Activitățile eligibile ale proiectului

 

Activităţi de management de proiect

 • Selectarea membrilor echipei proiectului;
 • Monitorizarea activităţilor şi raportări.

Activităţi de informare şi promovare a proiectului

 • Organizarea evenimentului de lansare a proiectului;
 • Crearea şi publicarea unui site web dedicat proiectului, conceperea şi realizarea materialor promoţionale;
 • Organizarea de seminarii de promovare a învăţământului modern bazat pe utilizarea sistemelor informatice;
 • Organizarea de conferinţe de promovare a parteneriatului pentru învăţământul superior;
 • Organizarea evenimentului de finalizare a proiectului.

Activităţi legate de platforma e-learning

 • Analiza necesităţilor educaţionale şi realizarea specificaţiilor tehnice pentru proiectarea platformei e-learning;
 • Adaptarea platformei e-learning la cerinţele specifice domeniilor de licenţă;
 • Proiectarea platformei e-learning, testarea acesteia şi validarea rezultatelor testarii;
 • Realizarea conţinutului platformei e-learning;
 • Implementarea tehnică şi operatională a platformei e-learning;
 • Desfăşurarea activităţilor de învăţământ, utilizând platforma e-learning;
 • Îmbunătăţirea programelor de studii universitare, conform normelor ARACIS, bazate pe utilizarea platformei;
 • Întreţinerea şi administrarea platformei e-learning;
 • Analiza şi managementul schimbării pentru platforma e-learning.