23 Aprilie – Ziua Universității Titu Maiorescu

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU ÎȘI REAFIRMĂ ANGAJAMENTUL PENTRU CALITATE ȘI EXCELENȚĂ

 

În data de 23 Aprilie, Universitatea Titu Maiorescu din București celebrează 34 de ani de existență. Ca dată calendaristică, Ziua Universității coincide cu Ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință. În același timp, 23 Aprilie este Ziua Internațională a Cărții, sub egida UNESCO. Pentru comunitatea academică maioresciană, suprapunerea celor trei semnificații are un sens simbolic special, care exprimă ideea biruinței spiritului asupra oricărei forme de ignoranță prin puterea creatoare și formatoare a educației. Ziua Universității îi oferă instituției academice care se situează, în mod asumat și programatic, sub auspiciile fondatorului culturii și civilizației românești modern, Titu Maiorescu, un cadru al bucuriei și celebrării, dar și al evaluării realizărilor de până acum și al reflecției la procesul dezvoltării și la perspective.

Universitatea Titu Maiorescu din București este astăzi o instituție de învățământ superior complexă și solidă, o universitate importantă a României, apreciată și respectată, atât în țară, cât și în străinătate, pentru complexitatea profilului instituțional, pentru calitatea studiilor și pentru perspectivele oferite absolvenților. Construită și dezvoltată ca universitate comprehensivă, definită de complexitate și diversitate la nivelul domeniilor și programelor de studiu, Universitatea Titu Maiorescu are în structura sa: 10 facultăți, cu 25 programe de studii universitare de licență, dintre care 19 la învățământ cu frecvență (IF) și 5 la învățământul la distanță (ID), 23 de programe de masterat, care acoperă 8 domenii de studii, și 3 școli doctorale acreditate: Drept, Medicină și Medicină Dentară. În urma evaluărilor instituționale efectuate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, cea mai recentă, în anul 2022, Universitatea Titu Maiorescu a primit calificativul „Grad de încredere ridicat”, ceea ce reprezintă o certificare a calității academice. O altă confirmare a valorii, la cel mai înalt nivel, o constituie includerea constantă a Universității Titu Maiorescu în Metaranking-urile universitare și naționale, care selectează cele mai performante universități românești după criteriul prezenței lor în ierarhiile internaționale. Începând cu 2020, Universitatea Titu Maiorescu se află între primele 30 de universități ale țării, fiind singura universitate particulară comprehensivă prezentă în aceste clasamente. În Metaranking-ul Universitar din 2023, Universitatea Titu Maiorescu figurează pe locul 24 într-un clasament de 30 de universități.

Ajunsă într-un punct al maturității instituționale, care o recomandă ca pe o universitate relevantă în Spațiul European al Învățământului Superior și al Cercetării, Universitatea Titu Maiorescu își continuă procesul de dezvoltare în deplină sincronizare cu evoluțiile din mediul academic și cu tendințele din ariile Cunoașterii, în plină eră a Tehnologiei Digitale și a Inteligenței Artificiale. În același timp, Universitatea, conștientă de rolul ei în societate, rămâne deschisă cerințelor și nevoilor societale, implicată dinamic în procesele rapide de schimbare și adaptare din mediul socio-economic, în paradigma europeană a universității inclusive și responsive.

Prioritățile Universității Titu Maiorescu privesc, în continuare, dezvoltarea instituțională, abordată ca proces complex în domenii fundamentale: resurse umane de calitate, noi programe de studii și școli doctorale, crearea de programe în limba engleză, dezvoltarea infrastructurii și a logisticii, digitalizarea și transformarea Universității într-o Universitate Digitală, internaționalizarea. Întregul proces de dezvoltare este subsumat criteriilor și exigențelor calității academice și orientat către excelență în educație și cercetare.

În cadrul creat de celebrarea zilei de 23 Aprilie, Ziua Universității Titu Maiorescu, Sărbătoarea Sfântului Gheorghe și Ziua Internațională a Cărții, Universitatea rămâne atașată și angajată în împlinirea testamentului spiritual al mentorului ei, care situează educația la originea oricărei evoluții, idealurilor fondatorilor, nevoilor de formare și realizare ale studenților ei și aspirațiilor comunității academice maioresciene, ca o Universitate deplin conștientă de valoarea ei academică și de rolul ei în societate, o adevărată Alma Mater Studiorum pentru lumea de azi și de mâine. Vivat, Crescat, Floreat!

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Universității Titu Maiorescu din București

 

23.04.2024