RELAŢIILE INTERNAŢIONALE LA UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU din BUCUREŞTI

 

Relaţiile universitare internaţionale reprezintă una din componentele principale ale strategiei de dezvoltare a Universitătii Titu Maiorescu,  in concordanta cu Declaraţia de la Bologna privind crearea unui spaţiu comun al învăţămantului superior în Europa. Abordarea europeană a instruirii universitare este un element definitoriu al identităţii instituţiei, pe lângă seriozitatea şi  calitatea studiilor, in sensul modern al concepţiei Bologna si anume de pregătire a studenţilor pentru piaţa globală a muncii şi pentru viitoarea carieră în spaţiul European dar şi paneuropean.

 

Modul în care o universitate participă la viaţa academică internaţională, la colaborarea în programe şi proiecte, atât de învăţământ cât şi de cercetare, care stimulează mobilitatea studenţilor si cadrelor didactice este un criteriu important de apreciere a calitatii institutiei.

 

Relaţiile internaţionale ale UTM sunt în continuă dezvoltare.  Participarea la Programul de Învătare pe tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning Programme), în special la Programul sectorial ERASMUS, are o deosebită semnificaţie si antrenează studenţi şi cadre didactice din toate facultăţile.

OBIECTIVELE STABILITE LA NIVEL NATIONAL sunt parte integrantă în politica de asigurare a calităţii în educaţie. Programul Erasmus contribuie la:

  • Elaborarea Cadrului National al Calificarilor, in concordanta cu Cadrul European al Calificarilor;
  • Dezvoltarea mecanismelor coerente de acreditare, recunoastere sau certificare a studiilor sau altor experiente de invatare in strainatate , derulate in contexte formale, non-formale sau informale, incluzand utilizarea Europass si Suplimentul de Diploma;
  • Dezvoltarea conceptuala si metodologia unor ghiduri pentru elaborarea de curriculum in mod armonizat;
  • Stabilirea ofertei educationale si de formare a universitatilor in concordanta cu nevoile pietei de munca Europene;
  • Asigurarea felixibilităţii si diversificarii parcursurilor de invatare oferite studentilor, in acord cu necesităţile în contiună schimbare;
  • Imbunatatirea consilierii si orientarii profesionale;
  • Reformarea sistemului de formare initiala si continua a personalului didactic pentru invatamantul universitar;
  • Promovarea dimensiunii europene in sistemul invatamantului superior, in particular prin accentuarea cooperarii interuniversitare.

 

UTM are acorduri bilaterale în Programul LLP/ERASMUS cu universităţile:  

 

FACULTATEA DE DREPT
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE
FACULTATEA DE INFORMATICĂ
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
FACULTATEA DE MEDICINĂ
FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE
STAGII PLASAMENT – FACULTĂŢILE DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI INFORMATICĂ
STAGII PLASAMENT – FACULTĂŢILE DE DREPT, ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI INFORMATICĂ

 

Facultăţile noastre continuă  să dezvolte şi să diversifice relaţiile de cooperare, prin identificarea şi stabilirea de noi parteneriate, care – printre altele – să permită şi realizarea de programe comune educaţionale  şi de cercetare ştiinţifică. Un astfel de exemplu îl constituie organizarea de studii Master cu dublă diplomă naţională, franceză si română, specializarea Drept internaţional şi european, proiect comun al facultăţilor de drept din UTM si Universitatea din Orleans (Franţa).

În UTM, învaţă în jur de 115  studenţi străini din tări ale Uniunii Europene, precum şi  din Iran, IrakIordania, Liban, Republica Moldova, Ucraina şi SUA. Universitatea Titu Maiorescu este membră în  Asociaţia Europeană a Universităţilor (EUA), cea mai importantă organizaţie a instituţiilor de învătamânt superior din Europa, Asociaţia Internaţională a Universităţilor (IAU) si în Asociaţia Europeană a Coordonatorilor Erasmus (EAEC).

În luna noiembrie 2015, Universitatea Titu Maiorescu va organiza a noua ediţie a Conferinţei Internaţionale cu tema “Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere”. La nivelul Rectoratului şi în colaborare directă cu facultăţile,  politica internaţională de internaţionalizare a Universităţii este promovată  de către Serviciul Relaţii Internaţionale, Programe Comunitare şi Studenţi Străini, care asigură managementul Programului LLP/ERASMUS, sprijină desfăşurarea activităţilor de cooperare, initiază noi parteneriate, asigură consilierea cadrelor didactice şi a studenţilor români şi străini.