Grupul ţintă eligibil este format din studenţi şi masteranzi care vor beneficia de platforma e-learning, în scopul pregătirii lor într-o formă cât mai flexibilă, în domenii competitive, în vederea unei mai bune inserţii pe piaţa muncii.

  • Notă de informare
  • Formular individual de înregistrare în grupul ţintă

 


 

BURSE PENTRU STUDENȚII/MASTERANZII PARTICIPANȚI LA
PROIECTUL POSDRU/86/1.2/S/61434 – „ÎNVĂȚĂMÂNT MODERN ȘI CALITATE PENTRU VIITOR”

 

ANUNȚ IMPORTANT
Toți studenții/masteranzii selectați câștigători pentru bursele de merit acordate prin Proiectul POSDRU 61434 sunt convocați în data de 13.06.2013 ora 12, în sala M102 (corp M)!
PREZENȚA OBLIGATORIE!
Manager proiect,
prof. univ. dr. Valentin Pau

ANUNȚ IMPORTANT: Rezultatele obținute de candidații care au solicitat burse de merit acordate prin proiectul POSDRU/86/1.2/S/61434 – data publicării: 05.06.2013, ora 1630
ANUNȚ IMPORTANT: Se prelungește perioada de înscriere pentru obținerea burselor acodate în cadrul Proiectului POSDRU ID 61434 până la data de 31.05.2013 (inclusiv).