Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti

Beneficiar

 

Adresa poştală: Calea Văcăreşti nr.187, sector 4, cod poştal 040051, Bucureşti

Persoane de contact:

Descrierea activităţii partenerului: În cadrul Universităţii Titu Maiorescu îşi desfăşoară activitatea 8 facultăţi, dintre care menţionam: Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Informatică şi Facultatea de Drept. Conducerea Universităţii Titu Maiorescu şi cadrele didactice pun un accent important pe crearea unei culturi bazate pe calitate şi competitivitate, centrate pe formarea de competenţe şi deprinderi ale studenţilor, prin dezvoltarea resurselor umane ale Universităţii Titu Maiorescu, prin consolidarea bazei materiale proprii şi promovarea unei imagini noi, europene, a instituţiei. De asemenea, cadrele didactice au experienţă şi pregătire relevantă în domeniile specifice, peste 85% având titlurile ştiinţifice de doctori sau doctoranzi..

Totodată, o preocupare majoră o reprezintă cercetarea ştiinţifică. În cadrul Universităţii s-au derulat mai multe proiecte de cercetare pe programele CNCSIS, CEEX, PNII, Academia Română. De asemenea, s-au realizat mai multe proiecte de cercetare cu mediul de afaceri, care au avut ca obiectiv creşterea competitivităţii de business.

Până în prezent, Universitatea Titu Maiorescu derulează prin POSDRU un proiect de grant şi un proiect strategic (https://www.utm.ro/index.php?module=content&id=98).


 

Universitatea Valahia din Târgovişte

Partener

 

Adresa poştală: Bd. Carol I, Nr. 2, 130024, Târgovişte, Dâmboviţa, ROMÂNIA

Persoană de contact: Prof.univ.dr. Ion CUCUI – Rector, e-mail: rectorat@valahia.ro

Descrierea activităţii partenerului: Universitatea Valahia din Targovişte este continuatorul tradiţiei primei instituţii de învăţământ superior din Muntenia. Instituţie publică de învăţământ superior, Universitatea Valahia a implementat sistemul european de învăţământ de tip Bologna: Licenţă, Masterat, Doctorat şi formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional, în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate şi dinamism.

Universitatea Valahia are experienţă în elaborarea şi implementarea proiectelor centrate pe dezvoltarea resurselor umane şi în proiecte de cercetare şi educaţionale, realizate independent sau în parteneriat cu alte institute de cercetări de prestigiu. Proiectele au fost finanţate atât din fonduri interne destinate cercetării ştiinţifice, cât şi din fonduri europene, proiecte POSDRU, POSCCE, PN II, P-CD, PNCDI II, PNCDI IV.