Universitatea  Titu  Maiorescu   din  București ân calitate de BENEFICIAR  al proiectului „Stagii de practică și orientare pentru studenții mediciniști!”-ii cf. contract de finanțare nr. SE 9240/22.04.2021, vă invită să participați cu oferta la procedura de atribuire a contractului  de furnizare pentru ”Sistem integrat și interactiv pentru studiul anatomiei umane, inclusiv softuri educaționale compatibile”. Specificațiile tehnice sunt disponibile pe site-ul special dedicat beneficiarilor privați pentru publicarea procedurilor – https://www.fonduri-ue.ro.

Eventuale clarificări pot fi solicitate la adresa de email:  sporsim@univ.utm.ro, răspunsurile urmând să fie publicate pe același site.

Termenul limită de primire a ofertelor este 06.09.2021 ora 12.00.