SIMPOZIONUL

“Cultura de Securitate-prioritate la nivelul NATO și al Uniunii Europene

 

În data de 27 martie 2019, începând cu ora 14.00, în corpul M, Sala 204, sub egida Centrului de Cercetare în domeniul Relațiilor Internaționale, Geopoliticii și Studiilor de Securitate/ Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale, se va desfășura Simpozionul “Cultura de Securitate-prioritate la nivelul NATO și al Uniunii Europene”. Manifestarea științifică are ca partener Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale a Universității ”Danubius” din Galați.

Simpozionul, prilejuit de sarbătorirea a șapte decenii de existență a NATO și a unui deceniu și jumătate de la aderarea României la Alianța Nord-Atlantică, va dezbate problematica culturii de securitate în spațiul NATO și al Uniunii Europene, din punct de vedere al  instituțiilor cu responsabilități în acest domeniu, actorilor statali, al liderilor diferitelor organizații, dar și al cetățenilor statelor membre.

Sunt așteptați să participe la simpozion cadre didactice, cercetători, doctoranzi, masteranzi și studenți de la universități și institute de cercetare ale Capitalei.

Persoană de contact: Lect.univ.dr. Eugen Lungu, e-mail: eugenbuc2004@yahoo.com

 

Vă așteptăm, cu plăcere, să participați la această manifestare științifică!