ANUNȚ

Susținerea publică a tezei de doctorat, drd. Doniga Anisia Teodora, programată pentru data de 18 martie, se amână până la o dată ce va fi anunțată în timp util.


 

CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT(CSUD)

 

INFORMARE

în atenția doctoranzilor care au susținut teza de doctorat în perioada 2016-2020

 

Conform adresei Ministerului Educației Naționale nr. 84/GP/10.02.2020 și în baza prevederilor art. 169 alin. (9) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 66 alin. (4) din H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Ordinul nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, baza de date în care sunt indexate toate tezele de doctorat susținute începând cu anul 2016 urmează să fie făcută publică.

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea datelor se realizează cu informarea prealabilă a persoanelor vizate și oferirea posibilității de a se opune pentru motive întemeiate, în condițiile legii, precum și cu respectarea principiilor de prelucrare, în special al reducerii la minim a datelor.

Având în vedere cele menționate mai sus, solicităm doctoranzilor care au susținut teza de doctorat începând cu anul 2016 să transmită eventualul refuz argumentat la sediul CSUD până la data de 23 martie 2020.

Director CSUD

Prof.univ.dr. Nicolae VOICULESCU

 

Acreditată prin Legea nr. 239/2002, cod fiscal RO 4337662, cont IBAN RO90BTRL04301202N01816XX, Banca Transilvania, Agenția Popești-Leordeni
Operator de date cu caracter personal nr. 17621

 


 

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,
 

 

ANUNŢĂ:

 

În ziua de 18 martie 2020,ora 11,00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 București, va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT, a următoarei teze de doctorat cu titlul:

“Răspunderea civilă delictuală pentru prejudiciile ecologice” a drd. Doniga Anisia Teodora (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componență:

1. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu – preşedinte, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
2. Prof. univ.dr. Iosif R. Urs  – conducator științific, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
3. Prof.univ.dr. Mircea Duțu – referent de specialitate, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române (CV)
4. Conf.univ.dr. Maria Fodor – referent de specialitate, Universitatea Ecologică București (CV)
5. Prof. univ.dr. Smaranda Angheni – referent de specialitate, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4. 

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.

 


 

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,
 

 

ANUNŢĂ:

 

În ziua de 25 noiembrie 2019, ora 10,30, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti,va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT, a următoarei teze de doctorat cu titlul:

“Contractul de antrepriză de lucrări tip FIDIC” a drd. Mondiru Oana Ruxandra căs.Gherghina (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componență:

1. Conf.univ.dr. Gabriel Liviu Ispas – preşedinte, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
2. Prof. univ.dr. Smaranda Angheni – conducator științific, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
3. Prof.univ.dr. Raluca Dimitriu – referent de specialitate, Academia de Studii Economice București (CV)
4. Prof.univ.dr. Stancu Cărpenaru – referent de specialitate, Universitatea Nicolae Titulescu București (CV)
5. Prof.univ.dr. Gabriela Răducan – referent de specialitate, Titu Maiorescu din București (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4. 

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.

 


UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,
 

 

ANUNŢĂ:

 

În ziua de 25 noiembrie 2019, ora 12,00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti,va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT, a următoarei teze de doctorat cu titlul:

“Metodele alternative de soluționare a litigiilor în contextul uniformizării dreptului la nivel European” a drd. Manolescu Manuela căs.Sîrbu (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componență:

1. Conf.univ.dr. Gabriel Liviu Ispas – preşedinte, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
2. Prof. univ.dr. Smaranda Angheni – conducator științific, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
3. Prof.univ.dr. Florentina Camelia Stoica – referent de specialitate, Academia de Studii Economice București (CV)
4. Prof.univ.dr. Ștefan Deaconu – referent de specialitate, Universitatea din București, Facultatea de Drept (CV)
5. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu – referent de specialitate, Titu Maiorescu din București (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4. 

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.

 


UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

 

ANUNŢĂ:

În ziua de 05 septembrie 2019, ora 11:00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Văcărești 187 sector 4 București, va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT, a tezei de doctorat cu titlul:

“Extrădarea formă a cooperării internaționale în materie penală”a drd. Nistor Iulia Elena(CV)

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 1. Conf.univ.dr. Gabriel Liviu Ispas – președinte, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)
 2. Prof.univ.dr. Alexandru Boroi – conducător ştiinţific, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)
 3. Prof.univ.dr. Mirela Gorunescu – referent de specialitate, Universitatea Nicolae Titulescu, București (CV)
 4. Prof.univ.dr. Tudorel Toader – referent de specialitate, Universitatea Al.I. Cuza, Iași (CV)
 5. Prof.univ.dr. Tudor Amza – referent de specialitate, Universitatea Hyperion, București (CV)

 

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4. 

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.

 


UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,

INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

 

ANUNŢĂ:

În ziua de 26 martie 2019, ora 10:00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Văcărești 187 sector 4 București, va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT, a tezei de doctorat cu titlul:

“Investigarea criminalistică a infracțiunii de falsificare de monede a drd. Manea Roxana (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 1. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu – președinte, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)
 2. Prof.univ.dr. Gheorghe Popa – conducător ştiinţific, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)
 3. Prof.univ.dr. Anca Lelia Lorincz – referent de specialitate, Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, București (CV)
 4. Prof.univ.dr. Petre Buneci – referent de specialitate, Universitatea Ecologică, București (CV)
 5. Prof.univ.dr. Alexandru Boroi – referent de specialitate, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)

 

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.

 


 

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,

INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

 

ANUNŢĂ:

În ziua de 11 aprilie 2019, ora 12:00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Văcărești 187 sector 4 București, va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT, a tezei de doctorat cu titlul:

“Legea aplicabilă în procesul civil internațional și competența internațională a instanțelor” a drd. Poenaru Andreea Lorena (căs. Codreanu) (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 1. Conf.univ.dr. Gabriel Liviu Ispas – președinte, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)
 2. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu – conducător ştiinţific, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)
 3. Prof.univ.dr. Florentina Camelia Stoica – referent de specialitate, Academia de Studii Economice, București (CV)
 4. Prof.univ.dr. Augustin Fuerea – referent de specialitate, Universitatea Nicolae Titulescu, București (CV)
 5. Conf.univ.dr. Felicia Maxim – referent de specialitate, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)

 

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.

 


UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,

INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

 

ANUNŢĂ:

În ziua de 11 aprilie 2019, ora 13:00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Văcărești 187 sector 4 București, va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT, a tezei de doctorat cu titlul:

“Migrația – fenomen global al contemporaneității. Abordare normativă la nivel european” drd. Boroi Diana Camelia (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 1. Conf.univ.dr. Gabriel Liviu Ispas – președinte, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)
 2. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu – conducător ştiinţific, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)
 3. Prof.univ.dr. Florentina Camelia Stoica – referent de specialitate, Academia de Studii Economice, București (CV)
 4. Prof.univ.dr. Augustin Fuerea – referent de specialitate, Universitatea Nicolae Titulescu, București (CV)
 5. Conf.univ.dr. Felicia Maxim – referent de specialitate, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)

 

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.

 


 

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,

INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

 

ANUNŢĂ:

În ziua de 26 iunie 2017, ora 12:00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Văcărești 187 sector 4 București, va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT, a următoarei teze de doctorat:

“O altă dimensiune a legii insolvenței; falimentul persoanei fizice în contextul moderizării legislației naționale” a drd. Drăghici Cristian (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 1. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu – președinte, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)
 2. Prof.univ.dr. Smaranda Angheni – conducător ştiinţific, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)
 3. Prof.univ.dr. Stanciu D. Cărpenaru – referent de specialitate, Universitatea Nicolae Titulescu, București (CV)
 4. Prof.univ.dr. Camelia Florentina Stoica – referent de specialitate, Academia de Științe Economice, București (CV)
 5. Prof.univ.dr. Ionel Didea – referent de specialitate, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)

 

Teza a fost elaborată în cadrul Proiectului POSDRU/159/1.5/S/141699 cu titlul “Modernizarea legislației naționale în contextul uniformizării dreptului la nivel european și implicațiile socio-politice asupra sistemului administrativ“.

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.