Dezbatere Publică – Planul Managerial al Candidatului la Funcția de Rector UTM

Miercuri, 20 martie 2024 a avut loc dezbaterea publică a Programului Managerial al Candidatului la funcția de Rector cu întreaga comunitatea academică UTM, în baza Metodologiei privind procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea Titu Maiorescu pentru perioada 2024-2029, conform anexei 1 – Calendarul constituirii și alegerii structurilor și funcțiilor de conducere din UTM, 2024-2029.

Structurat în jurul a patru piloni centrali, creativitate, inovație, complementaritate și internaționalizare, actualul program managerial își propune să îmbine guvernanța universitară și managementul universitar strategic într-un act de conducere propriu Universității Titu Maiorescu, eficient și orientat spre performanță.

Conservând identitatea tradițională a Universității, dar valorificând diversitatea caracteristică instituției, propun mobilizarea întregii comunități maioresciene într-un nou proiect de construcție, pentru următorii 5 ani, destinat viitorului educațional universitar privat din România în contextul dezvoltărilor și acumulărilor de cunoaștere din spațiul Uniunii Europene.

”În contextual actual de dezvoltare a Universității, continuitatea proiectelor este prioritară. Din acest motiv, actualul Program managerial intitulat “Competiția ne fortifică, munca în echipă ne perfecționează“ este, în fapt, o propunere de Strategie de dezvoltare a Universității în perioada 2024-2029, în baza analizei indicatorilor specifici de performanță, constituind o declarație de asumare a misiunii, așa cum este ea prevăzută în Noua Cartă a Universității, sintetizând în esență aspirațiile noastre viitoare.

Acest Program managerial expune modul în care Universitatea își va depăși limitele actuale, utilizând oportunitățile generate de prezent și de viitor. În egală măsură, implementarea lui va impune totala noastră implicare, o atitudine deschisă și receptivă vis-à-vis de schimbările continue din mediul academic, în scopul creșterii competitivității universitare.
Depunerea candidaturii pentru un nou mandat de Rector al Universității Titu Maiorescu din București este determinată, în primul rând, de dorința continuării activității manageriale desfășurate, pentru a configura noi direcții, obiective strategice de realizare a misiunii declarate a Universității, aceea de formare a studenților la nivelul universitar, postuniversitar și de cercetare științifică avansată. Nu în ultimul rând, se fundamentează pe convingerea că prin intermediul unui management eficient vom continua să orientăm Universitatea spre performanțe academice durabile, care să-i confere o competitivitate strategică națională şi internațională.

Argumentele care îmi motivează candidatura sunt experiența managerială generală și cea de rector, profesionalismul, loialitatea și devotamentul total față de Universitate căreia îi cunosc istoria, evoluția, realizările, baza materială şi potențialul uman, consultarea colegială şi transparența în luarea tuturor deciziilor, pe care le-am probat pe parcursul celor peste 8 ani de activitate administrativă universitară pe care o voi valorifica la nivel superior și în perioada următorului mandat. Candidatura mea este bazată şi de această dată pe ideea că funcția de Rector nu este un privilegiu, ci o responsabilitate pe care doresc să mi-o asum și pentru mandatul 2024 – 2029.

Propun comunității academice maioresciene, în continuare, un stil de conducere dinamic şi deschis, fundamentat pe ideea de a colabora cu toţi membrii Universităţii, pentru a continua îmbunătăţirea şi modernizarea tuturor activităţilor specifice vieţii academice menite să stimuleze performanţa, iniţiativa, spiritul de echipă şi dorinţa de progres a întregii comunităţi academice. Doresc sa fiu în continuare un rector care se bazează pe responsabilitate, încredere şi respect, parteneriat şi iniţiativă, stimularea creativității, performanţei şi inovaţiei în relația cu toți membrii comunității maioresciene, precum şi pe promovarea reformelor pozitive şi a muncii inteligente, pentru ca UTM să devină o Universitate de top în domeniile noastre de activitate.”

Prof. Univ. Dr. Daniel Cochior