Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept

București, 13-14 mai 2021

Cu o vastă experiență în organizarea de manifestări științifice internaționaleUniversitatea Titu Maiorescu a lansat, în anul 2013, o nouă provocare științifică prin organizarea Conferinței Internaționale de Drept, Studii Europene și Relații Internaționale. La primele ediții au fost prezentate peste 600 de lucrări științifice ale unor reputați profesori, cercetători și doctoranzi din România și din străinătate. Desfășurate trilingv, în română, engleză și franceză, cele opt ediții s-au bucurat de prezența a peste 50 profesori de la universități din Spania, Italia, Franța, Israel, Polonia, Bulgaria, Maroc, Germania.

Volumele editate în cadrul celor opt ediții ale conferinței, realizate la Editura Hamangiu, au fost distribuite fiecărui participant și, ulterior, au fost distribuite la cei mai reputați profesori din România, precum și în bibliotecile universitare. Volumele au ISBN 978-606-678-642-3, ISBN 978-606-27-0020-1, ISBN 978-606-27-0222-9, ISBN 978-606-27-0607-4, ISBN 978-606-27-0879-5, ISBN 978-606-27-1250-1, ISBN 978-606-27-1474-1, ISBN 978-606-27-1595-3 și sunt indexate BDI.

  Conferința Internațională de Drept, Studii Europene și Relații Internaționale își propune să reunească laolaltă oameni de știință din structura academică, cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, masteranzi și  studenți și, nu în ultimul rând, practicieni ai dreptului, pentru a face schimb și a împărtăși experiențele și rezultatele lor de cercetare cu privire la cele mai diverse aspecte legate de reformarea legislației în spiritul noilor curente naționale, europene și internaționale privitoare la tema propusa ediției, precum și pentru a discuta despre provocările practice întâlnite și soluțiile adoptate.

„Familia este cea mai veche dintre toate societățile și singura naturală” spunea J.J. Rousseau și în acest an ne-am propus să orientăm efortul nostru științific comun problematicii familiei și complexei structuri a drepturilor și obligațiilor patrimoniale și nepatrimoniale pe care le făurește. Istoricul familiei influențează prezentul ei, atât în privința aspectelor legate de continuitate, cât și asupra acelora referitoare la modificările și întreruperile tradiției. Nici desuetă, nici în colaps, familia demonstrează astăzi vitalitatea și expresivitatea sa, bogată în libertățile dobândite, dar totodată fragilă sub presiunea noilor provocări. Diversitatea normelor dreptului intern, european și internațional incidente familiei și aspirațiilor sale deschide un vortex de libertăți, puteri, drepturi și obligații în reglementarea internă și europeană a familiei generatoare de conflicte și confluențe juridice, care ne invită din culisele cercetării științifice să le explorăm.

Într-o lume în care sistemele juridice interferează tot mai mult, iar experiența juridică este supusă unor constante evoluții, dorim, așadar, să analizăm împreună fundamente doctrinare, să descoperim soluții adecvate de practică pe care cercetarea științifică, prin reunirea gândurilor și a energiilor creatoare ale acestei conferințe, le va genera într-o upgradare perpetuă și necesară pentru a răspunde diversității.

Avem convingerea că această importantă manifestare științifică va fi una dintre cele mai prestigioase evenimente din calendarul juridic național, cu ecou internațional, oferind o oportunitate pentru discutarea problemelor de actualitate ale familiei și a raporturilor juridice care se nasc în jurul acestei structuri spontane, dar de referință pentru societate, mediile economice, culturale și lingvistice,  comunitatea juridică, urmărind să evidențieze noi soluții și interpretări.

Așadar, vă invităm să fiți parte la dezbaterea celor mai interesante teme juridice naționale și internaționale.

Prezentarea lucrărilor conferinței se va desfășura în plen și pe secțiuni.

Parteneri: Societatea Română de Drept European, Asociația Română de Drept și Afaceri Europene și Juridice.ro.

Informații privind Conferința găsiți pe site-ul Universității Titu Maiorescu/Facultatea de Drept – www.utm.ro.

 

TERMENE

  • Expedierea studiului-termen limită: 18 aprilie 2021(expedierea studiului în limba română);
  • Notificarea acceptării studiului propus: 28 aprilie 2021;
  • Termen pentru transmiterea lucrării în engleză, inclusiv cu modificările solicitate de recenzori: 13 mai 2021;
  • Desfășurarea Conferinței: 13-14 mai 2021;
  • Volumul conferinței va fi editat până în data de 31 mai 2021 și va putea fi ridicat de participanți de la sediul Facultății de Drept.

 

INFORMAȚII PENTRU AUTORI

Studiile vor fi trimise la adresa: lawconference@univ.utm.ro

persoane de contact Felicia Maxim -0766527675, Mădălina Dinu -0727.277.775

Fiecare autor poate participa la Conferința Internațională de Drept, Studii Europene și Relații Internaționale  cu cel mult două articole (nu se admit articole cu mai mult de 2 coautori). Taxa se achită pe articol. Susținerea articolelor de către autori în cadrul lucrărilor conferinței constituie o cerință imperativă pentru publicarea articolelor în volumul conferinței.

Taxa de participare:

350 lei pentru publicarea în volumul Conferinței și indexarea în două baze de date internaționale, recunoscute de Comisia de Drept, CNATDCU.

 Taxa de participare se achită pe articol. Taxa poate fi plătită cel mai târziu până la data de 13 mai 2021.

Taxa se va plăti în contul Universității Titu Maiorescu din București, în următorul cont deschis la B.C.R. RO49RNCB0546029228350001, Cod fiscal: RO4337662 sau la Casieria Universitatii Titu Maiorescu-str.Dambovnicului, nr.22, sector 4 București (numerar sau cu card bancar)

Pe documentul de plata trebuie să existe mențiunea ,,Conferința Internațională de Drept, Studii Europene și Relații Internaționale 2021”.

Ordinul de plată trebuie comunicat pe adresa: lawconference@univ.utm.ro

Taxa de participare nu se restituie în cazul în care recenzorii apreciază că articolul nu poate fi indexat, neîndeplinind condițiile de fond și de formă solicitate de rigorile cercetării științifice.

 


 

Notă:

        În contextul actual existent la nivel național și internațional, Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu vă aduce la cunoștință că ediția a IX-a a Conferinței Internaționale de Drept, Studii Europene și Relații Internaționale se va organiza în data de 13-14 mai 2021 prin mijloace de comunicare care să asigure respectarea normelor pandemice pentru toți participanții.

 În cazul în care prevederile legale și condițiile existente la nivel național permit organizarea acestui eveniment fizic, Conferința se va desfășura în București, la sediul Facultății de Drept -Universitatea Titu Maiorescu, din Calea Văcărești nr.187, sector 4.