Despre Noi

Facultatea de Medicină Dentară a Universității Titu Maiorescu a luat naștere în anul 1990 ca parte a Facultății de Medicină .

Astfel, am dus la îndeplinire scopul principal al Universității – acela de a oferi o alternativă la studiile superioare din universitățile de stat; o alternativă de calitate superioară care a beneficiat de spații și dotări la cele mai înalte standarde, care a pus și pune la dispoziție pentru studenții maiorescieni toate cele trei cicluri de studii – studii de licență cu două specializări – Medicină Dentară și Tehnică Dentară , studii de masterat, dar și studii de doctorat.

Prestigiul facultății de Medicină Dentară constă in calitatea studiilor, a dotărilor de care beneficiază studenții, a parților practice, atât de importante pe durata studiilor, a eficienței și performanței cadrelor universitare care pregătesc viitorii medici pentru o profesie atat de nobilă.

Accentul este pus pe partea practică, o componentă esențială in pregătirea studenților , in cadrul Centrului Clinic Privat de Asistență Medicală Dentară Titu Maiorescu, unde își desfășoara lucrările practice, dar și pe construirea unui sistem de principii morale pe care se fundamentează practica medicală de la Hipocrate până in zilele noastre.

O altă componentă fundamentală a educației medicale practicate in cadrul Facultății de Medicina Dentară Titu Maiorescu o reprezintă respectul față de profesia pe care o dobândește absolventul, o profesie complexă care necesită ințelegere, compasiune  și devotament pentru pacienți, dar și dăruire pentru studiu continuu.