Universitatea  Titu  Maiorescu   din  Bucuresti in calitate de BENEFICIAR  al proiectului „Stagii de practica si orientare pentru studentii medicinisti!”-ii cf. contract de finantare nr. SE 9240/22.04.2021, va invita sa participati cu oferta la procedura de atribuire a contractului  de furnizare pentru ”Sistem integrat si interactiv pentru studiul anatomiei umane, inclusiv softuri educationale compatibile”. Specificatiile tehnice sunt disponibile pe site-ul special dedicat beneficiarilor privati pentru publicarea procedurilor – https://www.fonduri-ue.ro.

Eventuale clarificari pot fi solicitate la adresa de email:  sporsim@univ.utm.ro, raspunsurile urmand sa fie publicate pe acelasi site.

Termenul limita de  primire a ofertelor este 06.09.2021 ora 12.00.