Scurtă prezentare:

Sunt absolventă a Facultăţii de Stomatologie „Carol Davila” Bucureşti. Am ȋnceput cariera profesională ca medic de stomatologie generală, perioadă ȋn care am desfăşurat activităţi de consultaţie şi tratament dentar la solicitare, activitate de prevenţie dentară, monitorizări grupe de pacienţi cu risc crescut, etc.

În anul 1992 am ȋnceput cariera didactică prin promovarea concursului pentru ocuparea postului de asistent universitar  apoi şef lucrari, la Universitatea de Medicină si Farmacie Craiova, Facultatea de stomatologie, la disciplina de Odontoterapie. Am făcut parte din cadrele didactice ale primei promoţii de studenţi ai Facultăţii de stomatologie din Craiova, motiv pentru care am primit Diploma de excelenţă pentru aportul la dezvoltarea ȋnvăţămantului craiovean de medicină dentară acordată de UMF Craiova, la aniversarea a 20 ani de funcţionare.

Din 2004 până ȋn prezent, ȋmi desfăşor activitatea ȋn cadrul Facultăţii de Medicină dentară, Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti. Am ȋnceput cu gradul de conferenţiar universitar iar din

2009 am fost promovată prin concurs ca profesor universitar. Am contribuit la dezvoltarea şi actualizarea disciplinei de Odontotarapie dar şi a altor discipline precum prevenţia orală sau patologia orală. În acelaşi an am obţinut şi acreditarea de la Ministerul Educaţiei pentru conducere de doctorat la disciplina Stomatologie generală la Şcoala doctorală Medicină dentară UTM, ȋnfiinţată ȋn acelaşi an, la a cărei formare şi dezvoltare am contribuit şi ca director.

Activitatea ştiinţifică s-a focusat pe creşterea iniţiativei pentru elaborarea de proiecte noi, susţinerea domeniilor moderne de supra-specializare precum şi susţinerea excelenţei ȋn cercetare prin internaţionalizarea acesteia. Am participat, ȋn calitate de membru sau manager la 10 proiecte de cercetare ȋn colaborare cu instituţii din ţară şi străinătate (Programul FP6, CALL 6, nr. Contract 045069\ nov.2006, încheiat cu Comisia Europeană, proiect coordonat de „ Q-Plan NG” (Grecia); Academia Romana si INCE” Costin C. Kiriţescu” – POSDRU/CPP107/DMI 1.5/S/77082;  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară AP2 Contract nr. POSDRU/161/2.1/G/138653; proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4-0891, nr. Contract 229/2014, perioada 1 iulie 2014-30 iunie 2016, UEFISCDI, etc).

Rezultatele activităţii mele didactice şi ştiinţifice sunt reflectate de  portofoliul de lucrări elaborate: 13  cărţi şi monografii de specialitate publicate la edituri naţionale, din care 7 ca prim sau unic autor (ex. “Patologia cavităţii orale, Ed. Printech, 2008, “Odontoterapie restauratoare si conservativă”, Ed. Printech, 2013, reeditată 2017, 2022, etc.); 11 articole în reviste şi publicate in extenso în volume de reviste ale unei manifestări ştiinţifică organizată de instituții/asociații mondiale şi continentale cotate ISI Thomson Reuters (ex.“Expert system for the dental aestetic”, Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium, 2008, Trnava, Slovakia; “Therapeutic Alternative Methods in Dentistry”,  Annals of DAAAM, Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium, 2009, Vienna, Austria, “Evaluation of rooot canal curvatures”, 2012, Riga, Latvia, publicat in extenso ȋn volumul IFMBE Proceedings, Volume 38:(159-162), 2013, Publisher Springer-Verlag Berlin Heidelberg, etc.) 106 articole publicate in extenso în reviste indexate ISI si BDI (ex.“Microscopic aspects of the hybrid layer formed by the SE 1-step Futurabond M (Voco) adhesive system applied to normal and sclerotic dentin”, Rom J Morphol Embryol 2014, 55(4):1395–1400 (Factor Impact = 0,723); “Microscopy comparative evaluation of the SE systems adhesion to normal and sclerotic dentin”,  Romanian Journal of Morphology and Embryology, 2015, 56(3): 1051–1056;  “In vitro Comparative Study on the Effect of Carbonated Beverages on Dental Enamel”. Rev. Chim., 2017;68(12):2823-2828. FI 1.41; “Adhesive-Ceramic Interface Behavior in Dental Restorations. FEM Study and SEM Investigation”. 2021:Materials (ISSN 1996-1944), Citescore 4.2 SCOPUS, FI = 3.623, etc.) prezentari sustinute ȋn plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale cu participare internaţională şi internaţionale (“Restoration in the anterior teeth with VITA VM®9 ceramics – report cases”, 5th ConsEuro Meeting, 2011, Istambul, Turkey, rezumat publicat in Dental Clinical Investigation, Impact factor: 1.7; “Patologie dentară coronară, etiologie şi tratamente moderne”, Congresul Naţional cu participare Internaţională „VIZIUNEA INTERDISCIPLINARĂ ÎN MEDICINA DENTARĂ”2012, Bucuresti; ” A comparison between the behaviors of materials used in restoring dental abfractions by means of FEM,  the 6th Conseuro Paris, 2013”; “Aspecte legate de leziunile necarioase cervicale (LCNC)”, Conferinţa naţională „Zilele Medicinei Dentare Craiovene”, 2017, Craiova, etc) si 185 de participări efective la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

În anul 2008, Senatul Universităţii Titu Maiorescu, la aniversarea a 15 ani de la ȋntemeiere, mi-a acordat Diploma de Onoare pentru merite excepţionale ȋn edificarea şi dezvoltarea Universităţii Titu Maiorescu, pentru continuitatea şi afirmarea modernă a tradiţiilor culturii universitare româneşti apoi ȋn 2015 – Diploma de excelenţă la aniversarea a 25 ani de funcţionare a UTM.

Ca activităţi de management menţionez poziţia de secretar ştiinţific la Facultatea de Medicină Dentară ȋncă din anul venirii mele ȋn facultate, apoi prodecan în perioada 2008-2009 şi decan interimar în perioada  2009- 2010. Am fost membru în Consiliul Profesoral, în Senatul UTM,

evaluator ARACIS (calitate ȋn care am participat ȋn Comisia pentru acreditarea periodică a Facultăţii de Medicină Dentară – UMF Constanţa, pentru  autorizarea provizorie a Colegiului de Asistenţă Stomatologică (Dentară) şi acreditarea Colegiul de Tehnică Dentară, UMF Constanţa, 14-16 oct. 2007), membru al Comisiei Centrului Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate al Ministerului Educaţiei şi Cercetării (CNBSS), membru în comisia de audit intern a UTM, membru în comisia pentru strategie instituţionala şi pentru programe de studiu a senatului UTM,

membru ȋn comisia de evaluarea, promovarea şi asigurarea calităţii procesului de ȋnvăţământ şi a cercetării ştiinţifice, membru ȋn Consiliul de cercetare ştiinţifică  al  UTM.

De asemenea am participat ca membru in colectivul de organizare a congreselor SRS-GAO, 2009-2013, București, review committee in The 22th INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM. Intelligent Manufacturing & Automation: Theory, Practice & Education. Austria Vienna, review committee Euro Mini Conference, 5th Vilnius Conference (Kords 2009) Vilnius LITHUANIA, review committee for 2014 DAAAM INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE, Deans´ Directors´ and Chairs´ Honor Committee of DAAAM International 2009- 2018, membru in colectivul stiintific al Congresului National “Zilele Medicinei Dentare Craiovene” – Editia a III-a  – Editia a IV-a si Congresului Naţional cu participare Internaţională „VIZIUNEA INTERDISCIPLINARĂ ÎN MEDICINA DENTARĂ” dar şi Congresului Internaţional „Up-dates in Complex Esthetic Oral Rehabilitation”,3`rd edition 2014. Am participat ca şi copreşedinte Comitet organizare, la CONFERINȚA NAŢIONALĂ CU PARTICIPARA INTERNAȚIONALĂ UP-DATES ÎN REABILITAREA ORALĂ ESTETICĂ COMPLEXĂ 2015, Review committee in The 22th INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM. Intelligent Manufacturing & Automation: Theory, Practice & Education. Austria Vienna.

Mai menţionez prezenţa mea ȋn calitate de redactor şef adj. la Revista Română de Stomatologie (B+) din 2010 dar si de participant ca reviewer committee al acestei reviste precum si Open Science Journal of Clinical Medicine (2016,2017).

Recent am primit titlul si diploma de Profesor Emerit al UTM ȋn cadrul unui eveniment academic, sub egida celebrării celor 33 de ani de existență ai instituției care a avut loc cu ocazia ȋnmânării de către directorul ARACIS a certificatului cu calificativul „ Grad de încredere ridicat” în urma evaluării instituționale.

Sunt onorată şi recunoscătoare pentru distincţiile primite şi consider că pot, ȋncă, să sprijin dezvoltarea activităţii ştiinţifice din cadrul Facultăţii de medicină dentară a Universităţii Titu Maiorescu şi să-mi  folosesc experienţa didactică, ȋncepută cu 30 ani ȋn urmă, pentru creşterea calităţii ȋnvătământului din facultate.

Scurtă prezentare:

Prof.emerit.Dr.Habil. Florin Dan Ungureanu, absolvent cu Diplomă de Merit a Facultății de Medicină Generală, IMF Cluj, promoția 1977, am debutat în cariera profesională prin reușită la concursul de Internat din 1976, urmând efectuez stagiile din primii doi ani la Cluj, ulterior fiind detașat în București, la Clinica de Chirurgie Cardio-Vasculară Fundeni. Am intrat în învățământ în luna februarie 1980, fiind declarat reușit al concursului de asistent universitar la catedra de Chirurgie, UMF Carol Davila București, la Spitalul Clinic Colțea și apoi la Spitalul Clinic Caritas, unde am progresat până la gradul de sef de lucrări. În ierarhia profesionala, am devenit medic specialist și apoi medic primar chirurgie generala, iar științific, Doctor în Medicina în 1996 și Atestat de Abilitare pentru conducere de Doctorat în anul 2015. La 1 aprilie 2000, am fost transferat în interes de serviciu la Universitatea Titu Maiorescu din București și numit șef de clinică prin concurs la Clinica de Chirurgie generala a Spitalului Universitar C.F. Witting, Ministerul Transporturilor.

În anul 2004, concomitent, am ocupat prin concurs funcția de Director General al Spitalului Universitar C.F. Witting și prin votul unanim al cadrelor didactice, am devenit decan al Facultății de Medicină, Universitatea Titu Maiorescu, ceea ce mi-a permis înființarea a 11 clinici universitare UTM, în spitalele Ministerului Transporturilor, cu sprijinul Ministerului Sănătății.

În continuare, am parcurs mai departe gradele universitare de Conferențiar și apoi de Profesor Universitar, executând până în prezent un număr de aproximați 7000 intervenții chirurgicale pe cale clasica și laparoscopica. Am rămas șeful clinicii timp de 20 de ani, până la pensionare, în 2020.

Dețin competența în chirurgia laparoscopică și oxigenoozonoterapie, precum și cea de-a doua specialitate în Management și Sănătate Publică. Dețin cinci inovații și invenții, dintre care am obținut din partea OSIM trei brevete de invenție, iar următoarele două fiind în perioada de cercetare.

Am funcționat în calitate de Director General al Spitalului Clinic C.F.Witting, o perioadă de trei ani intre 2004 și 2006, am ocupat funcția de decan al Facultății de Medicină, două mandate, intre anii 2004 și 2008, iar apoi între 2008 și 2012, dintre care intre 2008 și 2009, decan al ambelor Facultăți de Medicină și Medicina Dentară, ultima funcție importantă fiind aceea de Președinte al Senatului UTM, timp de doua mandate, între 2012 și 2016 și intre 2016 și 2022.

În prezent dețin funcția de Președinte Adjunct al Senatului și Director al Școlii Doctorale , domeniul Medicină, IOSUD, UTM. Una dintre îndatoririle principale din această perioadă, la care am participat substanțial, a fost înființarea unor programe de studii, absolut necesare unei universități de elită în plina dezvoltare, desi în esență particulară, după cum urmează: autorizarea programului de licență de Asistență Medicală Generală în anul 2005 de către CNEEA, înființarea în 2011 a unei filiale externe de la Atena a acestui program, care deși a fost lansat, nu a funcționat din lipsa de cursanți, autorizarea de către comisiile ARACIS a Facultății de Farmacie în anul 2015, și tot în 2015, înființarea Scolii Doctorale din domeniul MEDICINA, pe lângă școlile doctorale din domeniul Medicina Dentară și Drept, în fine autorizarea programului de licență al Facultății de Medicina în limba engleză, în anul 2017.

Am coordonat timp de 12 ani cursul postuniversitar de oxigenoozonoterapie, sub îndrumarea Ministerului Educației, între 2005 și 2017.

Mi s-a conferit titlul de Profesor Emerit prin decizia rectorului din 2023.

În total am participat pe lângă acestea, la un număr de 17 vizite ARACIS, desfășurate în Facultatea de Medicină și Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie și Școala Doctorală din Domeniul Medicină, plus două vizite instituționale, încheiate toate cu succes, fiind acordat de fiecare dată gradul de încredere ridicată. Internaționalizarea a reprezentat un alt obiectiv important, care s-a dezvoltat în cadrul programelor ERASMUS, eu personal participând la încheierea unor contracte de studii universitare cu Universitatea Claude Bernard din Lyon, Universitatea de Medicină din Insbruck, Facultatea de Medicină Otto von Gericke din Magdeburg, Facultatea de Medicină din Ramalah, Palestina, Universitatea SAPIENZA din Roma și Universitatea de Medicină din Viena.

Sunt membru al Societății Romane de Chirurgie din anul 1980, pe care am susținut-o permanent cu expuneri și cu articole publicate în Revista CHIRURGIA, ocupând I principal funcția de secretar, dar și de vice-președinte în câteva rânduri. urmare a acestei activități susținute și substanțiale, am fost decorat cu Diploma de Excelență, pentru merite deosebite în dezvoltarea și progresul chirurgiei românești. Alte distincții și onoruri: Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de Cavaler, prin Decretul 1097 din 10 decembrie 2004, privind conferirea Ordinului și a Medaliei Meritul pentru Învățământ, Medalia Prof. Dan Setlacec, Diploma de Excelență a Uniunii Jurnaliștilor, etc… Publicistica, însemnând cărți, tratate sau capitole ale acestora, monografii, articole sau participări la sesiuni științifice interne și internaționale, cuprinde următoarele date: un număr de 17 cărți de specialitate, 61 de articole de specialitate, 22 de articole din baza  Thomson Philadelphia și peste 100 de participări la congrese și conferințe interne sau internaționale.

Dintre cele mai deosebite distincții care mi-au fost oferite, face excepție diploma oferită de un grup de medici entuziaști în practica medicinei integrate, astfel ilustrată: 

Prof.univ.dr. Ghercic Doina Lucia

Cariera didactică și Activitate Profesională

Din anul 2007 și până în prezent este profesor Universitar, Doctor în ştiinţe medicale la Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară. Discipliniele predate includ Morfologia şi semiologia sistemului stomatognat, Protetică dentară fixă și Ocluzologie.

În perioada 2002 – 2007 a deținut funcția de Conferenţiar Universitar, Doctor în ştiinţe medicale, Medic primar stomatologie generală la Universitatea Ovidius Constanţa, Facultatea de Medicină Dentară. Disciplina predată fiind Reabilitare orală.

În anul 1977 a devenit medic stomatolog ca absolventă a Institutului de Medicină şi Farmacie (I.M.F.) Carol Davila Bucureşti, Facultatea Stomatologie.

În anul 1992, a dobândit titlu de Medic specialist stomatolog, devenind în anul 1997 Medic primar stomatolog.

În 2001, a obținut Diploma de Doctor în Medicină Dentară de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg-Mureş, Facultatea Medicină Dentară.

În anul 2009 a devenit conducator de doctorat la Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară.

 

Activitatea de cercetare științifică

Lucrare de diploma intitulată:
“Studii electrono-optice prin metoda autoradiografiei privind gradul de difuziune al arsenicului în țesuturile dure dentare.”

Lucrare de doctorat intitulată:

„Elaborarea unor indexe anamnestice obiective, prin investigaţii clinice şi paraclinice (Rx. şi modele de studiu), de evaluare a iatrogeniei protetice fixe ” .

Prof.univ.dr. Dumitru Cristea

Cariera didactică.

A absolvit Facultatea de Filosofie-Psihologie a Universităţii Bucureşti, în anul 1972.

În calitate de „şef de promoţie”, a fost reţinut ca asistent univ. în cadrul acestei instituţii

A susţinut doctoratul în  anul 1976,  cu o teză din domeniul „psihologiei sociale”.

A desfăşurat activitate didactică în cadrul următoarelor instituţii de învățământ superior :Universitatea Bucureşti (1972-1977); Institutul Politehnic Bucureşti (1977-1994); Institutul Superior de Informaţii (1991-1995); Universitatea „Titu Maiorescu” – Bucureşti (1995-până în prezent). În cadrul acestor insituţii a susţinut cursuri de filosofie,  bazele psihologiei sociale, psihosociologia grupurilor, psihologia relaţiilor interpersonale, tehnici de comunicare ş.a.

În calitatea de Director adjunct al Serviciului Român de Informaţii, cu grad de general, a înfiinţat şi coordonat activitatea „Institutului Superior de Informaţii”, fiind şi primul rector al acestei insituţii, prima de acest gen în cadrul României, cu profil psihosociologic şi de informaţii.

În cadrul Facultăţii de Psihologie din cadrul Universităţii „Titu Maiorescu, a înfiinţat şi coordonat masteratul de „Tehnici de comunicare şi influenţă socială”, unde a susţinut şi cursul principal de tehnici de comunicare şi influenţă.

 

Activitatea ştiinţifică.

În toată perioada menţionată mai sus, a publicat 67 studii  şi cercetări, în cadrul unor publicaţii de specialitate.

A susţinut cca. 70 de comunicări ştiinţifice, în cadrul diferitelor simpozioane şi conferinţe cu caracter ştiinţific şi de popularizare.

A publicat  şase volume de autor, şi două în colaborare.

A publicat în trei ediţii  succesive „Tratatul de psihologie socială”, lucrare premiată de Academia Română cu premiul „ Vasile Conta (în anul 2017).  Este primul tratat de acest gen publicat în România (1000 pagini), lucrare publicată la „Editura Trei” şi „Editura Didactică şi Pedagogică”).

În prezent lucrează la un volum cu tema „Psihosociologia persoanei”- Persoană şi destin social”.

 

Scurtă prezentare:

sunt Acad. Prof. Emerit dr. Marian Gabriela, Profesor în cadrul Departamentului de Psihiatrie, Facultatea de Medicină – Universitatea „Titu Maiorescu” din București, doctor în medicină, cu expertiză în managementul serviciilor de sănătate.
De la începutul carierei mele academice, am participat la numeroase congrese, conferințe și simpozioane atât în ​​țară, cât și în străinătate, pentru a aduce o contribuție în domeniul psihiatriei. În plus, m-am înscris la cursuri avansate în domenii precum criminalistica, psihofarmacologie și psihoterapie, dependențe și alte probleme importante legate de psihiatrie.
Peste o sută de articole științifice atestă abilitățile și reputația mea profesională și mă simt onorat că am fost selectat pentru comitetele organizatorice și științifice ale unor importante conferințe științifice naționale și mondiale. Am realizat peste 40 de studii clinice în domeniul psihiatric în calitate de PI și sunt și cercetător care a beneficiat de granturi internaționale și naționale. De asemenea, am fost selectat ca membru al echipei de cercetare în numeroase comitete naționale și internaționale din domeniul psihiatriei.
Multe cursuri și prelegeri la care am participat aproape în toată țara ca lector pe probleme de psihiatrie și psihofarmacologie au luat conducerea în dezvoltarea unei noi atitudini față de tulburările psihiatrice.

În semn de recunoaștere a prestigiului european și internațional, am fost ales membru al următoarelor asociații profesionale: AOSR (Academia Oamenilor de Știință din România), Asociația Europeană de Psihiatrie, Asociația Română de Psihiatrie, Asociația Balint din România, Societatea Română de Psihiatrie Biologică și Psihofarmacologie.

Scurtă prezentare:

Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu este cadru didactic al Universității Titu Maiorescu din anul 2007. Și-a derulat activitatea în cadrul Facultății de Drept, ocupând, totodată, și funcția de prodecan al acesteia. Disciplinele acoperite din planul de învățământ au fost Protecția internațională a drepturilor omului, Dreptul muncii și Scriere academică.

Din anul 2011 este conducător de doctorat în domeniul Drept, specialitatea Drepturile omului și Dreptul Uniunii Europene, precum și Director al Consiliului Pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) al Universității Titu Maiorescu Bucureşti. A absolvit Facultatea de Drept și Facultatea de Filozofie-Istorie din cadrul Universității București. De asemenea, a beneficiat de o bursă în materia drepturilor omului acordată de Centrul O.N.U. pentru Drepturile Omului la Geneva și Strasbourg, precum și de un curs de Relații internaționale și diplomație la Universitatea din Leeds. Are o semnificativă experienţă în calitate de diplomat în cadrul Direcției Drepturilor Omului din Ministerul Afacerilor Externe, Reprezentant în România al Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi consilier parlamentar la Comisia Juridică de Disciplină și Imunități a Camerei Deputaților. El este, de asemenea, Redactor-Şef al Revistei Române de Dreptul Muncii și al Revistei Anale Drept a Universității Titu Maiorescu. Din anul 2021 este membru supleant în Consiliul de Administrație al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru (FRA).

Este autorul a 24 lucrări și a peste 80 articole în materia drepturilor omului și dreptului muncii. În rândul acestora se remarcă Tratatul de drepturile omului, elaborat împreună cu lect.univ.dr. Maria-Beatrice Berna, lucrare fundamentală de referință, cu caracter singular în literatura de specialitate românească.

Scurtă prezentare:

Activitate: judecător – Tribunalul Bucureşti, Judecătoria Sector 1 Bucureşti (1975-1979); asistent universitar, lector universitar, conferenţiar universitar, profesor univer­sitar la Academia de Studii Economice (1979-1999); profesor universitar, Univer­sitatea „Titu Maiorescu” (din 1999); profesor asociat, Universitatea din Orleans, Franţa (2001-2016); profesor-formator – Institutul Naţional al Magis­traturii (din 2001); arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României  (din 2003); membru în colegiul de redacţie al revistei Curierul Judiciar; membru comitetul științific, al Revistei Bases Teóricas para la aplicación del concepto de crecimiento azul „El diálogo de Vigo”, Intituto Univer­sitario de Estudios Europeos „Salvador de Madariaga”, Universidate da Coruña; membru al Colegiului de Redacție al Revistei „Tribuna Juridică”, editată de Depar­tamentul de Drept al Academiei de Studii Econo­mice București; membru al Cole­giului de Redacție al Revistei „Analele Univer­sității Titu Maiorescu – Seria Drept”; membru în Consiliul Științific al Revistei Române de Drept comercial; membru al Colegiului Științific al Revistei Drept Maritim; membru al Colegiului de Onoare al Revistei Societăților și a Dreptului Comercial; Președintele Institutului Național de Drept Comercial; Membru al Academiei Române de Științe Juridice.

Publicaţii: monografii, cursuri, alte lucrări (peste 35), dintre care cele mai importante: Drept comercial. Profesioniştii-comercianţi (2013); Raporturile juridice dintre profe­sio­niştii-comercianţi (2014); Enciclopedia juridică română. Volumul I – A-C, coordo­nator general al volumului I și coautor (2018); Enciclopedia juridică română. Volumul II – D-E , Volumul III – F-Î ,  coordo­nator domeniul Drept comercial și coautor (2021); Drept comercial. Tratat (2019); Clauza penală în dreptul civil şi comercial comparat (1996, 2000); Drept civil – Teoria generală a obligaţiilor (1993, 1995); Drept comercial (1997, 2011); Drept comercial (în colaborare) (2000); Drept comercial (în colaborare) (2003, 2004, 2008); Drept comercial pentru învăţă­mântul economic (2005); Legea societăţilor comerciale pe înţelesul tuturor (1997); peste 50 de articole, studii, alte lucrări publicate în ţară şi în străinătate, dintre care cele mai importante: „Mecanismul funcţionării clauzei penale cu specială privire asupra aplicării acesteia în cazul rezoluţiunii sau rezilierii contractului”, „Reducerea cuan­tumului penalităţilor, în lumina Noului Cod civil”, „Dreptul comercial la confluența a două Coduri”, „Contractul de societate, Noul Cod civil, studii şi comentarii”, ”Limitele aplicării codului civil  in  cazul contractului de societate(comercială)”, ”Statutul juridic al administratorului societății (comerciale). Incompatibilitatea sau compatibilitatea calității de mandatar al societății cu cea de salariat al acesteia”, ” Despre fundamentul juridic al obligației asociaților de aportare la capitalul social al societăților (comerciale)”, ” Despre adunările speciale ale acționarilor. Admisibilitatea acțiunii în anularea hotărârilor adoptate de adunările speciale ale acționarilor”, „Le fond de commerce en droit roumain et en droit français”, „Quelques aspects concernant le fond de commerce en droit français et roumain comparé”, „Quelques problèmes sur l`administration des sociétés commerciales en droit roumain. Aspects de droit comparé” ; „Étude sur le mécanisme de fonctionnement de la clause pénale et particulièrement sur son application dans de cas de la résolution ou de la résiliation  du contrat”; „Les sources du droit civil dans le nouveau Code civil roumain – Les sources du droit dans les pays européens et francophones”.

Pau Valentin-Corneliu

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

 • Perioada 1972 – 1996 – inspector principal, inspector general, șef serviciu, director în Ministerul Învățământului – Direcția generală învățământ superior, având ca responsabilități: coordonarea profilului mecanic de învățământ superior și cercetarea științifică, acordarea titlurilor didactice și științifice, dotarea cabinetelor și laboratoarelor de specialitate. În această calitate, am promovat și introducerea specializării MECATRONICĂ, în Nomenclatorul specializărilor din România.
 • Perioada 1990 – 2002 – secretar științific al Senatului, prorector, cadru didactic titular prin concurs la Universitatea Titu Maiorescu din București.
 • Perioada 2002 – 2023 – Vicepreședinte C.A., Vicepreședinte al Asociației membrilor fondatori ai UTM, în această calitate contribuind la acreditarea instituțională a celor 10 facultăți, 25 specializări, 26 masterate.

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ/PUBLICAȚII:

 • Am contribuit, în calitate de autor sau coautor, la realizarea a 34 cărți, tratate, note de curs și manuale din care 25 sunt publicate în edituri consacrate, recunoscute; peste 120 de lucrări științifice publicate în reviste sau volume ale unor manifestări științifice de specialitate românești și străine, dintre care 15 articole cu recunoaștere ISI și factor de impact, precum și peste 100 de comunicări științifice la conferințe, simpozioane, mese rotunde etc. De asemenea, am contribuit la concepția a 115 aparate, truse, standuri și programe informatice realizate pentru laboratoare de învățământ și de cercetare, precum și 35 titluri de mijloace audiovizuale (filme didactice, seturi de diapozitive, seturi de folii pentru retroproiector, programe informatice etc.) realizate pentru activitatea didactică și de cercetare științifică.
 • Autor a 2 brevete de invenție (certificate OSIM) și 4 inovații aplicate în industrie.
 • Director de proiect sau membru în echipele de cercetare la peste 30 de proiecte și granturi de cercetare naționale și internaționale finanțate prin ANCS/CNCSIS sau de fonduri europene (COPERNICUS, TEMPUS).
 • Expert tehnic, evaluator/monitor proiecte de cercetare științifică la programele de cercetare PNCD, MANANTECH, CALIST, MENER, INFOSOC, RELANSIN, INVENT, IDEI, CAPACITĂȚI, RESURSE UMANE, PARTENERIATE ș.a., precum și expert evaluator la structurile naționale de evaluare a calității programelor de studii CNEEA și ARACIS.

APARTANENȚĂ/DISTINCȚII:

 • Membru titular și fondator al Academiei Oamenilor de Științe din România, secția Științe tehnice.
 • Vicepreședinte al Patronatului Național Român cu atribuții în domeniul formării profesionale.
 • Membru în Consiliul Economico-Social la Ministerul Educației Naționale.
 • Nominalizare în Enciclopedia Personalităților din România WHO is WHO (2007).
 • Membru titular – Societatea Română de Mecatronică (SROMECA).
 • Membru – Asociația Română a Evaluatorilor (EVALROM).
 • Membru în Colegiul de redacție al Revistei române de MECANICĂ FINĂ, OPTICĂ și MECATRONICĂ.
 • Membru în Comitetul Internațional al Conferinței internaționale WESIC’08 ”COLABORARE ȘTIINȚIFICĂ EUROPEANĂ ȘI INDUSTRIALĂ CU SCOPUL PROMOVĂRII TEHNOLOGIILOR AVANSATE ÎN PRODUCȚIE”.
 • Membru în Colegiul de redacție al ANALELOR Academiei Oamenilor de Știință din România.
 • Membru în Comitetul Științific Internațional al Conferinței internaționale ”CREATIVITATE ȘI EFICIENȚĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT” (17 ediții).
 • Membru în Comitetul Științific Internațional al Conferinței Internaționale ICAdET 2010, Oradea.
 • Coordonator instituțional al programului european MATRA ”Developing the National Strategy in the field of quality assmance in higher education in Romania”, finanțat de Guvernul Olandei.
 • Membru în comisii de doctorat, dizertație, licență.
 • Premiul HERMAN OBERTH pentru lucrarea ”Manualul inginerului de Mecatronică și integronică” (vol.I și II).

Scurtă prezentare:

Ca profesor la facultatea de Psihologie a Universității „Titu Maiorescu”, susțin, din anul 1991, cursul „Introducere în psihanaliză”, materie pe care am introdus-o și menținut-o ca obiect de studiu în învățământul superior românesc.

În anul 1994, în calitate de cofondator, am înființat Editura Trei, specializată în publicarea cărților de psihanaliză și psihologie, cadru în care în prezent coordonez mai multe colecții de psihologie, printre care „Biblioteca de psihanaliză”, unde au apărut operele complete ale lui Freud și Jung.

Ca psihanalist sunt, din anul 1990, membru al Societății Române de Psihanaliză și din anul 1999, membru al Asociației Psihanalitice Internaționale, fondată de Sigmund Freud. În cadrul SRP sunt psihanalist formator și supervizor, atestat de Colegiul Psihologilor din România. Din anul 2017 sunt președintele Asociației Insight, acreditată de CPR pentru formarea de practicanți ai psihoterapiei psihanalitice.

Am publicat 11 cărți și numeroase articole, unele dintre acestea fiind distinse cu prestigioaase premii. „În căutarea sinelui” a primit în anul 1994 premiul Asociației Scriitorilor din București pentru eseu, iar „Filosofia Inconștientului”, lucrare interdisciplinară la granița dintre filosofie și psihanaliză, a primit premiul Ovidiu Cotruș, în anul 1996, și, în forma definitivă, premiul Academiei Române „Constantin Rădulescu Motru”, în anul 2018.

 

Cornelia Bîcleșeanu

Scurtă prezentare:

Sunt absolventă a Facultăţii de Stomatologie „Carol Davila” Bucureşti. Am ȋnceput cariera profesională ca medic de stomatologie generală, perioadă ȋn care am desfăşurat activităţi de consultaţie şi tratament dentar la solicitare, activitate de prevenţie dentară, monitorizări grupe de pacienţi cu risc crescut, etc.

În anul 1992 am ȋnceput cariera didactică prin promovarea concursului pentru ocuparea postului de asistent universitar  apoi şef lucrari, la Universitatea de Medicină si Farmacie Craiova, Facultatea de stomatologie, la disciplina de Odontoterapie. Am făcut parte din cadrele didactice ale primei promoţii de studenţi ai Facultăţii de stomatologie din Craiova, motiv pentru care am primit Diploma de excelenţă pentru aportul la dezvoltarea ȋnvăţămantului craiovean de medicină dentară acordată de UMF Craiova, la aniversarea a 20 ani de funcţionare.

Din 2004 până ȋn prezent, ȋmi desfăşor activitatea ȋn cadrul Facultăţii de Medicină dentară, Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti. Am ȋnceput cu gradul de conferenţiar universitar iar din

2009 am fost promovată prin concurs ca profesor universitar. Am contribuit la dezvoltarea şi actualizarea disciplinei de Odontotarapie dar şi a altor discipline precum prevenţia orală sau patologia orală. În acelaşi an am obţinut şi acreditarea de la Ministerul Educaţiei pentru conducere de doctorat la disciplina Stomatologie generală la Şcoala doctorală Medicină dentară UTM, ȋnfiinţată ȋn acelaşi an, la a cărei formare şi dezvoltare am contribuit şi ca director.

Activitatea ştiinţifică s-a focusat pe creşterea iniţiativei pentru elaborarea de proiecte noi, susţinerea domeniilor moderne de supra-specializare precum şi susţinerea excelenţei ȋn cercetare prin internaţionalizarea acesteia. Am participat, ȋn calitate de membru sau manager la 10 proiecte de cercetare ȋn colaborare cu instituţii din ţară şi străinătate (Programul FP6, CALL 6, nr. Contract 045069\ nov.2006, încheiat cu Comisia Europeană, proiect coordonat de „ Q-Plan NG” (Grecia); Academia Romana si INCE” Costin C. Kiriţescu” – POSDRU/CPP107/DMI 1.5/S/77082;  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară AP2 Contract nr. POSDRU/161/2.1/G/138653; proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4-0891, nr. Contract 229/2014, perioada 1 iulie 2014-30 iunie 2016, UEFISCDI, etc).

Rezultatele activităţii mele didactice şi ştiinţifice sunt reflectate de  portofoliul de lucrări elaborate: 13  cărţi şi monografii de specialitate publicate la edituri naţionale, din care 7 ca prim sau unic autor (ex. “Patologia cavităţii orale, Ed. Printech, 2008, “Odontoterapie restauratoare si conservativă”, Ed. Printech, 2013, reeditată 2017, 2022, etc.); 11 articole în reviste şi publicate in extenso în volume de reviste ale unei manifestări ştiinţifică organizată de instituții/asociații mondiale şi continentale cotate ISI Thomson Reuters (ex.“Expert system for the dental aestetic”, Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium, 2008, Trnava, Slovakia; “Therapeutic Alternative Methods in Dentistry”,  Annals of DAAAM, Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium, 2009, Vienna, Austria, “Evaluation of rooot canal curvatures”, 2012, Riga, Latvia, publicat in extenso ȋn volumul IFMBE Proceedings, Volume 38:(159-162), 2013, Publisher Springer-Verlag Berlin Heidelberg, etc.) 106 articole publicate in extenso în reviste indexate ISI si BDI (ex.“Microscopic aspects of the hybrid layer formed by the SE 1-step Futurabond M (Voco) adhesive system applied to normal and sclerotic dentin”, Rom J Morphol Embryol 2014, 55(4):1395–1400 (Factor Impact = 0,723); “Microscopy comparative evaluation of the SE systems adhesion to normal and sclerotic dentin”,  Romanian Journal of Morphology and Embryology, 2015, 56(3): 1051–1056;  “In vitro Comparative Study on the Effect of Carbonated Beverages on Dental Enamel”. Rev. Chim., 2017;68(12):2823-2828. FI 1.41; “Adhesive-Ceramic Interface Behavior in Dental Restorations. FEM Study and SEM Investigation”. 2021:Materials (ISSN 1996-1944), Citescore 4.2 SCOPUS, FI = 3.623, etc.) prezentari sustinute ȋn plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale cu participare internaţională şi internaţionale (“Restoration in the anterior teeth with VITA VM®9 ceramics – report cases”, 5th ConsEuro Meeting, 2011, Istambul, Turkey, rezumat publicat in Dental Clinical Investigation, Impact factor: 1.7; “Patologie dentară coronară, etiologie şi tratamente moderne”, Congresul Naţional cu participare Internaţională „VIZIUNEA INTERDISCIPLINARĂ ÎN MEDICINA DENTARĂ”2012, Bucuresti; ” A comparison between the behaviors of materials used in restoring dental abfractions by means of FEM,  the 6th Conseuro Paris, 2013”; “Aspecte legate de leziunile necarioase cervicale (LCNC)”, Conferinţa naţională „Zilele Medicinei Dentare Craiovene”, 2017, Craiova, etc) si 185 de participări efective la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

În anul 2008, Senatul Universităţii Titu Maiorescu, la aniversarea a 15 ani de la ȋntemeiere, mi-a acordat Diploma de Onoare pentru merite excepţionale ȋn edificarea şi dezvoltarea Universităţii Titu Maiorescu, pentru continuitatea şi afirmarea modernă a tradiţiilor culturii universitare româneşti apoi ȋn 2015 – Diploma de excelenţă la aniversarea a 25 ani de funcţionare a UTM.

Ca activităţi de management menţionez poziţia de secretar ştiinţific la Facultatea de Medicină Dentară ȋncă din anul venirii mele ȋn facultate, apoi prodecan în perioada 2008-2009 şi decan interimar în perioada  2009- 2010. Am fost membru în Consiliul Profesoral, în Senatul UTM,

evaluator ARACIS (calitate ȋn care am participat ȋn Comisia pentru acreditarea periodică a Facultăţii de Medicină Dentară – UMF Constanţa, pentru  autorizarea provizorie a Colegiului de Asistenţă Stomatologică (Dentară) şi acreditarea Colegiul de Tehnică Dentară, UMF Constanţa, 14-16 oct. 2007), membru al Comisiei Centrului Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate al Ministerului Educaţiei şi Cercetării (CNBSS), membru în comisia de audit intern a UTM, membru în comisia pentru strategie instituţionala şi pentru programe de studiu a senatului UTM,

membru ȋn comisia de evaluarea, promovarea şi asigurarea calităţii procesului de ȋnvăţământ şi a cercetării ştiinţifice, membru ȋn Consiliul de cercetare ştiinţifică  al  UTM.

De asemenea am participat ca membru in colectivul de organizare a congreselor SRS-GAO, 2009-2013, București, review committee in The 22th INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM. Intelligent Manufacturing & Automation: Theory, Practice & Education. Austria Vienna, review committee Euro Mini Conference, 5th Vilnius Conference (Kords 2009) Vilnius LITHUANIA, review committee for 2014 DAAAM INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE, Deans´ Directors´ and Chairs´ Honor Committee of DAAAM International 2009- 2018, membru in colectivul stiintific al Congresului National “Zilele Medicinei Dentare Craiovene” – Editia a III-a  – Editia a IV-a si Congresului Naţional cu participare Internaţională „VIZIUNEA INTERDISCIPLINARĂ ÎN MEDICINA DENTARĂ” dar şi Congresului Internaţional „Up-dates in Complex Esthetic Oral Rehabilitation”,3`rd edition 2014. Am participat ca şi copreşedinte Comitet organizare, la CONFERINȚA NAŢIONALĂ CU PARTICIPARA INTERNAȚIONALĂ UP-DATES ÎN REABILITAREA ORALĂ ESTETICĂ COMPLEXĂ 2015, Review committee in The 22th INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM. Intelligent Manufacturing & Automation: Theory, Practice & Education. Austria Vienna.

Mai menţionez prezenţa mea ȋn calitate de redactor şef adj. la Revista Română de Stomatologie (B+) din 2010 dar si de participant ca reviewer committee al acestei reviste precum si Open Science Journal of Clinical Medicine (2016,2017).

Recent am primit titlul si diploma de Profesor Emerit al UTM ȋn cadrul unui eveniment academic, sub egida celebrării celor 33 de ani de existență ai instituției care a avut loc cu ocazia ȋnmânării de către directorul ARACIS a certificatului cu calificativul „ Grad de încredere ridicat” în urma evaluării instituționale.

Sunt onorată şi recunoscătoare pentru distincţiile primite şi consider că pot, ȋncă, să sprijin dezvoltarea activităţii ştiinţifice din cadrul Facultăţii de medicină dentară a Universităţii Titu Maiorescu şi să-mi  folosesc experienţa didactică, ȋncepută cu 30 ani ȋn urmă, pentru creşterea calităţii ȋnvătământului din facultate.

Dan Ungureanu

Scurtă prezentare:

Prof.emerit.Dr.Habil. Florin Dan Ungureanu, absolvent cu Diplomă de Merit a Facultății de Medicină Generală, IMF Cluj, promoția 1977, am debutat în cariera profesională prin reușită la concursul de Internat din 1976, urmând efectuez stagiile din primii doi ani la Cluj, ulterior fiind detașat în București, la Clinica de Chirurgie Cardio-Vasculară Fundeni. Am intrat în învățământ în luna februarie 1980, fiind declarat reușit al concursului de asistent universitar la catedra de Chirurgie, UMF Carol Davila București, la Spitalul Clinic Colțea și apoi la Spitalul Clinic Caritas, unde am progresat până la gradul de sef de lucrări. În ierarhia profesionala, am devenit medic specialist și apoi medic primar chirurgie generala, iar științific, Doctor în Medicina în 1996 și Atestat de Abilitare pentru conducere de Doctorat în anul 2015. La 1 aprilie 2000, am fost transferat în interes de serviciu la Universitatea Titu Maiorescu din București și numit șef de clinică prin concurs la Clinica de Chirurgie generala a Spitalului Universitar C.F. Witting, Ministerul Transporturilor.

În anul 2004, concomitent, am ocupat prin concurs funcția de Director General al Spitalului Universitar C.F. Witting și prin votul unanim al cadrelor didactice, am devenit decan al Facultății de Medicină, Universitatea Titu Maiorescu, ceea ce mi-a permis înființarea a 11 clinici universitare UTM, în spitalele Ministerului Transporturilor, cu sprijinul Ministerului Sănătății.

În continuare, am parcurs mai departe gradele universitare de Conferențiar și apoi de Profesor Universitar, executând până în prezent un număr de aproximați 7000 intervenții chirurgicale pe cale clasica și laparoscopica. Am rămas șeful clinicii timp de 20 de ani, până la pensionare, în 2020.

Dețin competența în chirurgia laparoscopică și oxigenoozonoterapie, precum și cea de-a doua specialitate în Management și Sănătate Publică. Dețin cinci inovații și invenții, dintre care am obținut din partea OSIM trei brevete de invenție, iar următoarele două fiind în perioada de cercetare.

Am funcționat în calitate de Director General al Spitalului Clinic C.F.Witting, o perioadă de trei ani intre 2004 și 2006, am ocupat funcția de decan al Facultății de Medicină, două mandate, intre anii 2004 și 2008, iar apoi între 2008 și 2012, dintre care intre 2008 și 2009, decan al ambelor Facultăți de Medicină și Medicina Dentară, ultima funcție importantă fiind aceea de Președinte al Senatului UTM, timp de doua mandate, între 2012 și 2016 și intre 2016 și 2022.

În prezent dețin funcția de Președinte Adjunct al Senatului și Director al Școlii Doctorale , domeniul Medicină, IOSUD, UTM. Una dintre îndatoririle principale din această perioadă, la care am participat substanțial, a fost înființarea unor programe de studii, absolut necesare unei universități de elită în plina dezvoltare, desi în esență particulară, după cum urmează: autorizarea programului de licență de Asistență Medicală Generală în anul 2005 de către CNEEA, înființarea în 2011 a unei filiale externe de la Atena a acestui program, care deși a fost lansat, nu a funcționat din lipsa de cursanți, autorizarea de către comisiile ARACIS a Facultății de Farmacie în anul 2015, și tot în 2015, înființarea Scolii Doctorale din domeniul MEDICINA, pe lângă școlile doctorale din domeniul Medicina Dentară și Drept, în fine autorizarea programului de licență al Facultății de Medicina în limba engleză, în anul 2017.

Am coordonat timp de 12 ani cursul postuniversitar de oxigenoozonoterapie, sub îndrumarea Ministerului Educației, între 2005 și 2017.

Mi s-a conferit titlul de Profesor Emerit prin decizia rectorului din 2023.

În total am participat pe lângă acestea, la un număr de 17 vizite ARACIS, desfășurate în Facultatea de Medicină și Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie și Școala Doctorală din Domeniul Medicină, plus două vizite instituționale, încheiate toate cu succes, fiind acordat de fiecare dată gradul de încredere ridicată. Internaționalizarea a reprezentat un alt obiectiv important, care s-a dezvoltat în cadrul programelor ERASMUS, eu personal participând la încheierea unor contracte de studii universitare cu Universitatea Claude Bernard din Lyon, Universitatea de Medicină din Insbruck, Facultatea de Medicină Otto von Gericke din Magdeburg, Facultatea de Medicină din Ramalah, Palestina, Universitatea SAPIENZA din Roma și Universitatea de Medicină din Viena.

Sunt membru al Societății Romane de Chirurgie din anul 1980, pe care am susținut-o permanent cu expuneri și cu articole publicate în Revista CHIRURGIA, ocupând I principal funcția de secretar, dar și de vice-președinte în câteva rânduri. urmare a acestei activități susținute și substanțiale, am fost decorat cu Diploma de Excelență, pentru merite deosebite în dezvoltarea și progresul chirurgiei românești. Alte distincții și onoruri: Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de Cavaler, prin Decretul 1097 din 10 decembrie 2004, privind conferirea Ordinului și a Medaliei Meritul pentru Învățământ, Medalia Prof. Dan Setlacec, Diploma de Excelență a Uniunii Jurnaliștilor, etc… Publicistica, însemnând cărți, tratate sau capitole ale acestora, monografii, articole sau participări la sesiuni științifice interne și internaționale, cuprinde următoarele date: un număr de 17 cărți de specialitate, 61 de articole de specialitate, 22 de articole din baza  Thomson Philadelphia și peste 100 de participări la congrese și conferințe interne sau internaționale.

Dintre cele mai deosebite distincții care mi-au fost oferite, face excepție diploma oferită de un grup de medici entuziaști în practica medicinei integrate, astfel ilustrată: 

Doina Lucia Ghercic

Prof.univ.dr. Ghercic Doina Lucia

Cariera didactică și Activitate Profesională

Din anul 2007 și până în prezent este profesor Universitar, Doctor în ştiinţe medicale la Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară. Discipliniele predate includ Morfologia şi semiologia sistemului stomatognat, Protetică dentară fixă și Ocluzologie.

În perioada 2002 – 2007 a deținut funcția de Conferenţiar Universitar, Doctor în ştiinţe medicale, Medic primar stomatologie generală la Universitatea Ovidius Constanţa, Facultatea de Medicină Dentară. Disciplina predată fiind Reabilitare orală.

În anul 1977 a devenit medic stomatolog ca absolventă a Institutului de Medicină şi Farmacie (I.M.F.) Carol Davila Bucureşti, Facultatea Stomatologie.

În anul 1992, a dobândit titlu de Medic specialist stomatolog, devenind în anul 1997 Medic primar stomatolog.

În 2001, a obținut Diploma de Doctor în Medicină Dentară de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg-Mureş, Facultatea Medicină Dentară.

În anul 2009 a devenit conducator de doctorat la Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară.

 

Activitatea de cercetare științifică

Lucrare de diploma intitulată:
“Studii electrono-optice prin metoda autoradiografiei privind gradul de difuziune al arsenicului în țesuturile dure dentare.”

Lucrare de doctorat intitulată:

„Elaborarea unor indexe anamnestice obiective, prin investigaţii clinice şi paraclinice (Rx. şi modele de studiu), de evaluare a iatrogeniei protetice fixe ” .

Dumitru Cristea

Prof.univ.dr. Dumitru Cristea

Cariera didactică.

A absolvit Facultatea de Filosofie-Psihologie a Universităţii Bucureşti, în anul 1972.

În calitate de „şef de promoţie”, a fost reţinut ca asistent univ. în cadrul acestei instituţii

A susţinut doctoratul în  anul 1976,  cu o teză din domeniul „psihologiei sociale”.

A desfăşurat activitate didactică în cadrul următoarelor instituţii de învățământ superior :Universitatea Bucureşti (1972-1977); Institutul Politehnic Bucureşti (1977-1994); Institutul Superior de Informaţii (1991-1995); Universitatea „Titu Maiorescu” – Bucureşti (1995-până în prezent). În cadrul acestor insituţii a susţinut cursuri de filosofie,  bazele psihologiei sociale, psihosociologia grupurilor, psihologia relaţiilor interpersonale, tehnici de comunicare ş.a.

În calitatea de Director adjunct al Serviciului Român de Informaţii, cu grad de general, a înfiinţat şi coordonat activitatea „Institutului Superior de Informaţii”, fiind şi primul rector al acestei insituţii, prima de acest gen în cadrul României, cu profil psihosociologic şi de informaţii.

În cadrul Facultăţii de Psihologie din cadrul Universităţii „Titu Maiorescu, a înfiinţat şi coordonat masteratul de „Tehnici de comunicare şi influenţă socială”, unde a susţinut şi cursul principal de tehnici de comunicare şi influenţă.

 

Activitatea ştiinţifică.

În toată perioada menţionată mai sus, a publicat 67 studii  şi cercetări, în cadrul unor publicaţii de specialitate.

A susţinut cca. 70 de comunicări ştiinţifice, în cadrul diferitelor simpozioane şi conferinţe cu caracter ştiinţific şi de popularizare.

A publicat  şase volume de autor, şi două în colaborare.

A publicat în trei ediţii  succesive „Tratatul de psihologie socială”, lucrare premiată de Academia Română cu premiul „ Vasile Conta (în anul 2017).  Este primul tratat de acest gen publicat în România (1000 pagini), lucrare publicată la „Editura Trei” şi „Editura Didactică şi Pedagogică”).

În prezent lucrează la un volum cu tema „Psihosociologia persoanei”- Persoană şi destin social”.

 

Gabriela Marian

Scurtă prezentare:

sunt Acad. Prof. Emerit dr. Marian Gabriela, Profesor în cadrul Departamentului de Psihiatrie, Facultatea de Medicină – Universitatea „Titu Maiorescu” din București, doctor în medicină, cu expertiză în managementul serviciilor de sănătate.
De la începutul carierei mele academice, am participat la numeroase congrese, conferințe și simpozioane atât în ​​țară, cât și în străinătate, pentru a aduce o contribuție în domeniul psihiatriei. În plus, m-am înscris la cursuri avansate în domenii precum criminalistica, psihofarmacologie și psihoterapie, dependențe și alte probleme importante legate de psihiatrie.
Peste o sută de articole științifice atestă abilitățile și reputația mea profesională și mă simt onorat că am fost selectat pentru comitetele organizatorice și științifice ale unor importante conferințe științifice naționale și mondiale. Am realizat peste 40 de studii clinice în domeniul psihiatric în calitate de PI și sunt și cercetător care a beneficiat de granturi internaționale și naționale. De asemenea, am fost selectat ca membru al echipei de cercetare în numeroase comitete naționale și internaționale din domeniul psihiatriei.
Multe cursuri și prelegeri la care am participat aproape în toată țara ca lector pe probleme de psihiatrie și psihofarmacologie au luat conducerea în dezvoltarea unei noi atitudini față de tulburările psihiatrice.

În semn de recunoaștere a prestigiului european și internațional, am fost ales membru al următoarelor asociații profesionale: AOSR (Academia Oamenilor de Știință din România), Asociația Europeană de Psihiatrie, Asociația Română de Psihiatrie, Asociația Balint din România, Societatea Română de Psihiatrie Biologică și Psihofarmacologie.

Nicolae Voiculescu

Scurtă prezentare:

Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu este cadru didactic al Universității Titu Maiorescu din anul 2007. Și-a derulat activitatea în cadrul Facultății de Drept, ocupând, totodată, și funcția de prodecan al acesteia. Disciplinele acoperite din planul de învățământ au fost Protecția internațională a drepturilor omului, Dreptul muncii și Scriere academică.

Din anul 2011 este conducător de doctorat în domeniul Drept, specialitatea Drepturile omului și Dreptul Uniunii Europene, precum și Director al Consiliului Pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) al Universității Titu Maiorescu Bucureşti. A absolvit Facultatea de Drept și Facultatea de Filozofie-Istorie din cadrul Universității București. De asemenea, a beneficiat de o bursă în materia drepturilor omului acordată de Centrul O.N.U. pentru Drepturile Omului la Geneva și Strasbourg, precum și de un curs de Relații internaționale și diplomație la Universitatea din Leeds. Are o semnificativă experienţă în calitate de diplomat în cadrul Direcției Drepturilor Omului din Ministerul Afacerilor Externe, Reprezentant în România al Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi consilier parlamentar la Comisia Juridică de Disciplină și Imunități a Camerei Deputaților. El este, de asemenea, Redactor-Şef al Revistei Române de Dreptul Muncii și al Revistei Anale Drept a Universității Titu Maiorescu. Din anul 2021 este membru supleant în Consiliul de Administrație al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru (FRA).

Este autorul a 24 lucrări și a peste 80 articole în materia drepturilor omului și dreptului muncii. În rândul acestora se remarcă Tratatul de drepturile omului, elaborat împreună cu lect.univ.dr. Maria-Beatrice Berna, lucrare fundamentală de referință, cu caracter singular în literatura de specialitate românească.

Smaranda Angheni

Scurtă prezentare:

Activitate: judecător – Tribunalul Bucureşti, Judecătoria Sector 1 Bucureşti (1975-1979); asistent universitar, lector universitar, conferenţiar universitar, profesor univer­sitar la Academia de Studii Economice (1979-1999); profesor universitar, Univer­sitatea „Titu Maiorescu” (din 1999); profesor asociat, Universitatea din Orleans, Franţa (2001-2016); profesor-formator – Institutul Naţional al Magis­traturii (din 2001); arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României  (din 2003); membru în colegiul de redacţie al revistei Curierul Judiciar; membru comitetul științific, al Revistei Bases Teóricas para la aplicación del concepto de crecimiento azul „El diálogo de Vigo”, Intituto Univer­sitario de Estudios Europeos „Salvador de Madariaga”, Universidate da Coruña; membru al Colegiului de Redacție al Revistei „Tribuna Juridică”, editată de Depar­tamentul de Drept al Academiei de Studii Econo­mice București; membru al Cole­giului de Redacție al Revistei „Analele Univer­sității Titu Maiorescu – Seria Drept”; membru în Consiliul Științific al Revistei Române de Drept comercial; membru al Colegiului Științific al Revistei Drept Maritim; membru al Colegiului de Onoare al Revistei Societăților și a Dreptului Comercial; Președintele Institutului Național de Drept Comercial; Membru al Academiei Române de Științe Juridice.

Publicaţii: monografii, cursuri, alte lucrări (peste 35), dintre care cele mai importante: Drept comercial. Profesioniştii-comercianţi (2013); Raporturile juridice dintre profe­sio­niştii-comercianţi (2014); Enciclopedia juridică română. Volumul I – A-C, coordo­nator general al volumului I și coautor (2018); Enciclopedia juridică română. Volumul II – D-E , Volumul III – F-Î ,  coordo­nator domeniul Drept comercial și coautor (2021); Drept comercial. Tratat (2019); Clauza penală în dreptul civil şi comercial comparat (1996, 2000); Drept civil – Teoria generală a obligaţiilor (1993, 1995); Drept comercial (1997, 2011); Drept comercial (în colaborare) (2000); Drept comercial (în colaborare) (2003, 2004, 2008); Drept comercial pentru învăţă­mântul economic (2005); Legea societăţilor comerciale pe înţelesul tuturor (1997); peste 50 de articole, studii, alte lucrări publicate în ţară şi în străinătate, dintre care cele mai importante: „Mecanismul funcţionării clauzei penale cu specială privire asupra aplicării acesteia în cazul rezoluţiunii sau rezilierii contractului”, „Reducerea cuan­tumului penalităţilor, în lumina Noului Cod civil”, „Dreptul comercial la confluența a două Coduri”, „Contractul de societate, Noul Cod civil, studii şi comentarii”, ”Limitele aplicării codului civil  in  cazul contractului de societate(comercială)”, ”Statutul juridic al administratorului societății (comerciale). Incompatibilitatea sau compatibilitatea calității de mandatar al societății cu cea de salariat al acesteia”, ” Despre fundamentul juridic al obligației asociaților de aportare la capitalul social al societăților (comerciale)”, ” Despre adunările speciale ale acționarilor. Admisibilitatea acțiunii în anularea hotărârilor adoptate de adunările speciale ale acționarilor”, „Le fond de commerce en droit roumain et en droit français”, „Quelques aspects concernant le fond de commerce en droit français et roumain comparé”, „Quelques problèmes sur l`administration des sociétés commerciales en droit roumain. Aspects de droit comparé” ; „Étude sur le mécanisme de fonctionnement de la clause pénale et particulièrement sur son application dans de cas de la résolution ou de la résiliation  du contrat”; „Les sources du droit civil dans le nouveau Code civil roumain – Les sources du droit dans les pays européens et francophones”.

Valentin Pau

Pau Valentin-Corneliu

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

 • Perioada 1972 – 1996 – inspector principal, inspector general, șef serviciu, director în Ministerul Învățământului – Direcția generală învățământ superior, având ca responsabilități: coordonarea profilului mecanic de învățământ superior și cercetarea științifică, acordarea titlurilor didactice și științifice, dotarea cabinetelor și laboratoarelor de specialitate. În această calitate, am promovat și introducerea specializării MECATRONICĂ, în Nomenclatorul specializărilor din România.
 • Perioada 1990 – 2002 – secretar științific al Senatului, prorector, cadru didactic titular prin concurs la Universitatea Titu Maiorescu din București.
 • Perioada 2002 – 2023 – Vicepreședinte C.A., Vicepreședinte al Asociației membrilor fondatori ai UTM, în această calitate contribuind la acreditarea instituțională a celor 10 facultăți, 25 specializări, 26 masterate.

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ/PUBLICAȚII:

 • Am contribuit, în calitate de autor sau coautor, la realizarea a 34 cărți, tratate, note de curs și manuale din care 25 sunt publicate în edituri consacrate, recunoscute; peste 120 de lucrări științifice publicate în reviste sau volume ale unor manifestări științifice de specialitate românești și străine, dintre care 15 articole cu recunoaștere ISI și factor de impact, precum și peste 100 de comunicări științifice la conferințe, simpozioane, mese rotunde etc. De asemenea, am contribuit la concepția a 115 aparate, truse, standuri și programe informatice realizate pentru laboratoare de învățământ și de cercetare, precum și 35 titluri de mijloace audiovizuale (filme didactice, seturi de diapozitive, seturi de folii pentru retroproiector, programe informatice etc.) realizate pentru activitatea didactică și de cercetare științifică.
 • Autor a 2 brevete de invenție (certificate OSIM) și 4 inovații aplicate în industrie.
 • Director de proiect sau membru în echipele de cercetare la peste 30 de proiecte și granturi de cercetare naționale și internaționale finanțate prin ANCS/CNCSIS sau de fonduri europene (COPERNICUS, TEMPUS).
 • Expert tehnic, evaluator/monitor proiecte de cercetare științifică la programele de cercetare PNCD, MANANTECH, CALIST, MENER, INFOSOC, RELANSIN, INVENT, IDEI, CAPACITĂȚI, RESURSE UMANE, PARTENERIATE ș.a., precum și expert evaluator la structurile naționale de evaluare a calității programelor de studii CNEEA și ARACIS.

APARTANENȚĂ/DISTINCȚII:

 • Membru titular și fondator al Academiei Oamenilor de Științe din România, secția Științe tehnice.
 • Vicepreședinte al Patronatului Național Român cu atribuții în domeniul formării profesionale.
 • Membru în Consiliul Economico-Social la Ministerul Educației Naționale.
 • Nominalizare în Enciclopedia Personalităților din România WHO is WHO (2007).
 • Membru titular – Societatea Română de Mecatronică (SROMECA).
 • Membru – Asociația Română a Evaluatorilor (EVALROM).
 • Membru în Colegiul de redacție al Revistei române de MECANICĂ FINĂ, OPTICĂ și MECATRONICĂ.
 • Membru în Comitetul Internațional al Conferinței internaționale WESIC’08 ”COLABORARE ȘTIINȚIFICĂ EUROPEANĂ ȘI INDUSTRIALĂ CU SCOPUL PROMOVĂRII TEHNOLOGIILOR AVANSATE ÎN PRODUCȚIE”.
 • Membru în Colegiul de redacție al ANALELOR Academiei Oamenilor de Știință din România.
 • Membru în Comitetul Științific Internațional al Conferinței internaționale ”CREATIVITATE ȘI EFICIENȚĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT” (17 ediții).
 • Membru în Comitetul Științific Internațional al Conferinței Internaționale ICAdET 2010, Oradea.
 • Coordonator instituțional al programului european MATRA ”Developing the National Strategy in the field of quality assmance in higher education in Romania”, finanțat de Guvernul Olandei.
 • Membru în comisii de doctorat, dizertație, licență.
 • Premiul HERMAN OBERTH pentru lucrarea ”Manualul inginerului de Mecatronică și integronică” (vol.I și II).
Vasile Dem. Zamfirescu

Scurtă prezentare:

Ca profesor la facultatea de Psihologie a Universității „Titu Maiorescu”, susțin, din anul 1991, cursul „Introducere în psihanaliză”, materie pe care am introdus-o și menținut-o ca obiect de studiu în învățământul superior românesc.

În anul 1994, în calitate de cofondator, am înființat Editura Trei, specializată în publicarea cărților de psihanaliză și psihologie, cadru în care în prezent coordonez mai multe colecții de psihologie, printre care „Biblioteca de psihanaliză”, unde au apărut operele complete ale lui Freud și Jung.

Ca psihanalist sunt, din anul 1990, membru al Societății Române de Psihanaliză și din anul 1999, membru al Asociației Psihanalitice Internaționale, fondată de Sigmund Freud. În cadrul SRP sunt psihanalist formator și supervizor, atestat de Colegiul Psihologilor din România. Din anul 2017 sunt președintele Asociației Insight, acreditată de CPR pentru formarea de practicanți ai psihoterapiei psihanalitice.

Am publicat 11 cărți și numeroase articole, unele dintre acestea fiind distinse cu prestigioaase premii. „În căutarea sinelui” a primit în anul 1994 premiul Asociației Scriitorilor din București pentru eseu, iar „Filosofia Inconștientului”, lucrare interdisciplinară la granița dintre filosofie și psihanaliză, a primit premiul Ovidiu Cotruș, în anul 1996, și, în forma definitivă, premiul Academiei Române „Constantin Rădulescu Motru”, în anul 2018.