IOSUD Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti organizează concurs de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020-2021 la Şcoala doctorală – domeniul DREPT, forma de învăţământ CU FRECVENȚĂ,   cu următoarele specializări: 

 • Drept comercial– conducător ştiinţific Prof.univ.dr. Smaranda Angheni – 2 locuri
 • Drept comercial conducător ştiinţific Prof.univ.dr. Ionel Didea – 2 locuri
 • Drept civil – conducător ştiinţific Prof.univ.dr. Iosif R.Urs – 2  locuri
 • Drept civil – conducător științific Prof.univ.dr. Ioan Adam – 3 locuri
 • Drept civil – conducător științific Prof.univ.dr. Cristinel Ioan Murzea – 3 locuri
 • Drept penalconducător științific Prof.univ.dr.Alexandru Boroi  – 1  loc
 • Drept penalconducător științific Prof.univ.dr.Constantin Sima  – 2  locuri
 • Criminalistică – conducător științific Prof.univ.dr. Gheorghe Popa – 2  locuri
 • Dreptul muncii– conducător ştiinţific Prof.univ.dr. Magda Volonciu – 4  locuri
 • Drept internațional public –conducător ştiinţific Prof.univ.dr.Adrian Năstase –2  locuri
 • Dreptul Uniunii Europene şi drepturile omului – conducător ştiinţific Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu – 1 loc
 • Drept internațional al drepturilor omului – conducător ştiinţific Prof.univ.dr.Aurora Ciucă – 2 locuri

 Acte şi documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat- domeniul Drept:

 • diploma de bacalaureat copie și original sau copie legalizată;
 • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă copie și original sau copii legalizate;
 • diploma de master şi suplimentul la diplomă copie și original sau copii legalizate;
 • certificat de naştere copie și original sau copie legalizată;
 • certificat de căsătorie copie și original sau copie legalizată (dacă este cazul);
 • copie C.I.
 • curriculum vitae format European;
 • lista de lucrări ştiinţifice ale candidatului;
 • certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de o instituţie specializată, naţională sau internaţională, recunoscută de Universitatea Titu Maiorescu;
 • cerere de înscriere la concursul de admitere şi de înmatriculare la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020-2021, în care se vor menţiona opţiunile pentru conducătorul de doctorat.
 • Chitanţa pentru taxa de înscriere.

Candidatul va prezenta actele şi documentele de mai sus într-un dosar-plic.
Procedura de admitere constă în stabilirea aptitudinilor pentru cercetarea ştiinţifică printr-un interviu legat de  tema de cercetare din domeniul de doctorat pentru care optează candidatul.

TAXA DE ÎNSCRIERE la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020-2021 este de 1000 de lei. 

ÎNSCRIERI: 14-24 Septembrie 2020 orele 10,00-16,00 la secretariatul IOSUD corp M PARTER TELEFON 0213302142

PROBA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR: 28 septembrie 2020 ora 10,00

AFIŞAREA REZULTATELOR: 29 septembrie 2020 

Candidaţii declaraţi admişi vor achita taxa de studii de  1000 euro pentru sem.I la data de 30 septembrie 2020 iar pentru sem.II 1000 euro până la data de 15 ianuarie 2021.

Plata se face în lei la cursul BNR din ziua efectuării ei.

 


Descarcă documentul aici.