• Marți, 17 decembrie 2013, va avea loc conferinţa de închidere a proiectului „Stagii de practică în regiunea Bucureşti-Ilfov” – POSDRU/109/2.1/G/81566, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeşte în oameni!”, Axa prioritară nr. 2 Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii. Evenimentul va avea loc în Calea Văcăreşti, nr. 189, corp M, sala M102, începând cu ora 11:00. (Invitație)

  • Centre de evaluare vocaţională: activitatea a avut ca scop evaluarea şi identificarea profilului vocaţional a studenţilor participanţi în activităţile proiectului, astfel încat stagiul de practică să se realizeze în concordanţă cu abilităţile şi interesele lor profesionale. În cadrul activităţii au fost organizate 7 centre de evaluare vocaţională şi au participat 100 de studenţi.

  • Facultatea de Informatică

  • Facultatea de Științe Economice

  • Campania de motivare a studenţilor în vederea participării la stagiile de practică: în perioada noiembrie – decembrie 2012 au fost organizate 4 seminarii de informare în cadrul cărora au fost informaţi 222 de studenţi din cadrul Facultaţii de Informatică și Facultății de Stiinţe Economice din Universitatea Titu Maiorescu.

 

 

  • Conferința de lansare a proiectului a avut loc miercuri, 25.04.2012, ora 1700 la sediul Universității Titu Maiorescu din Calea Văcărești nr.187, corp M, sala M 102.

  • Conferința de lansare a proiectului va avea loc miercuri, 25.04.2012, ora 1700 la sediul Universității Titu Maiorescu din Calea Văcărești nr.187, corp M, sala M 102.