UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

 

A N U N Ţ Ă:

În ziua de 10 noiembrie 2020, ora 11,00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti, va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT, a următoarei teze de doctorat cu titlul: „Armonizarea legislației naționale cu legislația unională în materia concedierilor colective ” a drd. Lungu Laurențiu Răzvan (CV).

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

1. Prof.univ.dr. Smaranda Angheni – preşedinte – Univ.Titu Maiorescu București (CV)
2. Prof.univ.dr. Magda Volociu – conducător ştiinţific – Univ.Titu Maiorescu București (CV)
3. Prof.univ.dr. Marioara Țichindelean – referent de specialitate – Univ. Lucian Blaga Sibiu (CV)
4. Prof.univ.dr. Raluca Dimitriu – referent de specialitate – ASE București (CV)
5. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu – referent de specialitate – Univ.Titu Maiorescu București (CV)

Rezumatul lucrării poate fi consultat aici.

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu Bucuresti, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

 


UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

 

A N U N Ţ Ă:

În ziua de 22 SEPTEMBRIE 2020, ora 11,00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti,va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT, a următoarei teze de doctorat cu titlul: „Ocrotirea penală a vieții private a persoanei” a drd. Pușcău Denisa Florina (CV).

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

1. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu – preşedinte – Univ.Titu Maiorescu București (CV)
2. Prof.univ.dr. Alexandru Boroi – conducător ştiinţific – Univ.Titu Maiorescu București (CV)
3. Conf.univ.dr. Mirela Gorunescu – referent de specialitate – Univ.N.Titulescu București (CV)
4. Prof.univ.dr. Tudor Amza – referent de specialitate – Universitatea Hyperion Bucuresti (CV)
5. Prof.univ.dr. Carmen Silvia Paraschiv – referent de specialitate – Univ.Titu Maiorescu București (CV)

Rezumatul lucrării poate fi consultat aici.

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu Bucuresti, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

 


 

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

 

A N U N Ţ Ă:

 

În ziua de 16 iulie 2020, ora 11,00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti, va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT, a următoarei teze de doctorat cu titlul: „Regimul juridic și particularitățile contractului de împrumut de bani” a drd. Morărescu Adina-Lorena căs.Codeia (CV).

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

1. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu – preşedinte – Universitatea Titu Maiorescu București (CV)
2. Prof.univ.dr. Iosif R Urs – conducător ştiinţific – Universitatea Titu Maiorescu București (CV)
3. Conf.univ.dr. Vasile Nemeș – referent de specialitate – Universitatea Nicolae Titulescu București (CV)
4. Conf.univ.dr. George Măgureanu – referent de specialitate – Universitatea Româno-Americană Bucuresti (CV)
5. Prof.univ.dr. Smaranda Angheni – referent de specialitate – Universitatea Titu Maiorescu București (CV)

Rezumatul lucrării poate fi consultat aici.

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu Bucuresti, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

 


 

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,

INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

A N U N Ţ Ă:

 

În ziua de 08 iulie 2020, ora 11,00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti,va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT, a următoarei teze de doctorat cu titlul: „Traficul de persoane” a drd. Imbre Ionica căs.Sarkis (CV).

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

1. Conf.univ.dr. Gabriel Liviu Ispas – preşedinte – Univ.Titu Maiorescu București (CV)
2. Prof.univ.dr. Alexandru Boroi – conducător ştiinţific – Univ.Titu Maiorescu București (CV)
3. Conf.univ.dr. Mirela Gorunescu – referent de specialitate – Univ.N.Titulescu București (CV)
4. Prof.univ.dr. Tudor Amza – referent de specialitate – Universitatea Hyperion Bucuresti (CV)
5. Prof.univ.dr. Carmen Silvia Paraschiv – referent de specialitate – Univ.Titu Maiorescu București (CV)

Rezumatul lucrării poate fi consultat aici.

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu Bucuresti, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

 

Acreditată prin Legea nr. 239/2002, cod fiscal RO 4337662, cont IBAN RO90BTRL04301202N01816XX, Banca Transilvania, Agenția Popești-Leordeni
Operator de date cu caracter personal nr. 17621