Conferința Internațională

de Științele Educației

 

Ediția I, 23-24 Martie 2023

 

Tema Ediției I: Educația în Era Digitală – evoluții, provocări și tendințe

 

 

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale a Universității Titu Maiorescu din București, prin Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, organizează Conferința Internațională de Științele Educației. Manifestarea științifică se adresează specialiștilor în educație din țară și din străinătate, cadre didactice universitare, cercetători, doctori, doctoranzi în științele educației din facultățile de profil și din Departamentele de Pregătire a Personalului Didactic, fiind deschisă și cadrelor didactice din mediul preuniversitar. Conferința se va desfășura în format mixt: fizic și online.

 

Ediția I a Conferinței se va desfășura în zilele de 23-24 martie 2023, în Aula Magna a Universității. Sesiunea de deschiderea va avea loc în data de 23 martie, începând cu ora 10, în Aula Magna. Tema ediției I este: „Educația în Era Digitală: evoluții, provocări și tendințe”. În cadrul Conferinței, vor fi abordate următoarele domenii și teme: Evoluții teoretice și conceptuale în Științele educației; Proiectări și tendințe curriculare; Pregătirea didactică în universități; Implicarea tehnologiei în procesul educațional; Competențe digitale în educație; Strategii, metode și experiențe didactice; Știința și arta profesiei didactice; Învățare clasică, învățare digitală; Paradigme educaționale; Intersecții psihopedagogice, inter- și transdisciplinare în teoria și practica educației; Practică pedagogică; Etică, deontologie și integritate în educație; Consiliere și orientare; Educație incluzivă; Educație formală, non-formală și informală; Lifelong learning; Formare continuă; Abordări actuale și tendințe în evaluare; Management educațional; Programe și proiecte educaționale; Masterat didactic – DPPD; Politici educaționale.

 

Manifestarea este structurată în Sesiunea Plenară și în Secțiuni Paralele: Secțiunea I – Teorie și curriculum; Secțiunea II – Didactică și evaluare; Secțiunea III – Consiliere și orientare; Secțiunea IV – Formare continuă; Secțiunea V – Management educațional.

În urma selecției, lucrările prezentate vor fi publicate în volumul de proceedings al Conferinței, care va apărea sub egida unei edituri acreditate CNCS.

 

Vă adresăm invitația de a participa la Conferința Internațională de Științele Educației, Ediția I, situată sub girul științific al unor personalități de marcă ale Științelor Educației din țară și din străinătate, care își propune să creeze un cadru academic de elită al schimbului de idei și al transferului de cunoaștere și să devină o manifestare de referință a domeniului.

 

Prof. univ. dr. Sorin IVAN

Decan, Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale

Universitatea Titu Maiorescu din București

 

 

 

INFORMAȚII PRIVITOARE LA CONFERINȚĂ:

Trimiterea abstractului (max. 200 de cuvinte, 5 cuvinte-cheie): 5 martie 2023.

 

Confirmarea acceptării lucrării: 10 martie 2023.

Trimiterea lucrării full-text (6-8 pagini): 20 martie 2023.

Lucrările vor fi redactate în limbile engleză sau română și trimise la adresa:

sorin.ivan@prof.utm.ro

Taxa de participare la Conferință: 200 lei pentru fiecare lucrare. Un autor poate participa cu cel mult două lucrări.

Taxa se va  achita în contul Universității Titu Maiorescu RO49RNCB0546029228350001, deschis la BCR, Cod fiscal 4337662 sau la Casieria Universității Titu Maiorescu, din str. Dâmbovnicului, nr. 22, Sector 4, București. Pe documentul de plată trebuie să existe mențiunea „Conferința Științele Educației 2022”.

 

Partener media al Conferinței: revista Tribuna Învățământului

www.tribunainvatamantului.ro

 

 

***

 

EDITING CONDITIONS

Page – Orientation: PORTRAIT; Paper size: A4; Top: 2,5 cm;

Bottom: 2 cm; Left: 2,5 cm; Right: 2,5 cm

  1. Title of the paper (Times New Roman, size 14, Capitals, Bold, Left alignment).

Free space (1 line)

  1. Name(s) of the author(s) (Times New Roman, size 12, Bold, Left alignment), followed by the author’s title and the institution (lt.). Free space (1,5 lines).
  2. Abstract: (Times New Roman, Italic, size 11, line spacing: 1, Justify). Maximum 200 words. Free space (1 line). Five key-words.
  3. Content of the paper

4.1. Title of the chapters (Times New Roman, size 12, Bold, Capitals, Left alignment). Free space (1 line).

4.2. Subtitles of the chapters (Times New Roman, size 12, Bold, Lowercase, Left alignment). Free space (1 line)

4.3. The text (Times New Roman, size 12, line spacing: 1 line, tab 0,5 cm, Justify)

4.4. Equations, formulas, symbols and measure units

The equations and formulas are written beginning from the left part of the column, consequently numbered, the reference being made at the corresponding number. Free space (1 line) should be left before and after each equation. Use the ISN notation and the Arabian numbering.

4.5. Photos, figures and tables

Have 140 mm width (one column). The figures should be consequently numbered and centred. Leave free space (1 line) between text and photos.

4.6. Conclusions

Should express the author’s point of view regarding the possibility to apply the results presented in the paper. Free space (2 lines)

4.7. Citation: APA style, 7th edition

  1. References (Times New Roman, Italic, size 12, line spacing: 1, Left alignment).

Name, initial / title of the paper, publishing house, year. The references should be written in alphabetical order, being numbered.

 

COMITETUL DE ORGANIZARE

20.02.2023