COMUNICAT

 

ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI LA UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

 

EDUCAȚIA DE CALITATE,

FACTOR AL DEZVOLTĂRII DURABILE

 

În cadrul debutului anului universitar 2022-2023, Universitatea Titu Maiorescu din București celebrează, la data de 5 octombrie, Ziua Mondială a Educației. Instituită în 1994 ca Ziua Mondială a Profesorului (World Teacher’s Day), cu trimitere la semnarea în 1966 a Recomandării UNESCO și a Organizației Internaționale a Muncii (ILO) privind Statutul Profesorilor, și adoptată în România în 2013 la nivelul sistemului educațional, această zi și-a extins semnificația de la personalul didactic la Educație în ansamblu său.

 

Ziua Mondială a Educației 2022 constituie pentru Universitatea Titu Maiorescu un prilej de omagiere a cadrelor didactice și a activității lor, puse în slujba formării intelectuale, morale și profesionale a tinerelor generații, și de celebrare a educației de calitate, demne de standardele învățământului superior. În același timp, pentru comunitatea academică maioresciană, această zi creează un cadru special de reflecție la rolul și importanța educației în formarea tinerilor și în dezvoltarea societății, la strategiile și mijloacele de îmbunătățire continuă a calității actului educațional, de cultivare a excelenței și performanței în educație și cercetare.

 

În viziunea Universității Titu Maiorescu, profesorul trebuie să fie o autoritate academică în domeniul de specialitate, un mentor și un îndrumător în procesul pregătirii universitare, un model moral, un educator cu un profil ireproșabil, un promotor al eticii și integrității academice. În felul acesta, în datele valorii științifice, competenței didactice și ale valorilor morale pe care le împărtășește, profesorul își onorează statutul academic și misiunea de importanță fundamentală. În aceeași perspectivă, Universitatea trebuie să fie mediul instituțional al calității și excelenței în educație în raport direct cu evoluțiile cunoașterii și cu cerințele socio-economice. Într-o lume care-și fundamentează progresul pe cunoaștere, educația de calitate, performantă și competitivă constituie mijlocul evoluției societății românești în spiritul civilizației europene, factorul dezvoltării durabile a  țării în Uniunea Europeană și în lume. Aceste principii reprezintă elemente definitorii ale viziunii manageriale, asumate la nivelul misiunii instituționale și al comunității maioresciene, care guvernează activitatea Universității Titu Maiorescu.

 

Cultivarea programatică a calității, desfășurarea studiilor de licență, masterat, doctorat și postuniversitare sub semnul excelenței, valoarea cadrelor didactice, valorile etice împărtășite de comunitatea academică, dinamica dezvoltării recomandă astăzi Universitatea Titu Maiorescu drept o universitate de calitate, performantă și competitivă în spațiul învățământului românesc. Universitatea aflată sub patronajul spiritual al fondatorului civilizației românești moderne își îndeplinește prin toate programele sale misiunea asumată de a instrui și educa tinerele generații la nivel academic, de a se situa în centrul societății în mod activ și responsabil, receptivă la nevoile societale, de a participa prin educație, cercetare și cunoaștere la procesul de dezvoltare a României.

 

Cu prilejul Zilei Mondiale a Educației, rectorul Universității Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Daniel Cochior, a declarat: „Universitatea noastră și-a făcut din excelența în educație și cercetare coordonata devenirii sale și sensul evoluției. Acesta este modul prin care înțelegem să celebrăm Educația în fiecare zi, nu numai de Ziua Mondială a Educației. Suntem conștienți ca instituție și comunitate de rolul Universității Titu Maiorescu pe planul educației, al cercetării și al cunoașterii, și tot ceea ce facem, prin programele noastre de studii, se subordonează misiunii pe care ne-am asumat-o, de a juca un rol activ în construcția României Educate și europene, de  a fi o Universitate de calitate într-o Europă a Cunoașterii.”

 

În același cadru, președintele Universității Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Iosif Urs, a spus: „Ziua Mondială a Educației este un moment de meditație, de evaluare și de proiectare a viitorului. Începând cu momentul întemeierii învățământului românesc de către Titu Maiorescu, educația a construit România Modernă. Educația a susținut devenirea României și a contribuit, prin elitele pe care le-a format în toate domeniile, la realizarea marilor momente istorice, de la Marea Unire până la aderarea la Uniunea Europeană. Educația este și astăzi un Proiect de Țară, fiind resursa cea mai importantă a dezvoltării și progresului națiunii noastre. Ca Universitate de elită, mediu al calității și performanței, Universitatea Titu Maiorescu, asumând testamentul marelui său mentor, se implică în efortul comun și continuu de creștere și dezvoltare a României prin educație și cunoaștere.”

 

 

Biroul de Comunicare și Relații cu Presa al Universității Titu Maiorescu din București

 

05.10.2022