Titu Maiorescu University is looking for a passionate Communication & Marketing Specialist to support its national and global communication and marketing strategy. Working in an academic, but dynamic environment will provide the candidate with the opportunity to express creatively and see imediate impact of her/his work.

 

Job description:

 • Work with UTM de­cision-makers in designing and implementing the marketing & communication strategy of the University – online and offline;
 • PR & Social media activities;
 • Website content development & maintainance;
 • Media relations (writing news/press releases);
 • Documenting permanently on the best means of promoting the projects and keeping up-to-date with the most important opportunities;
 • Generating ideas and content for campaigns that involve social networks, including strategy, concepts and copy;
 • Working closely with other departments: international relations department, faculties, project managers etc.

The ideal candidate:

 • At least 2 years of experience in marketing and communication;
 • Team player who is willing to get their “hands dirty” and wear different “hats”, while working with diverse stakeholders who maintain their autonomy and decision-making;
 • Excellent interpersonal skills, proactive, flexible, ambitious and determined;
 • Ability to work under tight deadlines;
 • Advanced English and digital skills.

Potential candidates are invited to send CV and a letter of intention to resurseumane@univ.utm.ro. Deadline: May 25th, 2022.

 


 

 Universitatea Titu Maiorescu angajeaza administrator

 

Responsabilitati:

 • Planificarea si coordonarea activitatii administrative ( curatenie, intretinere si protocol)
 • Asigura buna functionare a instalatiilor si utilitatilor cladirii ( apa, canalizare, incalzire, mobilier
 • Asigura aprovizionarea si instalarea si intretinerea echipametnelor, instalatiilor, mobilierului cladirii
 • Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniile securităţii şi sănătăţii în muncă şi situaţiilor de urgenţă, precum şi măsurile de aplicare a acestora;
 • Verificarea zilnică a birourilor, a spațiilor de utilitate administrativă din perspectiva curățeniei, a necesarului de materiale și a constatării și efectuării demersurilor pentru eventualele lucrări și reparații necesare;
 • Verificarea bunei funcționări a utilităților din corpul de clădire aflat în administrare;
 • Solicitarea zilnică a informațiilor legate de problemele apărute în activitatea de administrare;
 • Verificarea bunei funcționări a instalațiilor sanitare, electrice, de încălzire, climatizare și luarea de măsuri în vederea remedieri eventualelor defecțiuni;
 • Verificarea curățeniei spațiilor de subsol;
 • verificarea inventarului și aplicarea listelor de inventar în toate spațiile administrate;
 • Participarea la evenimentele organizate de către UTM, atât în sectorul său de administrare, cât și în restul campusului;
 • Luarea măsurilor necesare în vederea gospodăririi raționale a energiei electrice, a apei și a celorlalte materiale de consum utilizate;
 • Cunoașterea și aplicarea normelor de protecție a muncii și de PSI din cadrul instructajelor lunare, conform fișelor de instruire și a indicațiilor responsabililor cu protecția muncii;
 • Îndeplinește oricare alte dispoziții verbale sau scrise ale Directorului Tehnic – Administrativ.

 

Cerinte:

 • Studii medii tehnice
 • Detinerea unui atestat electrician/instalator
 • Abilitati de comunicare, colaborare si organizare.
 • Experienta pe un post similar de minimum 3 ani
 • Spirit de echipa.
 • Persoana dinamica.

Oferta (bonusuri, beneficii):

 • Program de lucru 8h/zi  luni – vineri.
 • Salariu atractiv, contract de munca.
 • Tichete de masa de 20 lei/zi lucrata.
 • Abonament medical Regina Maria.

 


 

 Cantina Studenteasca angajeaza ajutor ospatar

Responsabilitati:

 • Asigură curățenia în înteaga suprafață a Cantinei inclusiv subsol și spațiul exterior, debarasează mesele, spala vesela preliminar, apoi la mașina de spalat vase.
 • Asigură implementarea şi menţinerea standardelor de păstrare şi depozitare a produselor, semipreparatelor şi preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare.
 • Preia comenzile de la clienţi şi asigură servirea acestora;
 •  Debarasează şi asigură curăţenia bucătăriei și a întregii suprafețe a Cantinei
 •  Participă activ la întreţinerea ustensilelor de bucătarie şi a echipamentului din dotare
 •  Ţine cont de perisabilitate, termenul de garanţie, de modul în care urmează să fie folosite ingredientele;
 • Îndeplineşte şi alte sarcini curente atribuite de către superiorul direct, în concordanţă cu necesităţile imediate ale unităţii.

Cerinte:

• Studii medii.
• Abilitati de comunicare, colaborare si organizare.
• Experienta pe un post similar de minimum 3 ani
• Spirit de echipa.
• Persoana dinamica.

Oferta (bonusuri, beneficii):

• Program de lucru 8h/zi  luni – vineri
• Salariu atractiv, contract de munca.
• Tichete de masa de 20 lei/zi lucrata
• Abonament medical Regina Maria.

 


 

Cantina Studenteasca angajeaza Gestionar

Responsabilitati:

• Lansarea comenzilor de materii prime si marfuri catre furnizorii agreati.
• Receptia materiilor prime si a materialelor,
• Verificarea cantitativ si calitativ a produselor receptionate in conformitate cu actele de insotire (avize, facturi, certificate de calitate).
• Receptia materiei prime si a marfii de la furnizori impreuna cu Seful Unitatii.
• Depozitarea materiei prime si a marfii in depozite.
• Curatenia si intretinerea spatiilor de receptie si depozitare.
• Depozitarea resturilor menajere si sortarea lor respectand normele impuse de mediu.

Cerinte:

• Studii medii.
• Abilitati de comunicare, colaborare si organizare.
• Experienta pe un post similar de minimum 3 ani
• Spirit de echipa.
• Persoana dinamica.

Oferta (bonusuri, beneficii):

• Program de lucru 8h/zi  luni – vineri
• Salariu atractiv, contract de munca.
• Tichete de masa de 20 lei/zi lucrata.
• Abonament medical Regina Maria.

 


 

 Cantina Studenteasca angajeaza Casier

 

Responsabilitati:

 • Incasarea contravalorii produselor vandute;
 • Tinerea corectă și la zi a evidenței primare privind activitățile de încasări și plăți în cadrul casieriei cantinei studențești;
 • Întocmește zilnic monetarul privind încasările primite;
 • Întocmește zilnic Registrul de Casă;
 • Predă zilnic în contabilitate primul exemplar din Registrul de casă;
 • Răspunde de depunerea zilnică a numerarului încasat în Casieria Unitatii;
 • Sesizează plusurile și minusurile constatate în gestiune, șefului ierarhic;
 • Are obligația de a permite efectuarea controlului operațiunilor efectuate prin casă și de a pune la dispoziție comisiei toate documentele contabile, evidențele și a oricăror altor elemente material sau valorice
 • Aplică legislația specifică postului;

 

Cerinte:

• Studii medii.
• Abilitati de comunicare, colaborare si organizare.
• Experienta pe un post similar de minimum 3 ani
• Spirit de echipa.
• Persoana dinamica.

Oferta (bonusuri, beneficii):

• Program de lucru 8h/zi  luni – vineri
• Salariu atractiv, contract de munca.
• Tichete de masa de 20 lei/zi lucrata
• Abonament medical Regina Maria.