Prelegeri Internaționale – Cerc de Drept Constituțional – Universidade Federal do Estado do Rio De Janeiro

Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu din București a organizat Cercul de Drept Constituțional alături de speakeri internaționali de la Universitatea Federală a Statului Rio De Janeiro (Universidade Federal do Estado do Rio De Janeiro) ), care au vizitat Universitatea în cadrul proiectului Erasmus+ 2023-1-RO01-KA171-HED-000142355.
 Am avut deosebita onoare să-i avem alături de noi pe Excelența Sa, Ricardo Guerra de Araújo, ambasadorul Braziliei și ministrul consilier Alexandre da Silva Barbedo.
 În cadrul acestui eveniment, doamna Decan Edna Raquel Hogemann, Doctor în Științe Juridice, cu un post-doctorat în Drepturile Omului a susținut prelegerea “Democracy under Discussion: Electoral Processes in Brazil and Romania – Comparing practices, Challenges and Public Policies”, iar Conf. Univ. Dr. Oswaldo Lima JR., Doctor în Științe Juridice la Universitatea Estácio de Sá, a dezbătut tema: “Ensuring Participation: exploring public policies and citizen rights in the electoral context of Brazil”.
Ne bucurăm să putem oferi astfel de experiențe valoroase și memorabile, care îmbogățesc cunoștințele și perspectiva academică a viitorilor experți în domeniul juridic. Mulțumim că ne-ați fost alături într-un număr așa de mare.
Despre Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) este o universitate de drept public care face parte din Sistemul Federal de Învățământ Superior. Ea provine din Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara (FEFIEG).

Unirio oferă programe de licență și studii superioare în cele mai diverse arii de cunoaștere, având ca scop formarea studenților cu cunoștințe valoroase pentru a contribui la transformarea societății, prin soluții care promovează dezvoltarea durabilă. Întreaga ofertă educațională a universității este axată pe dezvoltarea și explorarea cunoștințelor și metodelor practice. Acest plan de învățământ fiind utilizat ca resursă educațională pentru formarea etică, științifică și culturală.

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

FACULTATEA DE DREPT

 

Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice Studențești

 

Aflată la cea de a XXX a ediție, Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice Studențești, organizată de Facultatea de Drept a UTM va avea loc la data de 11 aprilie 2024, orele 14.00.

Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice Studențești se va desfășura pe două secțiuni:
Secțiunea 2 reunește comunicările studenților masteranzii, sub coordonarea d-nei. decan, Conf.univ. dr. Manuela Tăbăraș
Secțiunea 1 reunește comunicările studenților de la ciclul licență, sub coordonarea Conf. univ. dr. Violeta Slavu.

Atenție! Pentru Secțiunea 2 transmiterea titlului comunicării și a articolului in extensio se va face pe adresa de e-mail felicia.maxim@prof.utm.ro, iar pentru Secțiunea 1 pe adresa de e-mail violeta.slavu@prof.utm.ro după următorul calendar:

 1. Transmiterea titlului comunicări se va face până la data de 10 martie 2024 –studenții de la ciclul de licență și masteranzii vor stabili tema cu profesorul coordonator, titlul comunicării trebuie transmis pe adresele de e-mail indicate mai sus, în funcție de secțiunea din care faceți parte, menționându-se calitatea dumneavoastră (student licență, an de studiu, student masterand) și numele profesorului coordonator;
 2. Transmiterea articolului in extensio se va face până la data de 31 martie 2024 –studenții de la ciclul de licență și masteranzii vor transmite articolul pe adresele de e-mail indicate mai sus, în funcție de secțiunea din care fac parte, după obținerea avizului de la profesorul coordonator privind îndeplinirea condițiilor de formă și de fond privind redactarea articolelor.

Lucrarea va fi redactata în limba română în conformitate cu cerințele de redactare prezentate mai jos. Abstractul și cuvintele cheie vor trebui redactate în limba engleză.

Vestea bună este ca cele mai bune lucrări susținute de studenți și masteranzi vor fi selectate spre a fi susținute in cadrul Conferinței Internaționale de Drept, Studii europene şi Relaţii Internaţionale cu tema: – „Bona fides in iure. Buna-credință ca fundament al echității juridice” din 16-17 mai 2024 organizată de Facultatea de Drept a UTM /respectiv publicate în volumul conferinței, indexat în 3 baze de date internaționale, motiv pentru care recomandam d-lor profesori coordonatori sa propuna teme de cercetare conexe temei conferinței internaționale organizată de Facultatea de Drept în mai.

Aspecte legate buna-credință întâlnim în dreptul contractelor, principiul influențând interpretarea și executarea acestora, precum și în dreptul familiei, principiul bunei-credințe putând juca un rol important în diverse situații, cum ar fi exercitarea autorității părintești sau partajarea proprietății comune, părțile fiind încurajate să acționeze în interesul superior al copiilor și să coopereze în rezolvarea diferendelor, dar și în zona exercitării cu bună-credință a obligațiilor procesuale în dreptul procesual civil sau penal. Multiple subiecte din aceste arii tematice, dar și din zone ale dreptului muncii, transporturilor, al dreptului constituțional sau internațional public urmând a fi analizate în cadrul lucrărilor științifice ce vor fi selecționate-  teme de actualitate în cercetare  de natură să suscite interesul atât al teoreticienilor dreptului, cât și al practicienilor.

Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice Studențești editia a XXX-a se va desfăşura în București, la sediul Facultăţii de Drept -Universitatea Titu Maiorescu, din Calea Văcăreşti nr.187, sector 4.

Stimați studenți,

Alegerea unei teme conexe temei conferinței organizată de Facultatea de Drept în mai este facultativă. Dumneavoastră puteți aborda teme din orice domeniu juridic, însă șanse ca cele mai bune comunicări să fie selectate în vederea prezentării în cadrul Conferinței internaționale organizată de Facultatea de Drept, UTM, în luna mai, o au doar temele care se înscriu în tematica acestei conferințe (CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE DREPT, STUDII EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE, EDIȚIA A XII-A cu tema „Bona fides in iure. Buna-credință ca fundament al echității juridice”, Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu din București, 16-17 mai 2024).

Condiții de redactare:

Paper Title [Arial 20, bold, left alignment, capitalize the first letter]

Surname N.1, Surname N.2 [Arial, 14-point, bold]

1 Author Affiliation (COUNTRY) [11-point, italic]

2 Author Affiliation (COUNTRY) [11-point, italic]

E-mails [11-point, italic, separated by comas]

Abstract [Arial, 12-point, bold, left alignment]

This template will assist you in formatting your paper. Please, copy it on your computer and insert the text keeping the format and styles indicated. The various components of your paper (title, abstract, keywords, sections, text, etc.) are already defined on the style sheet, as illustrated by the portions given in this document.

Keywords: Innovation, technology, research projects, etc. [Times New Roman 10-point].

Section [Arial, 12-point, bold, left alignment]

There is a limitation of 4/6 pages. All pages size should be A4 (21 x 29,7cm). The top, bottom, right, and left margins should be 2,5 cm. All the text must be in one column and Arial font, including figures and tables, with single-spaced 10-point interline spacing. [Times New Roman, 10 point, normal, justified alignment]

1.1  Subsection [Arial 12, bold italic, left alignment, capitalize the first letter]

The text included in the sections or subsections must begin one line after the section or subsection title. Do not use hard tabs and limit the use of hard returns to one return at the end of a paragraph. Please, do not number manually the sections and subsections; the template will do it automatically.

1.1.1  Sub-subsection: Guidelines for Abbreviations and Acronyms

Define abbreviations and acronyms the first time they are used in the text, even after they have been defined in the abstract. Do not use abbreviations in the title or heads unless they are unavoidable.

1.1.2  Sub-subsection: Guidelines for Figures and Tables

Tables, figures, and graphics should be centred, numbered and accompanied by a legend. Figure captions should be below figures; table heads should appear above tables. Insert figures and tables after they are cited in the text. Use the abbreviation “Fig. 1”, even at the beginning of a sentence.

1.1.3 Sub-subsection: Guidelines for Page numbers and Footnotes

Please, do not add any kind of pagination anywhere in the paper. Avoid using headers and use footnotes [Arial, 8 point] only within the page margins (2,5 cm of white margins).

1.1.4    Sub-subsection: Guidelines for References

The list of the references should be given at the end of the paper. References are numbered in brackets by order of appearance in the document (e.g. [1], [2], [3]). The same reference can be cited more than once in the text with the same reference number.

2 Section

Use as many sections and subsections as you need (e.g. Introduction, Methodology, Results, Conclusions, etc.) and end the paper with the list of references.

REFERENCES [Arial, 12-point, bold, left alignment]

 • Einstein, A. (1916). General Theory of Relativity. Annalen der Physik 49(7), pp. 769-822.

 

P R O G R A M

 

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR SESIUNII

Joi 11 aprilie 2024 orele 14,00, sala Sala M 209

 

14.00 – 14.15      Deschiderea lucrărilor sesiunii –

Conf.univ.dr. Manuela Tăbăraș  – Decanul Facultății de Drept

14.15                     Desfășurarea sesiunii de comunicări științifice pe cele 2 secțiuni:

 1. Secțiunea 1 – domeniul studii de licență
 2. Secțiunea a 2-a – domeniul de studii de masterat

 

 

 

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE DREPT, STUDII EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE, EDIȚIA A XII-A cu tema  

„Bona fides in iure. Buna-credință ca fundament al echității juridice”

 Ediţia a XII-a

Facultatea de Drept

Universitatea Titu Maiorescu din București

București, 16-17 mai 2024

 

Cu o vastă experienţă în organizarea de manifestări științifice internaționale, Universitatea Titu Maiorescu a lansat, în anul 2013, o nouă provocare ştiinţifică prin organizarea Conferinţei Internaţionale de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale. La primele ediții au fost prezentate peste 700 de lucrări științifice ale unor reputați profesori, cercetători și doctoranzi din România și din străinătate. Desfășurate trilingv, în română, engleză și franceză, cele zece ediții s-au bucurat de prezența a peste 50 profesori de la universități din Spania, Italia, Franța, Israel, Polonia, Bulgaria, Maroc, Germania si India.

Volumele editate în cadrul primelor opt ediții ale conferinței, realizate la Editura Hamangiu au fost distribuite fiecărui participant, cât și reputaților profesori de drept din România, precum și bibliotecilor universitare.
Volumele au ISBN 978-606-678642-3, ISBN 978-606-27-0020-1, ISBN 978-606-27-0222-9, ISBN 978-606-27-0607-4, ISBN 978-606-27-0879-5, ISBN 978-606-27-1250-1, ISBN 978-606-27-1474-1, ISBN 978606-27-1595-3, și sunt indexate BDI. Volumele ultimelor trei ediții (2021, 2022, 2023) au fost publicate la Editura Universul Juridic, având  ISBN 978-606-39-0912-2, ISSN 2668-0203 și ISSN-L 2668-0203, ISBN 978-606-39-1232-0, ISBN 978-606-39-1398-3 fiind indexate în trei baze de date internaționale, CEEOL HeinOnline si EBSCO.

Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale,  îşi propune să reunească oameni de ştiinţă din structura academică, cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, masteranzi, studenţi şi nu în ultimul rând, practicieni ai dreptului și reprezentanți ai profesiilor juridice, pentru a face schimb şi a împărtăşi experienţele şi rezultatele lor de cercetare cu privire la cele mai diverse aspecte legate de reformarea legislaţiei în spiritul noilor curente naţionale, europene şi internaţionale privitoare la tema propusă ediției, precum şi pentru a discuta despre provocările practice întâlnite şi soluţiile adoptate.

Plecând de la imperativul categoric kantian, acționează astfel încât maxima acțiunilor tale să poată fi impusă ca lege universală a naturii”, buna-credință reprezintă un concept fundamental în drept și este recunoscută în toate domeniile lumii juridice, putând susține că, buna-credință reprezintă un pilon esențial în cadrul sistemului juridic, promovând conduita etică și întărind încrederea în relațiile juridice.

Aspecte legate buna-credință întâlnim în dreptul contractelor, principiul influențând interpretarea și executarea acestora, precum și în dreptul familiei, principiul bunei-credințe putând juca un rol important în diverse situații, cum ar fi exercitarea autorității părintești sau partajarea proprietății comune, părțile fiind încurajate să acționeze în interesul superior al copiilor și să coopereze în rezolvarea diferendelor, dar și în zona exercitării cu bună-credință a obligațiilor procesuale în dreptul procesual civil sau penal. Aspectele menționate reprezintă doar câteva crâmpee ale orizonturilor cercetării generate de tema propusă conferinței, multiple subiecte din aceste arii tematice, dar și din zone ale dreptului muncii, transporturilor, al dreptului constituțional sau internațional public urmând a fi analizate în cadrul lucrărilor științifice ce vor fi selecționate-  teme de actualitate în cercetare  de natură să suscite interesul atât al teoreticienilor dreptului, cât și al practicienilor (avocați, notari, magistrați, executori judecătorești, consilieri juridici).

Într-o lume în care sistemele juridice interferează tot mai mult, iar experiența juridică este supusă unor constante evoluții, dorim așadar să analizăm împreună fundamente doctrinare, să descoperim soluții adecvate de practică pe care cercetarea științifică prin reunirea gândurilor și a energiilor creatoare ale acestei conferințe le va genera într-o  upgradare perpetuă și necesară pentru a răspunde diversităţii. „Buna-credință nu este doar un principiu moral, ci și un instrument esențial pentru protejarea echității în orice sistem juridic.” – (Lon L. Fuller).

Avem convingerea că această importantă manifestare ştiinţifică va fi una dintre cele mai prestigioase evenimente din calendarul juridic naţional, cu ecou internaţional, oferind o oportunitate pentru discutarea problemelor de actualitate ale universalității patente a dreptului succesoral dar de referință pentru societate, mediile economice, culturale şi lingvistice, comunitatea juridică, urmărind să evidenţieze noi soluţii şi interpretări între tradiția legislativă și valorile moderne ce ne însoțesc.

În speranța ca tema conferinței este de natură să ne stimuleze apetitul spre zone interdisciplinare și incitante ale cercetării, vă invităm să fiţi parte la dezbaterea celor mai interesante aspecte legate de bona fides in iure.

Prezentarea lucrărilor conferinței se va desfășura în plen și pe secţiuni.

Parteneri tradiționali: 

 • Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultatea de Drept și Științe Administrative
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept
 • Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
 • Asociația română de drept și afaceri europene (ARDAE)
 • Instituto Universitario de Estudios Europeos ”Salvador de Madariaga”-Universidade da Coruña
 • Editura Universul Juridic
 • Juridice.ro

TERMENE

 • Expedierea studiului-termen limită: 26 februarie 2024 (expedierea studiului în limba română cu respectare cerințelor de redactare);
 • Notificarea acceptării studiului propus: 04 martie 2024;
 • Termen pentru transmiterea lucrării în engleză, inclusiv cu modificările solicitate de recenzori: 11 martie 2024;
 • Desfăşurarea Conferinţei: 16-17 mai 2024;
 • Termene propuse permit ca volumul conferinței să poată fi editat la data susținerii lucrărilor Conferinței și ridicat de participanți de la sediul Facultății de Drept a UTM la data evenimentului.

INFORMAŢII PENTRU AUTORI

Studiile vor fi trimise la adresa: lawconference2024@univ.utm.ro ( persoane de contact Felicia Maxim-0766.527.675, Mădălina Dinu -0727.277.775)

Fiecare autor poate participa la Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale  cu cel mult două articole (nu se admit articole cu mai mult de 2 coautori). Taxa se achită pe articol. Susținerea articolelor de către autori în cadrul lucrărilor conferinței constituie o cerință imperativă pentru publicarea articolelor în volumul conferinței.

Taxă de participare

350 lei pentru publicarea în volumul Conferinței și indexarea în trei baze de date internaționale, recunoscute de Comisia de Drept, CNATDCU.

Taxa de participare se achită pe articol. Taxa poate fi plătită cel mai târziu până la data de 11 martie 2024.

Taxa se va plăti în contul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, în următorul cont deschis la B.C.R. RO49RNCB0546029228350001, Cod fiscal: RO4337662 sau la Casieria Universității Titu Maiorescu – str. Dambovnicului nr. 22, sector 4 București (numerar sau cu card bancar).

Pe documentul de plata trebuie să existe menţiunea ,,Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale 2024”.

Ordinul de plată trebuie comunicat pe adresa de mail: lawconference2024@univ.utm.ro Taxa de participare nu se restituie în cazul în care recenzorii apreciază că articolul nu poate fi indexat neîndeplinind  condițiile de fond și de formă solicitate de rigorile cercetării științifice.

Notă:

Conferinţa se va desfăşura fizic în Bucureşti, la sediul Facultăţii de Drept – Universitatea Titu Maiorescu, din Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4 (excepțional în sistem remote).

 

Conferinţa Internaţională de Ştiinţe Criminalistice 2023

 

Asociaţia Criminaliştilor din România a organizat, la Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, în perioada 20-21 octombrie 2023, în sistem mixt (fizic şi online), Conferinţa Internaţională de Ştiinţe Criminalistice, ediţia a XI-a, cu tema „Criminalistica – Pilonul Principal Al Probaţiunii Judiciare În Procesul Penal Şi Civil”. Conferința a fost dedicată arealului criminalisticii, științelor de investigație, științelor polițienești, dreptului și disciplinelor înrudite.

În Programul conferinţei au fost înscrise 80 de lucrări ştiinţifice, cu teme diverse, din diferite domenii ale ştiinţelor criminalistice şi conexe: drept, psihologie judiciară, informatică, criminologie. Au susţinut lucrări 15 invitaţi – keynote speakeri din ţară şi din străinătate (Canada, SUA, Monaco, Polonia, Israel, Grecia, Germania, Marea Britanie, Italia, România), cu înaltă recunoaștere profesională internațională, care au prezentat comunicări științifice cu privire la cele mai noi și moderne metode și tehnici de investigare criminalistică. Lucrările ştiinţifice prezentate, atât de către keynote speakeri, cât şi de către experţii şi specialiştii – speakeri din România, Ucraina şi Republica Moldova, într-un cadru interactiv, au fost apreciate de participanţi ca fiind de un real folos şi de mare interes, au fost de o înaltă ţinută ştiinţifică şi au contribuit la realizarea unui eveniment ştiinţific apreciat atât în ţară, cât şi peste hotare. Urmare a acestui regal de ştiinţă au fost primite numeroase mesaje de mulţumire privind progranul şi modul de organizare al conferinţei.

La conferinţă au participat experţi şi specialişti din Canada, SUA, Monaco, Polonia, Israel, Grecia, Germania, Marea Britanie, Italia, Ucraina, Republica Moldova, România, din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliţiei Române, Serviciilor Criminalistice teritoriale, Institutului Naţional de Expertize Criminalistice din cadrul Ministerului Justiţiei din România, Centrului Național de Expertize Judiciare pe lângă Ministerul Justiției аl Republicii Moldova – cele 3 institute fiind parteneri tradiţionali în organizarea conferinţei, procurori, judecători, avocaţi, cadre didactice universitare, doctoranzi, masteranzi şi studenţi din cadrul multor facultăţi şi universităţi din România şi Republica Moldova. De menţionat că 8 universităţi din România, printre care şi Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti, o asociaţie şi un centru de cercetare din România, precum şi un institut din Israel au fost, de asemenea, parteneri în organizarea conferinţei.

În cele 2 zile, la conferinţă au participat cca. 200 de persoane fizic şi cca. 400 persoane on-line (prin videoconferinţă Zoom), din 12 ţări. Articolele prezentate în cadrul conferinţei vor fi publicate în Revista Română de Criminalistică (ISSN 1454-3117) şi Romanian Journal of Forensic Science (ISSN 2069-2617), care este indexată în trei baze de date internaţionale: EBSCO host Research Databases, ProQuest și WorldCat.

Trebuie menţionat aportul deosebit pe care l-au avut în organizarea şi reuşita conferinţei dl. Preşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România, gl.bg.(r.) prof.univ.dr. Gheorghe POPA, Expert criminalist, Profesor la Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană Bucureşti şi Conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Drept a IOSUD “Titu Maiorescu” Bucureşti, şi dna. Secretar general al Asociaţiei Criminaliştilor din România, col.(r.) dr. ing. chim. Maria-Georgeta STOIAN, Expert criminalist, Profesor asociat la Facultatea de Drept, Universitatea “Titu Maiorescu” Bucureşti.

 

 

Dezbaterea studenților de la Facultatea de Drept cu Profesioniștii
din Mediul Juridic

 

Marți pe 28 martie 2023  a avut loc întâlnirea studenților maiorescieni din cadrul Facultății de Drept UTM cu profesioniști din domeniul juridic în Aula Magna a Universității Titu Maiorescu.

Peste 320 de studenți au participat ieri la evenimentul „De vorbă cu profesioniștii din mediul juridic” și au avut oportunitatea să interacționeze direct cu profesioniștii din mediul juridic, să adreseze întrebări și cel mai important să afle informații esențiale despre diferite profesii.

Activitățile desfășurate au avut scopul de a facilita accesul la informații și resurse relevante pentru studenți oferite de profesioniști în domeniul juridic, cu scopul de a aduce mai multă claritate în alegerea traseului profesional.

Printre invitați s-au aflat:

Răzvan SAVALIUC – Senior editor Lumea Justitiei  (luju.ro), cu o vechime de peste 29 de ani în presă, absolvent de studii juridice și jurnalism;

Dr. Andrei SĂVESCU – coordonator Juridice.ro, avocat-membru al Baroului București, Managing Partner în cadrul Săvescu & Asociații, cadru didactic în învățământul juridic superior;

Prof. univ. dr. Bogdan CIUCĂ – Notar public, Președintele Camerei Notarilor Publici Galați și membru în Biroul Executiv al Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, profesor universitar doctor la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi și conducător de doctorat domeniul drept, Vicepreședinte al Uniunii Juriştilor din România;

Nicoleta Mirela NĂSTASIE – în prezent Practician în insolvență, judecător în perioada 2004 – 2022 ( procedura insolvenței), avocat în perioada 1996-2004, Doctor al Universității Titu Maiorescu din București, ;

Manuela Alma CIORNEI – Judecător, Președinte al Secției a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale în cadrul Tribunalului București, avocat în perioada 1999-2006, Absolvent al Facultății de Drept din cadrul UTM;

Cristian BRAN – Executor judecătoresc, Președintele Camerei Executorilor Judecătorești București;

Drd. Cătălin TURCU – Avocat stagiar în Baroul București, Absolvent al Facultății de Drept din cadrul UTM, doctorand UB și asociat UB.

Conf. univ. dr. Codruț OLARU – cadru didactic în învățământul juridic superior, membru al Consiliului Superior al Magistraturii în perioada 2017 – 2022, Adjunct al Procurorului General al României în perioada 2013 – 2016, Procuror şef, PIICJ – DIICOT în perioada 2007-2013.

 

 

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE DREPT, STUDII EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE, EDIȚIA A XI-A
cu tema

 

„Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale – Universalitatea patentă a dreptului succesoral. Lex succesionis între tradiție legislativă și valori moderne” 

Ediţia a XI-a

Facultatea de Drept

Universitatea Titu Maiorescu din București

București, 18-19 mai 2023

 

 

Programul conferinței – click aici !

 

 

Distinși colegi,

Vă anunțăm modificarea termenului de expediere a studiului la Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale cu tema „Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale – Universalitatea patentă a dreptului succesoral. Lex succesionis între tradiție legislativă și valori moderne” din 18-19 mai 2023 prin prelungirea acestuia până în data de 25 aprilie 2023. Așteptăm cu deosebit interes studiile dumneavoastră și vă adresăm mulțumiri pentru participarea la unul dintre cele mai importante evenimente cu caracter științific organizat de către Facultatea de Drept a UTM.

 

Cu o vastă experienţă în organizarea de manifestări științifice internaționale, Universitatea Titu Maiorescu a lansat, în anul 2013, o nouă provocare ştiinţifică prin organizarea Conferinţei Internaţionale de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale. La primele ediții au fost prezentate peste 700 de lucrări științifice ale unor reputați profesori, cercetători și doctoranzi din România și din străinătate. Desfășurate trilingv, în română, engleză și franceză, cele zece ediții s-au bucurat de prezența a peste 50 profesori de la universități din Spania, Italia, Franța, Israel, Polonia, Bulgaria, Maroc, Germania si India.

Volumele editate în cadrul celor opt ediții ale conferinței, realizate la Editura Hamangiu au fost distribuite fiecărui participant, cât și reputaților profesori de drept din România, precum și bibliotecilor universitare. Volumele au ISBN 978-606-678642-3, ISBN 978-606-27-0020-1, ISBN 978-606-27-0222-9, ISBN 978-606-27-0607-4,ISBN 978-606-27-0879-5, ISBN 978-606-27-1250-1, ISBN 978-606-27-1474-1, ISBN 978606-27-1595-3, și sunt indexate BDI. Cea de-a noua ediție (2021) a fost publicată la Editura Universul Juridic volum având ISBN 978-606-39-0912-2, ISSN 2668-0203 și ISSN-L 2668-0203 fiind indexat în trei baze de date internaționale, CEEOL HeinOnline si EBSCO.  Volumul celei de-a zecea ediții (2022) este în curs de indexare în aceleași trei baze de bate internaționale arătate mai sus.

Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale,  îşi propune să reunească oameni de ştiinţă din structura academică, cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, masteranzi, studenţi şi nu în ultimul rând, practicieni ai dreptului și reprezentanți ai profesiilor juridice, pentru a face schimb şi a împărtăşi experienţele şi rezultatele lor de cercetare cu privire la cele mai diverse aspecte legate de reformarea legislaţiei în spiritul noilor curente naţionale, europene şi internaţionale privitoare la tema propusă ediției, precum şi pentru a discuta despre provocările practice întâlnite şi soluţiile adoptate.

„Nu moștenim pământul de la înaintași, ci pur si simplu îl împrumutăm de la copiii noștri” menționa un vechi proverb al patrimoniului cultural mondial și în acest an ne-am propus să orientăm efortul nostru științific comun universalității patente a dreptului succesoral și complexei structuri a drepturilor, obligațiilor si aspectelor controversate practice pe care reglementarea succesiunilor naționale și transfrontaliere le generează.

Aspecte legate de dezbaterea succesorală în procedura grațioasă, soluționarea conflictelor în drept și acțiunile în justiție în materie succesorală, executarea moștenirii, fiscalizarea succesiunii, impactul devoluțiunii succesorale în planul dreptului de proprietate intelectuală, al efectelor filiației și ale reproducerii asistată medical, al transmiterii fondului de comerț, părților sociale sau a continuării activității societății, al procedurii insolvenței, certificatul european de moștenitor, succesiunile cu elemente de extraneitate, efectele dezbaterii succesorale în ceea ce privește latura civilă a cauzei penale sau tehnicile criminalistice specifice domeniului, sunt doar câteva  crâmpee ale orizonturilor cercetării generate de tema propusă conferinței, multiple subiecte din aceste arii tematice, dar și din zone ale dreptului muncii, transporturilor, al dreptului constituțional sau internațional public vor fi analizate în cadrul lucrărilor științifice ce vor fi selecționate-  teme de actualitate în cercetare  de natură să suscite interesul atât al teoreticienilor dreptului, cât și al practicienilor (avocați, notari, magistrați, executori judecătorești, consilieri juridici). Nici desuetă, nici în colaps, ci în permanentă actualitate, având în vedere că ”moartea este un fenomen firesc în natură, doar oamenii îl fac înspăimântător ” (Marin Preda), succesiunile demonstrează în permanentă vitalitate juridică, fiind un domeniu care trebuie adaptat permanent realităților sociale, iar diversitatea normelor dreptului intern, european și internațional incidente succesiunilor și patrimoniului succesoral ne invită din culisele cercetării științifice să le explorăm.

Într-o lume în care sistemele juridice interferează tot mai mult, iar experiența juridică este supusă unor constante evoluții, dorim așadar să analizăm împreună fundamente doctrinare, să descoperim soluții adecvate de practică pe care cercetarea științifică prin reunirea gândurilor și a energiilor creatoare ale acestei conferințe le va genera într-o  upgradare perpetuă și necesară pentru a răspunde diversităţii.

Avem convingerea că această importantă manifestare ştiinţifică va fi una dintre cele mai prestigioase evenimente din calendarul juridic naţional, cu ecou internaţional, oferind o oportunitate pentru discutarea problemelor de actualitate ale universalității patente a dreptului succesoral dar de referință pentru societate, mediile economice, culturale şi lingvistice, comunitatea juridică, urmărind să evidenţieze noi soluţii şi interpretări între tradiția legislativă și valorile moderne ce ne însoțesc.

Așadar, vă invităm să fiţi parte la dezbaterea celor mai interesante teme juridice naționale și internaționale, atașând invitației si un link spre Domenii si teme orientative de cercetare incidente temei conferinței de natură să ne stimuleze apetitul spre zone interdisciplinare și incitante ale cercetării.

Prezentarea lucrărilor conferinței se va desfășura în plen și pe secţiuni.

 

DOMENII ȘI TEME ORIENTATIVE DE CERCETARE – click aici!

 

Parteneri tradiționali: 

 

 • Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultatea de Drept și Științe Administrative
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept
 • Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
 • Asociația română de drept și afaceri europene (ARDAE)
 • Instituto Universitario de Estudios Europeos ”Salvador de Madariaga”-Universidade da Coruña
 • Editura Universul Juridic
 • Juridice.ro

 

 

TERMENE

 • Expedierea studiului-termen limită: 25 aprilie 2023 (expedierea studiului în limba română cu respectare cerințelor de redactare – click aici);
 • Notificarea acceptării studiului propus: 05 mai 2023;
 • Termen pentru transmiterea lucrării în engleză, inclusiv cu modificările solicitate de recenzori: 12 mai 2023;
 • Desfăşurarea Conferinţei: 18-19 mai 2023;
 • Volumul conferinței va fi editat până la finalul anului 2023 și va putea fi ridicat de participanți de la sediul Facultății de Drept a UTM.

 

 

INFORMAŢII PENTRU AUTORI

Studiile vor fi trimise la adresa: lawconference2023@univ.utm.ro ( persoane de contact Felicia Maxim-0766.527.675, Mădălina Dinu -0727.277.775)

Fiecare autor poate participa la Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale  cu cel mult două articole (nu se admit articole cu mai mult de 2 coautori). Taxa se achită pe articol. Susținerea articolelor de către autori în cadrul lucrărilor conferinței constituie o cerință imperativă pentru publicarea articolelor în volumul conferinței.

 

 

Taxa de participare

350 lei pentru publicarea în volumul Conferinței și indexarea în trei baze de date internaționale, recunoscute de Comisia de Drept, CNATDCU.

Taxa de participare se achită pe articol. Taxa poate fi plătită cel mai târziu până la data de 12 mai 2023.

Taxa se va plăti în contul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, în următorul cont deschis la B.C.R. RO49RNCB0546029228350001, Cod fiscal: RO4337662 sau la Casieria Universității Titu Maiorescu – str. Dâmbovnicului nr. 22, sector 4 București (numerar sau cu card bancar).

Pe documentul de plata trebuie să existe menţiunea ,,Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale 2023”.

Ordinul de plată trebuie comunicat pe adresa: lawconference2023@univ.utm.ro. Taxa de participare nu se restituie în cazul în care recenzorii apreciază că articolul nu poate fi indexat neîndeplinind  condițiile de fond și de formă solicitate de rigorile cercetării științifice.

 

 

Notă:

Conferinţa se va desfăşura fizic în Bucureşti, la sediul Facultăţii de Drept -Universitatea Titu Maiorescu, din Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4, precum și în sistem remote.

 

 

De vorbă cu profesioniștii din mediul juridic – Facultatea de Drept 2023

 

În data de 28 martie 2023, ora 16.00, va avea loc întâlnirea studenților maiorescieni din cadrul Facultății de Drept UTM cu profesioniști din domeniul juridic (Calea Văcărești nr. 187, Corp V, Aula UTM ).

Activitățile desfășurate au scopul de a facilita accesul la informații și resurse relevante pentru studenți oferite de profesioniști în domeniu, cu scopul de a aduce mai multă claritate în alegerea traseului profesional.

 

Invitați:

Răzvan SAVALIUCSenior editor Lumea Justitiei  (luju.ro), cu o vechime de peste 29 de ani în presă, absolvent de studii juridice și jurnalism;

Dr. Andrei SĂVESCU – coordonator Juridice.ro, avocat-membru al Baroului București, Managing Partner în cadrul Săvescu & Asociații, cadru didactic în învățământul juridic superior;

Prof. univ. dr. Bogdan CIUCĂNotar public, Președintele Camerei Notarilor Publici Galați și membru în Biroul Executiv al Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, profesor universitar doctor la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi și conducător de doctorat domeniul drept, Vicepreședinte al Uniunii Juriştilor din România;

Nicoleta Mirela NĂSTASIE – în prezent Practician în insolvență, judecător în perioada 2004 – 2022 ( procedura insolvenței), avocat în perioada 1996-2004, Doctor al Universității Titu Maiorescu din București, ;

Manuela Alma CIORNEIJudecător, Președinte al Secției a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale în cadrul Tribunalului București, avocat în perioada 1999-2006, Absolvent al Facultății de Drept din cadrul UTM;

Cristian BRANExecutor judecătoresc, Președintele Camerei Executorilor Judecătorești București;

Drd. Cătălin TURCU – Avocat stagiar în Baroul București, Absolvent al Facultății de Drept din cadrul UTM, doctorand UB și asociat UB.

Conf. univ. dr. Codruț OLARU – cadru didactic în învățământul juridic superior, membru al Consiliului Superior al Magistraturii în perioada 2017 – 2022, Adjunct al Procurorului General al României în perioada 2013 – 2016, Procuror şef, PIICJ – DIICOT în perioada 2007-2013.

 

Invitații la acest eveniment sunt personalități marcante ale vieții juridice, având cariere impresionante ca oameni de presă juridică, avocați, notari publici, magistrați, practicieni în insolvență executori judecătorești, fiind totodată și lideri în organele de conducere ale acestor profesii juridice.

Prin organizarea acestui tip de activitate Facultatea de Drept din cadrul Universității Titu Maiorescu din București își exprimă preocuparea continuă atât pentru pregătirea teoretică, cât și practică a studenților maiorescieni.

 

 

Instituția Avocatul Poporului în vizită la UTM

 

Instituția Avocatului Poporului și Facultatea de Drept din cadrul Universității Titu Maiorescu din București vor organiza un eveniment cu tematică socială și civică, dedicat studenților Facultății de Drept.

 

Evenimentul va avea loc joi, 30 martie 2023, în intervalul orar 12:00 – 14:00 în sala V 305 (Calea Văcărești nr. 187, etaj III).

 

Din partea Universității Titu Maiorescu vor participa:

 • Conf. univ. dr. Manuela Tăbăraș, Decan al Facultății de Drept

 

Din partea Instituției Avocatul Poporului vor participa:

 • Dna. Linda Zenovia Timofan, șef Birou contencios, administrativ și juridic;
 • Dna. Andreea Băicoianu, șef Birou analiză acte normative, relații externe și comunicare;
 • Dna. Iulia-Monica Acatrinei, consilier, Domeniul drepturile omului, egalitate de șanse între bărbați și femei, culte religioase și minorități naționale;
 • Dna. Dorica Cirogariu, consilier, Domeniul apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului – Avocatul Copilului

 

Dacă sunteți în căutarea unei experiențe inedite și utile, vă invităm să participați la vizita Instituției Avocatului Poporului la Universitatea Titu Maiorescu din București.

 

Această vizită vă oferă oportunitatea excelentă de a înțelege mai bine rolul Avocatului Poporului în societatea noastră și de a afla mai multe despre activitatea și obiectivele acestei importante instituții. În cadrul vizitei, veți avea ocazia să discutați cu membrii echipei Avocatului Poporului și să adresați întrebări despre modul în care aceștia își desfășoară activitatea, precum și despre problemele și preocupările actuale ale instituției. De asemenea, veți avea ocazia să participați la prelegerile privind diversele domenii de interes ale Avocatului Poporului.

 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
FACULTATEA DE DREPT

Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice Studențești

 

Aflată la cea de a XXIX ediție, Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice Studențești, organizată de Facultatea de Drept a UTM va avea loc la data de 27 aprilie 2023, orele 14.00.

 

Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice Studențești se va desfășura pe două secțiuni:

 • Secțiunea 2 reunește comunicările studenților masteranzi, sub coordonarea d-nei. decan, Conf.univ. dr. Manuela Tăbăraș
 • Secțiunea 1 reunește comunicările studenților de la ciclul licență, sub coordonarea Conf. univ. dr. Violeta Slavu.

 

Atenție! Pentru Secțiunea 2 transmiterea titlului comunicării și a articolului in extensio se va face pe adresa de e-mail felicia.maxim@prof.utm.ro, iar pentru Secțiunea 1 pe adresa de e-mail violeta.slavu@prof.utm.ro după următorul calendar:

1. Transmiterea titlului comunicări se va face până la data de 25 martie 2023 –studenții de la ciclul de licență vor stabili tema cu profesorul coordonator, titlul comunicării trebuie transmis pe adresa de e-mail violeta.slavu@prof.utm.ro, menționându-se calitatea dumneavoastră (student licență, an de studiu) și numele profesorului coordonator;
2. Transmiterea articolului în extensio se va face până la data de 8 aprilie 2023 –studenții de la ciclul de licență vor transmite articolul pe adresa de e-mail indicată mai sus, după obținerea avizului de la profesorul coordonator privind îndeplinirea condițiilor de formă și de fond privind redactarea articolelor.
– Lucrarea va fi redactată în limba română în conformitate cu cerințele de redactare prezentate mai jos. Abstractul și cuvintele cheie vor fi redactate în limba engleză.

Pentru condiții de redactare click aici!

 

Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice Studențești ediția a XXIX-a se va desfăşura în București, la sediul Facultăţii de Drept – Universitatea Titu Maiorescu, din Calea Văcăreşti nr.187, sector 4.

 

Stimați studenți,

Vestea bună este că cele mai bune lucrări susținute de studenți și masteranzi vor fi selectate spre a fi susținute în cadrul Conferinței Internaționale de Drept, Studii europene şi Relaţii Internaţionale cu tema: Universalitatea patentă a dreptului succesoral. Lex succesionis între tradiție legislativă și valori moderne” din 18-19 mai 2023 organizată de Facultatea de Drept a UTM, respectiv publicate în volumul conferinței , indexat în 2 baze de date internaționale, motiv pentru care vă recomandăm alegerea unor teme de cercetare conexe domeniului dreptului succesoral .