Biroul Executiv Operativ al universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti a publicat hotărârea nr. 7 din 23 martie. Hotărârea prevede măsuri privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în perioada 11.03 — 31.03.2020 și salarizarea aferentă lunii martie 2020.

Decanii facultăților, prin consiliile acestora, întocmesc un raport lunar cu privire la participarea cadrelor didactice la organizarea și desfășurarea activităților didactice, pentru perioada 11.03 — 31.03.2020.

Pe baza raportului semnat de decani și de directorii de departament, cadrele didactice titulare și asociate vor primi salariul aferent lunii martie 2020.

Raportul de activitate va fi înaintat către Serviciul Resurse Umane și Rectorat până la data de 3 aprilie 2020, în vederea definitivării statelor de plată.

Netransmiterea raportului până la termenul stabilit conduce la amânarea plății salariului aferent lunii martie până la o dată ulterioară.

Prin excepție, în cazul nerealizării activităților didactice prin metodele online, decanii, cu avizul directorilor de departament, pot propune suspendarea contractului de muncă pe perioada menționată.

Conducerea executivă a Universității, decanii facultăților, consiliile facultăților vor duce la îndeplinire această decizie, inclusiv prin transmiterea către cadrele didactice a măsurilor de mai sus.