Ședințele Senatului UTM –  mandatul 2016-2020

Anul universitar 2015-2016:

 • Ședința Senatului din data de 3 februarie 2016
 • Ședința Senatului din data de 16 februarie 2016
 • Ședința Senatului din data de 8 martie 2016
 • Ședința Senatului din data de 26 aprilie 2016
 • Ședința Senatului din data de 24 mai 2016

Hotărârile adoptate de Senat în fiecare ședință sunt prezentate în secțiunea Hotărâri ale Senatului UTM.


 

Marți, 25 martie 2014, s-a desfăşurat şedinţa comună a Senatului şi Consiliului de Administraţie. În cadrul şedinţei:

 • au fost prezentate concluziile Raportului întocmit de echipa de evaluare IEP-EUA;
 • s-a aprobat calendarul de desfăşurare a examenului de admitere la studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, pentru anul universitar 2014-2015 şi a examenului de finalizare a studiilor în anul universitar 2013-2014;
 • s-a adoptat Hotărârea de invalidare a rezultatelor concursului pentru funcția de șef lucrări, poziția 85 din Statul de funcții al Departamentului Disciplinelor Medico-Chirurgicale și Profilactice, din cadrul Facultatii de Medicina;
 • s-a prezentat Metodologia de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, revizuită, care se va aplica începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2013-2014;
 • au fost aprobate propunerile de numire în functia de şef de secție în cadrul Secţiilor clinice ale Spitalului Clinic Nr.1 CF Witting a unor cadre didactice din cadrul Facultăţii de Medicină;
 • s-a propus modificarea unor articole din Metodologia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi.