ANUL DE STUDII: IPROGRAMUL DE PREGĂTIRE BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE (2 semestre)

Se efectuează conform planului de învăţământ.

Evaluarea activităţii desfăşurate se efectuează în cadrul sesiunilor de examen iar rezultatele evaluărilor se apreciază prin sistem de notare de la 1 la 10, urmate de acordarea creditelor conform planului de învăţământ, candidaţilor declaraţi admişi.

În anul I al studiilor universitare de doctorat, studentul doctorand prezintă planul de cercetare al tezei de doctorat. Acesta se susţine în prezenţa unei comisii din care face parte conducătorul de doctorat şi încă cel puţin 2 membrii ai Consiliului Şcolii doctorale Medicină dentară şi/sau comisiei de îndrumare.

Model plan cercetare

 

ANUL DE STUDII: IIIV PROGRAMUL INDIVIDUAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ (4 semestre)

ACTIVITATI OBLIGATORII:

  • Susţinerea raportului privind progresul programului de cercetare (interval cel putin 12 luni, cel puţin 3 rapoarte anual)
  • Publicarea, ca prim autor, de articole în relaţie directă cu proiectul de cercetare din doctorat, în reviste cotate ISI sau în BDI (unul pentru fiecare an de studiu)
  • Participare la conferinţe/congrese  din ţară/străinătate cu  lucrari în relaţie directă cu proiectul de cercetare, sub forma de poster sau oral

RAPOARTE 2013:

  • An 1 – Susţinerea planului de cercetare al tezei de doctorat pe data de 3 iunie 2013
  • An 2 – Susţinerea raportului privind progresul programului de cercetare pe data de 7 iunie 2013
  • An 3 – Susţinerea raportului privind progresul programului de cercetare pe data de 19 aprilie 2013