În ziua de 21 septembrie 2022, ora 12.00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti,va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT, a următoarei teze de doctorat cu titlul: „Regimul juridic al restituirii imobilelor preluate abuziv de către stat în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 ” a drd. Zamfirescu Vlad.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

1. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu – preşedinte – Universitatea Titu Maiorescu București
2. Prof.univ.dr. Iosif R.Urs- conducător ştiinţific – Universitatea Titu Maiorescu București
3. Prof.univ.dr. Raluca Dimitriu- referent de specialitate – Academia de Studii Economice București
4. Prof.univ.dr. Sache Neculaescu – referent de specialitate – Universitatea “Valahia” din Târgoviște
5. Prof.univ.dr. Smaranda Angheni – referent de specialitate – Universitatea Titu Maiorescu București

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu Bucuresti, Calea Văcărești nr.187, sector 4.


 

În ziua de 21 septembrie 2022, ora 10.00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti,va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT, a următoarei teze de doctorat cu titlul: „Contractul juridic inteligent (smart legalcontract) în dreptul privat român” a drd. Capisizu Larisa-Antonia.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

1. Conf.univ.dr. Manuela Tăbăraș – preşedinte – Universitatea Titu Maiorescu București
2. Prof.univ.dr. Iosif R.Urs – conducător ştiinţific – Universitatea Titu Maiorescu București
3. Prof.univ.dr. Natalia-Veronica Stoica – referent de specialitate – Universitatea Hyperion din București
4. Prof.univ.dr. Vasile Nemeș- referent de specialitate – Universitatea “Nicolae Titulescu” din București
5. Prof.univ.dr. Smaranda Angheni – referent de specialitate – Universitatea Titu Maiorescu București

 

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu Bucuresti, Calea Văcărești nr.187, sector 4.