Universitatea Titu Maiorescu: o universitate autentică, deschisă spre viitor

Începutul anului universitar constituie, de fiecare dată, o bucurie, o sărbătoare a educației și a spiritului. Noul an academic, 2020-2021, nu face excepție: aduce cu sine bucuria unui nou început, o cohortă de așteptări, de emoții și de speranțe. Dar noul debut se petrece în condiții speciale, fără precedent în ultimul secol la nivel global, într-o perioadă în care umanitatea trece prin grele încercări, iar omul se simte amenințat și vulnerabil în fața unui inamic nevăzut, afectat în ordinea și coerența existenței sale. Cu toate acestea, bucuria începutului rămâne, pentru că aduce o nouă speranță, iar forța spiritului învinge în cele din urmă. Ea trebuie însă dublată de o adâncă reflecție, de solidaritate și rezistență comună pentru recâștigarea dreptului nostru de a ne concepe și desfășura viața în acord cu proiectele și visele noastre, liberi de amenințări și servituți, cu ochii plini de speranță către viitor.

În acest cadru al bucuriei și al meditației, Universitatea Titu Maiorescu își deschide porțile către studenți, profesori și cercetători, către întreaga ei comunitate academică. Suntem într-un an important, 2020, când Universitatea, fondată în 1990, împlinește 30 de ani de existență, trei decenii de construcție și evoluție, de educație și cercetare, de formare spirituală și morală a generațiilor de tineri. Instituție de învățământ superior europeană prin vocația ei fondatoare, Universitatea Titu Maiorescu este, în prezent, una dintre universitățile emblematice ale României, recunoscută și respectată în Europa și dincolo de fruntariile ei. 

Sub autoritatea spirituală a lui Titu Maiorescu, spirit european prin excelență, fondator al culturii și civilizației românești moderne, Universitatea noastră s-a născut în ambianța marii universități a Europei, fiind, în același timp, profund ancorată în prezentul educației, cercetării și cunoașterii. Complexă ca structură, instituția cuprinde zece facultăți, un larg evantai de programe de licență și masterat, care întrunesc o impresionantă diversitate prin domenii fundamentale și arii noi ale cunoașterii și specializării, trei școli doctorale, studii postuniversitare, două institute de cercetare. În Universitate, se desfășoară educație de calitate și cercetare științifică sub semnul excelenței și al competitivității, proiecte academice și culturale, unele dintre ele aflate în avangarda domeniilor specifice. Un proiect magistral inițiat în spațiul maiorescian, unic în istoria științei și civilizației românești, este Enciclopedia Juridică Română, dezvoltat în parteneriat cu Academia Română, prin Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”. 

Având fundații solide în tradiția academică europeană, Universitatea Titu Maiorescu este o universitate puternică a lumii de azi, o instituție modernă prin viziune, misiune și realitate. Universitatea noastră se subordonează obiectivului său fundamental de a educa și forma, de a desfășura cercetare de top, de a produce și transfera cunoaștere de calitate, de a contribui la progresul științei și societății. Procesul educațional și actul de cercetare dispun de condiții excepționale, la cele mai înalte standarde, studenții și cadrele didactice au la dispoziție un spațiu de activitate și dezvoltare cu totul privilegiat. Prin implicarea complexă a noilor tehnologii, procesul educațional, cercetarea științifică și întreaga activitate instituțională beneficiază astăzi de suport digital.

Astăzi, la 30 de ani de existență, la intersecția timpurilor și a epocilor civilizației, universitate de cercetarea avansată și de educație, conform statutului ei academic, Universitatea Titu Maiorescu este o instituție a formării intelectuale și morale, a calificării și specializării, un cadru al valorilor fundamentale și al creșterii spirituale, un mediu al inteligenței, creativității și inovării, un spațiu al ideilor, științei și culturii. Suntem o universitate conectată la evoluțiile științifice și progresul cunoașterii, deschisă la nou, dinamică și inovativă, situată în centrul comunității, sincronizată cu ritmurile existenței sociale, receptivă la nevoile societale și aspirațiile tinerilor, la necesitățile mediului socio-economic. Într-un cuvânt: o universitate autentică, plenară și comprehensivă, în termenii unei viziuni noi, de esență europeană, demnă de numele „universitate” și de patronul ei spiritual, orientată către viitor, către evoluție și dezvoltare.

La un nou început, sub auspiciile jubileului academic – 30 de ani de existență –, Universitatea Titu Maiorescu își deschide din nou porțile. Alma Mater Studiorum se pune din nou în slujba celor care-i calcă pragul, dornici să învețe și să crească intelectual și spiritual, a celor care cred în educația de calitate, pasionați de studiu și cercetare, care-și fac din cunoaștere un mod al edificării proprii și al devenirii. Spunem BUN VENIT tinerilor care pășesc pentru prima dată în Universitate și celor care se întorc spre a-și continua studiile, lor și tuturor membrilor comunității universitare și-i asigurăm pe toți că se află într-o Universitate de elită, unde își pot realiza potențialul, unde se pot dezvolta și evolua către atingerea țelurilor propuse. Sensul existenței noastre, ca instituție, asumat prin misiunea academică, este de a-i ajuta în acest drum, de a le fi alături, de a-i sprijini și încuraja, ca profesori, mentori și prieteni. 

Astăzi, când omenirea trece prin provocări nemaiîntâlnite, avem, mai mult decât oricând, convingerea că educația și cunoașterea rămân cel mai puternic suport al spiritului, mijlocul redutabil al luptei noastre cu necunoscutul și cu orice amenințare, calea către salvarea de sine și către progres. Iar Universitatea, ca instituție a educației și cercetării, joacă în acest proces un rol fundamental. Gaudeamus igitur!

Prof. univ. dr. Iosif R. URS
Președintele Universității Titu Maiorescu
1 Octombrie 2020