Cele mai importante Hotărâri adoptate de Senatul UTM în mandatul 2016-2020

 

Anul universitar 2015-2016:

 

Ședința Senatului din data de 3 februarie 2016:

 • Hotărârea Senatului nr. 27/03.02.2016 privind validarea procesului de alegere a  membrilor Senatului pentru mandatul 2016-2020;
 • Hotărârea Senatului nr. 31/03.02.2016 privind validarea procesului de alegere a Rectorului;
 • Hotărârea Senatului nr. 32/03.02.2016 privind conferirea titlului de Doctor Honoris Causa domnului profesor Joel Moneger;

Ședința Senatului din data de 16 februarie 2016:

 • Hotărârea Senatului nr. 33/16.02.2016 privind validarea concursurilor publice de selectare a decanilor facultăților din cadrul UTM;

Ședința Senatului din data de 8 martie 2016:

 • Hotărârea Senatului nr. 34/08.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a arhivei Universității;
 • Hotărârea Senatului nr. 35/08.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile universiatare de licența și master pentru anul universitar 2016-2017;
 • Hotărârea Senatului nr. 36/08.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenelor de licenţă şi disertaţie;
 • Hotărârea Senatului nr. 37/08.03.2016 privind aprobarea Metodologiei proprii cu privire la ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante;
 • Hotărârea Senatului nr. 38/08.03.2016 privind avizarea componenţei nominale a Comisiei de Etică Universitară, astfel: prof. univ. dr. Mihaela Răescu, conf. univ. dr. Ioana Duca, conf. univ. dr. Antigona Iordana, lect. univ. dr. Aurelia Herling, lect. univ. dr. Violeta Slavu, secretar Simona Bogdea.
 • Hotărârea Senatului, Rectorului şi Consiliului de Administraţie  nr. 41/5/08.03.2016 privind aprobarea colectivelor de îndrumare şi control, care vor îşi vor desfăşura activitatea în perioda 14 martie-14 mai 2016 în cadrul facultăţilor UTM;

Ședința Senatului din data de 26 aprilie 2016:

 • Hotărârea Senatului nr. 48/26.04.2016 privind conferirea titlului de Doctor Honoris Causa domnului profesor Hans Lenk;
 • Hotărârea Senatului nr. 49/26.04.2016 privind conferirea titlului de Doctor Honoris Causa domnului profesor Richard Satava;
 • Hotărârea Senatului nr. 50/26.04.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare, finanţare şi desfăşurare a activităţii de cercetare ştiinţifică în UTM;
 • Hotărârea Senatului nr. 51/26.04.2016 privind validarea Raportului anual al Rectorului privind starea Universității;
 • Hotărârea Senatului nr. 52/26.04.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfașurare a concursului public de ocupare a postului de Director al CSUD din cadrul IOSUD  UTM;
 • Hotărârea Senatului nr. 53/26.04.2016 privind aprobarea programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Actualități în implantologia orală, organizat de Facultatea de Medicină Dentară;

Ședința Senatului din data de 24 mai 2016:

 • Hotărârea Senatului nr. 56/24.05.2016 privind aprobarea comisiilor de concurs pentru desfășurarea concursurilor pentru posturile didactice vacante din semestrul al-II-lea al anului universitar 2015-2016;
 • Hotărârea Senatului nr. 57/24.05.2016 privind aprobarea Structurii anului universitar 2016-2017 pentru programele de studii universitare de licență și master;
 • Hotărârea Senatului nr. 58/24.05.2016 privind aprobarea Nomenclatorului de taxe pentru anul universitar 2016-2017;
 • Hotărârea Senatului nr. 59/24.05.2016 privind modificarea Regulamentului privind activitatea profesională a studenților în sistemul european de credite transferabile, în acord cu noua structură a anului universitar;
 • Hotărârea Senatului nr. 60/24.05.2016 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționarea a Senatului, în conformitate cu noua structură a Senatului pentru mandatul 2016-2020;
 • Hotărârea Senatului nr. 62/24.05.2016 privind aprobarea Calendarului de desfășurare a examenelor de licență, disertație și susținere a portofoliului didactic (DSPP) în sesiunea iunie-iulie 2016;
 • Hotărârea Senatului nr. 63/24.05.2016 privind aprobarea comisiilor pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor;
 • Hotărârea Senatului nr. 66/24.05.2016 privind aprobarea duratei și perioadei concediului anual de odihnă, pentru cadrele didactice și de cercetare, personalul didactic și de cercetare auxiliar și personalul nedidactic;
 • Hotărârea Senatului nr. 70/24.05.2016 privind aprobarea contractului de management care urmează să fie încheiat cu Rectorul;
 • Hotărârea Senatului nr. 71/24.05.2016 privind aprobarea Planului strategic al Universității pentru perioada 2016-2020;

 


 

 • Comunicat privind aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție în anul universitar 2013-2014