĂ, F1 + F2, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Octavian Rusu, Livia Dinică, Constantin Trăistaru, Constantin Gavrilă. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. Tematica: 1) Optica geometrică. Principiile opticii geometrice. Reflexia și refracția luminii. Aplicaţii ale fenomenului de refracţie. Aplicaţii ale fenomenului de reflexie. Lentile subţiri. Sisteme de lentile. Ochiul. Vederea cromatică. Instrumente optice (Microscopul). 2) Elemente de termodinamică. Mărimi caracteristice structurii discrete. Noţiuni termodinamice de bază. Calorimetrie. Fenomene termice. Gazul ideal. Transformări de stare de agregare. Principiul I al termodinamicii. Principiul al II-lea al termodinamicii. 3) Producerea şi utilizarea curentului continuu. Curentul electric. Legea lui Ohm pentru un circuit electric simplu. Teoremele lui Kirchhoff. Gruparea rezistoarelor şi a generatoarelor electrice. Energia şi puterea electrică. Transferul optim de putere. Efectele curentului electric. Aplicaţii (fără magnetism). 4) Optica ondulatorie. Dispersia luminii. Interpretare electromagnetică. Interferenţa. Difracţia luminii. Aplicaţii. Polarizarea luminii. Aplicaţii.

 


 

II. Pentru programul de studii universitare de licență Medicină Dentară (în limba engleză), disciplinele de concurs sunt BIOLOGIE obligatoriu și, la alegere, CHIMIE sau FIZICĂ. Proba de concurs constă în completarea online a unui test-grilă cu 60 de întrebări, dintre care 40 pentru disciplina obligatorie și 20 pentru cea la alegere. Fiecare întrebare are cinci variante de răspuns, dintre care un singur răspuns este corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu un punct. Punctajul se transformă în notă, după cum urmează:

media generala=(punctaj biologie+punctaj disciplina la alegere)/6

 

Nota obținută la testul-grilă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire și trebuie să fie de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere este media aritmetică între nota obținută la testul-grilă și media generală obținută la examenul de bacalaureat, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

Candidații vor specifica obligatoriu pe Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2022-2023 disciplina la alegere la care vor susține concursul de admitere.

Manuale recomandate și tematică:

BIOLOGIE: Anatomy and Physiology, Betts, J. G., DeSaix, P., & Johnson, E., et al. (2013), https://openstaxcollege.org/textbooks/anatomy-and-physiology.

Chapter 1: An Introduction to the Human Body, without Medical Imaging. Chapter 3: The Cellular Level of Organization. Chapter 4: The Tissue Level of Organization, without Tissue Injury and Aging. Chapter 5: The Integumentary System, without Diseases, Disorders, and Injuries of the Integumentary System. Chapter 6: Bone Tissue and the Skeletal System, only The Functions of the Skeletal System, Bone Classification, Bone Structure. Chapter 9: Joints, without Anatomy of Selected Synovial Joints, Development of Joints. Chapter 10: Muscle Tissue, without Types of Muscle Fibers, Exercise and Muscle Performance, Development and Regeneration of Muscle Tissue. Chapter 11: The Muscular System, only Interactions of Skeletal Muscles, Their Fascicle Arrangement, and Their Lever Systems, Naming Skeletal Muscles. Chapter 12: The Nervous System and Nervous Tissue. Chapter 13: Anatomy of the Nervous System. Chapter 15: The Autonomic Nervous System, only Divisions of the Autonomic Nervous System, Autonomic Reflexes and Homeostasis. Chapter 17: The Endocrine System, without Development and Aging of the Endocrine System. Chapter 18: The Cardiovascular System: Blood, only An Overview of Blood. Chapter 19: The Cardiovascular System: The Heart, without Cardiac Physiology, Development of the Heart. Chapter 20: The Cardiovascular System: Blood Vessels and Circulation, only Circulatory Pathways. Chapter 21: The Lymphatic and Immune System, only Anatomy of the Lymphatic and Immune Systems. Chapter 22: The Respiratory System, only Organs and Structures of the Respiratory System, The Process of Breathing, Gas Exchange, Transport of Gases. Chapter 23: The Digestive System. Chapter 24: Metabolism and Nutrition, only Overview of Metabolic Reactions, Metabolic States of the Body, Energy and Heat Balance. Chapter 25: The Urinary System, only Gross Anatomy of Urine Transport, Gross Anatomy of the Kidney, Microscopic Anatomy of the Kidney, Physiology of Urine Formation. Chapter 26: Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Balance, only Body Fluids and Fluid Compartments. Chapter 27: The Reproductive System, without Development of the Male and Female Reproductive Systems.

From all selected chapters, the following highlighted features are NOT required: Homeostatic Imbalances, Disorders, Diseases, Aging, Career Connections, Everyday Connections, Interactive Links.

CHIMIE: 1. The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Chemistry. Grades 10-12, November 2008. Chapters: Chapter 4. Atomic combinations – Grade 11, pp. 63-90. Chapter 6. Solutions and Solubility – Grade 11, pp. 101-106. Chapter 9. Organic Molecules – Grade 12, pp. 151-184. Chapter 10. Organic Macromolecules – Grade 12, pp. 185-208. Chapter 15. Types of Reactions – Grade 11. pp. 267-286.

FIZICĂ: The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Physics. Grades 10-12, Editors: Jaynie Padayachee, Joanne Boulle, Diana Mulcahy, Anette Nell, Rene Toerien, Donovan Withfield, November 2008. Chapter 7. Geometrical Optics – Grade 10: 7.2 Light Rays; 7.3 Reflection; 7.4 Refraction. Chapter 10. Electric Circuits – Grade 10: 10. 1 Electric Circuits; 10.2 Potential Difference; 10.3 Current; 10.4 Resistance. Chapter 13. Geometrical Optics – Grade 11: 13.2 Lenses; 13.3 The Human Eye; 13.6 Microscopes. Chapter 19. Electric Circuits – Grade 11: 19.2 Ohm՚s Law; 19.3 Resistance.

 


 

III. Pentru programul de studii universitare de licență Tehnică Dentară, disciplina de concurs este BIOLOGIE. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări. Fiecare întrebare are cinci variante de răspuns, dintre care un singur răspuns este corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu 1 punct. Punctajul se transformă în notă, după cum urmează:

(numărul de puncte obținute)/10

 

Nota obținută la testul-grilă trebuie să fie de minim 5 (cinci). La stabilirea mediei generale la concursul de admitere se ia în considerare media generală obținută la examenul de bacalaureat, cu o pondere de 10% din media generală de admitere. Media generală la concursul de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Manual recomandat și tematică:

BIOLOGIE, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. (Cu excepția subcapitolelor Teme și aplicații, Lucrări practice, Autoevaluare, Noțiuni elementare de igienă și patologie.)

ÎNSCRIERE ONLINE
PREVEDERI GENERALE

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea la concursul de admitere pentru candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în România în sistemul național de învățământ se face prin una din următoarele modalități:

 • La Secretariatul Facultății de Medicină Dentară din strada Gheorghe Petrașcu nr. 67A, Sector 3, personal sau prin mandatar cu procură notarială specială, între orele 900-1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900-1400;
 • Online, pe portalul Înscriere admitere 2022, de pe pagina de web utm.ro.

Înscrierea la concursul de admitere pentru candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română se face prin una din următoarele modalități:

 • La sediul Departamentului Relații Internaționale al UTM (Calea Văcărești nr. 189, Corp M, parter) personal sau prin mandatar cu procură notarială specială, între orele 900-1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900-1400;
 • Pe portalul Înscriere admitere 2022, de pe pagina de web utm.ro.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere în dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat sau echivalentă), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2022-2023, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv. În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea genera cererea de înscriere pe baza datelor completate în portalul de admitere.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

DOCUMENTE NECESARE

ACTE ȘI DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2021-2022;
 2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 8. Adeverință medicală eliberată în anul curent de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 9. Trei fotografii color format ¾;
 10. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu diploma de bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt scutiți de obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română acei candidați care au obținut premii la olimpiade naționale de limba română.
 11. Atestat lingvistic pentru limba engleză cu recunoaștere internațională: Cambridge, INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS), TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL) sau alt atestat cu recunoaștere internațională, în cazul candidaților la programele de studii Medicină (în limba engleză și Medicină Dentară (în limba engleză). Candidații cetățeni ai statelor în care limba oficială este limba engleză sau au documente de studii care atestă absolvirea studiilor liceale în limba engleză sunt exceptați de la această obligație.
 12. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 13. Declarație pe proprie răspundere cu privire la exactitatea datelor din cererea de înscriere, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale, în cazul înscrierilor online;
 14. Dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2021-2022 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original. În cazul în care sunt declarați admiși la studii de licență, candidații menționați au obligația de a prezenta, până la data de 30 septembrie 2022, la Secretariatul Facultății de Medicină Dentară, diploma de bacalaureat în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat).

După afișarea rezultatelor definitive ale concursului de admitere, candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în România în sistemul național de învățământ și care au urmat procedura de înscriere online au obligația de a depune în format hârtie actele și documentele menționate mai sus până la termenul scadent de plată a primei rate din taxa anuală de studii, respectiv până la data de 30 august 2022. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română au obligația de a depune în format hârtie actele și documentele menționate mai sus în termen de maximum 7 zile de la data la care au fost declarați admiși.

CANDIDAȚI STRĂINI

Înscrierea la concursul de admitere pentru candidaţii cetăţeni străini şi candidații cetăţeni români care au urmat studiile liceale în afara României sau în România la un liceu internațional se face prin una dintre următoarele modalități:

 • La sediul Departamentului Relații Internaționale (DRI)al UTM (Calea Văcărești nr. 189, Corp M, intrarea după clinica Regina Maria, parter) personal sau prin mandatar cu procură notarială specială, de luni până vineri, între orele 900-1300.
 • Online, pe portalul Înscriere admitere 2022, de pe pagina de web utm.ro.

În cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză, se depun la dosar copii simple ale documentelor originale, certificate pentru conformitate cu originalul de către DRI.

Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu şi documentele în original.

Excepţie face diploma de finalizare a studiilor liceale, pentru care se vor depune la dosar 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română.

După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii cetăţeni străini şi candidații cetăţeni români care au urmat studiile liceale în afara României sau în România la un liceu internațional vor completa în cadrul DRI o Cerere pentru echivalarea/ recunoașterea studiilor sau pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii în România de către organismele specializate ale Ministerului Educației (dacă este cazul), precum şi o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2022-2023, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea genera aceste cereri pe baza datelor completate în portalul de admitere.

Cererile sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

ACTE ȘI DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 1. Cererea-tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2022-2023 și Declarația pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 2. Cerere pentru echivalarea/recunoașterea studiilor sau pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii în România de către organismele specializate ale Ministerului Educației (dacă este cazul);
 3. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul actelor de identitate emise în altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
 4. Diploma de finalizare a studiilor liceale, în original și traducere legalizată (în original)în limba română.

Lista diplomelor internaționale recunoscute de Ministerul Educației din România – aici.

Pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma trebuie să fie vizată

cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea AICI.

Pentru statele care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma trebuie să fie supralegalizată sau însoțită de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență.

Supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România.

Lista statelor pentru care se solicită supralegalizarea poate fi consultată AICI.

Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă.

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original).

Cetăţenii străini care doresc să se înscrie ca Români de Pretutindeni trebuie să depună la dosar şi Declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română, disponibilă la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (Str. Muzeul Zambaccian, nr. 17, 011871, București) sau la Ambasada/ Consulatul României în ţara de reședință.

Documente suplimentare

 • Spania – Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto
 • Suedia – Certificat de eligibilitate eliberat de Verket för högskoleservice
 • S.U.A. – SAT (Scholastic Aptitude Test), Advanced Placement Test (APT) or ACT (American College Testing)
 • Israel – Psychometric Test (PET)
 1. Foaia matricolă cu situaţia pe toţi anii de liceu, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise în altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
 2. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
 3. Certificat de căsătorie(dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
 4. Actul doveditor al divorțului(dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
 5. Adeverință medicalăeliberată în anul curent de o autoritate competentă română, în original sau traducere certificată conform cu originalulsau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 6. Trei fotografii colorformat ¾;
 7. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației din România, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu Diploma de Bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației.
 8. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 1. Declarație pe proprie răspundere cu privire la exactitatea datelor din cererea de înscriere, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale, în cazul înscrierilor online;
 2. Dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere.

După afișarea rezultatelor definitive ale concursului de admitere, candidaţii cetăţeni străini şi candidații cetăţeni români care au urmat studiile liceale în afara României sau în România la un liceu internațional au obligația de a depune în format fizic la DRI actele și documentele menționate mai sus, în termen de maximum 7 zile de la data la care au fost declarați admiși.

TAXE DE ÎNSCRIERE

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea achita toate taxele online. Pentru alte modalitati de plata a taxelor de admitere click aici

Cuantumul și modalitățile de plată ale taxei de înscriere la concursul de admitere, precum și ale taxei pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale sunt prevăzute în Regulamentul privind nomenclatorul de taxe pentru anul universitar 2022-2023, disponibil la adresa https://www.utm.ro/wp-content/uploads/2022/04/Untitled-5.pdf

Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea achita toate taxele online.

Contact:

Tel.: 021.325.14.16

E-mail: medicina.dentara@univ.utm.ro