Despre Noi

 

Prin Hotărârea Senatului nr. 1 din 09.11.2023 au fost aprobate datele de desfășurare a referendumului privind alegerea modalității de desemnare a Rectorului UTM pentru mandatul    2024-2029, astfel: turul I de scrutin – 07 decembrie 2023turul II de scrutin – 11 decembrie 2023, între orele 800 – 2000. Conform art. 133 din Legea nr. 199/2023 a învățământului superior, cu modificările și completările ulterioare, modalitățile de desemnare a rectorului sunt:

 

a) pe baza unui concurs public sau

b) prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice titulare și cercetătorilor titulari din cadrul Universităţii, precum şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul Universității şi din consiliile facultăţilor.

 

La referendum au drept de vot toate cadrele didactice și de cercetare angajate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în Universitate şi reprezentanţii studenţilor din Senatul Universităţii şi din consiliile facultăţilor.

 

Secţii de votare pentru referendum:

  1. Secția nr. 1: București, Calea Văcărești nr. 189, corpul M, etaj 3.
  2. Secția nr2: Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, parter, Biblioteca Facultății de Drept și Științe Economice Târgu Jiu

 

În Universitatea Titu Maiorescu se organizează două dezbateri publice pentru informarea comunității academice asupra referendumului și a implicațiilor care decurg din acesta, după cum urmează:

 

  1. 23 noiembrie 2023, ora 1200, București, Calea Văcărești nr. 189, corpul M, Aula Magna.
  2. 24 noiembrie 2023, ora 1200, Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, Amfiteatrul A1.

 

Facultatea de Medicină Dentară a Universității Titu Maiorescu a luat naștere în anul 1990 ca parte a Facultății de Medicină .

Astfel, am dus la îndeplinire scopul principal al Universității – acela de a oferi o alternativă la studiile superioare din universitățile de stat; o alternativă de calitate superioară care a beneficiat de spații și dotări la cele mai înalte standarde, care a pus și pune la dispoziție pentru studenții maiorescieni toate cele trei cicluri de studii – studii de licență cu două specializări – Medicină Dentară și Tehnică Dentară , studii de masterat, dar și studii de doctorat.

Prestigiul facultății de Medicină Dentară constă in calitatea studiilor, a dotărilor de care beneficiază studenții, a parților practice, atât de importante pe durata studiilor, a eficienței și performanței cadrelor universitare care pregătesc viitorii medici pentru o profesie atat de nobilă.

Accentul este pus pe partea practică, o componentă esențială in pregătirea studenților , in cadrul Centrului Clinic Privat de Asistență Medicală Dentară Titu Maiorescu, unde își desfășoara lucrările practice, dar și pe construirea unui sistem de principii morale pe care se fundamentează practica medicală de la Hipocrate până in zilele noastre.

O altă componentă fundamentală a educației medicale practicate in cadrul Facultății de Medicina Dentară Titu Maiorescu o reprezintă respectul față de profesia pe care o dobândește absolventul, o profesie complexă care necesită ințelegere, compasiune  și devotament pentru pacienți, dar și dăruire pentru studiu continuu.