Cine se poate conecta pe portal?

Orice student/ masterand/ doctorat/ rezident/ cursant înmatriculat în anul universitar 2020 – 2021, care are cont de Office 365 oferit de UTM și care a primit codul studentului pe adresa de mail Office 365.

 

Cum se realizează conectarea pe portal?

Conectarea se realizează prin completarea câmpului de pe prima pagină:

  1. Contul de Office 365 oferit de UTM având terminația @s.utm.ro

În cazul în care nu vă cunoasteți credențialele de conectare la portal, vă rugăm să luați legătura cu Departamentul IT: email it@univ.utm.ro, telefon 0724.244.171.

 

Ce conține portalul ?

După conectare, portalul oferă utilizatorului următoarele informații:

Pentru taxa de studii:

  1. Debitul restant al taxei de studii pe fiecare rată (rata, 1, rata 2, rata 3)
  2. Calculul automat al numărului de zile de penalizare, inclusiv al penalizării în EUR (dacă a fost depășit termenul de plată)
  3. Calculul automat al debitului restant (taxa și penalizare) în RON la cursul BNR din ziua curentă

Pentru alte taxe: afișarea cuantumului taxei în RON, conform nomenclatorului de taxe.

 

Ce oferă portalul ?

Pentru taxa de studii:

  1. Plata taxei de studii în ordinea cronologică a ratelor
  2. Plata integrală sau parțială a debitului restant, inclusiv al penalizării (dacă a fost depașit termenul de plată)

Pentru alte taxe:

  1. Plata taxei
  2. Plata de mai multe ori a aceleiași taxe, putându-se completa câmpul de observație înainte de a efectua plata

 

Suport tehnic

În cazul în care nu vă puteți conecta la portal, vă rugăm să luați legătura cu Departamentul IT: email it@univ.utm.ro, telefon 0724.244.171.

Pentru orice nelămurire legată de debitul restant al taxei de studii, vă rugăm să luați legătura cu Biroul Taxe: email taxe@univ.utm.ro, telefon +4021.316.16.45.