Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC)

Coordonator: Conf.Univ.Dr. Ioana Mânea, Prorector

Psiholog: Diana Paula Dudău, PhD

 

Ca să-și împlinească visul din adolescență, la 35 de ani Cristina s-a înscris la Facultatea de Psihologie, renunțând la job-ul ei din domeniul comercial care îi aducea stabilitate materială, aprecierea echipei pe care o coordoona și un sistem de relații solid în mediul business. Apropiindu-se finalul celor trei ani ”de grație”, în care a participat cu încântare și conștiinciozitate la activitățile educaționale, se găsește acum în fața unui impas. Cum va arăta viața ei profesională mai departe? Va putea să se susțină financiar din activitatea ei ca psiholog? Ar putea să îmbine acest vis cu ceea ce știa să facă înainte?

 

Mihai s-a înscris la Facultatea de Drept pentru că aici au venit majoritatea colegilor lui din liceu. Este convins că ceea ce își dorește  este să-și facă propria lui afacere. Ar vrea să afle, însă, dacă ideea lui este bună, cum se face un plan de afaceri, care sunt indicatorii financiari la care ar trebui să fie atent, de unde poate obține capital, cum se gestionează și cum se promovează o afacere. Ce știe cu siguranță este că aceleași întrebări le au și mulți dintre colegii lui.

 

Geanina este studentă la Facultatea de Medicină. Experiența primei sesiuni, în care a promovat doar jumătate din examene, a destabilizat-o atât de mult încât acum se gândește să abandoneze studiile. I se pare că strategiile ei de învățare sunt ineficiente și nu va putea să asimileze atât de multă materie într-un timp atât de scurt. Ar avea mare nevoie să învețe cum să învețe.

 

Călin este student la Facultatea de Informatică. A avut succese pe cont propriu reușind să creeze câteva aplicații funcționale și acum ar dori să se angajeze. Este conștient că programatorii sunt foarte căutați, dar nu știe de unde să înceapă. Care este cea mai bună variantă de CV? Unde ar trebui să caute și să aplice pentru joburi? Cum ar putea să se pregătească pentru interviul de angajare?


Acestea sunt câteva dintre nevoile studenților pe care îi întâlnim la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC). Uneori ei sunt cei care solicită în mod proactiv sprijinul, beneficiind de sesiuni de consiliere individuală. Alteori, își împărtășesc nevoile în grupurile de consiliere sau în cadrul workshop-urilor pe care le organizăm.

Nevoile de dezvoltare ale studenților în domeniul carierei sunt complexe și evoluează rapid în condițiile unei piețe a muncii caracterizată de un dinamism fără precedent. Intervențiile de orientare și consiliere în carieră pentru studenți presupun, în mare, patru aspecte care vizează tocmai aceste nevoi: (a) sprijinirea studenților în creșterea nivelului de auto-conștientizare cu privire la interesele vocaționale, valorile, abilitățile și stilul de personalitate; (b) conectarea studenților cu resurse de unde pot obține informații cu privire la ocupații și piața muncii; (c) implicarea studenților în procese decizionale finalizate cu alegerea unor trasee de carieră în armonie cu interesele, valorile, abilitățile și personalitatea lor; și (d) asistarea studenților în dezvoltarea unor abilități de planificare și management al propriei cariere, care implică gestionarea tranzițiilor și schimbărilor profesionale, echilibrarea diverselor roluri, precum și asumarea unui angajament continuu de învățare și dezvoltare a propriei cariere (UNESCO, 2002).

Venind în întâmpinarea acestor nevoi, Misiunea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) se centrează pe asistarea studenţilor în informarea, consilierea şi orientarea în carieră în vederea integrării acestora pe piaţa forţei de muncă. CCOC completează oferta de servicii pentru studenţii Universităţii Titu Maiorescu din București, în vederea creşterii angajabilităţii absolvenților.

Principalele obiective pentru realizarea misiunii (CCOC) sunt:

 • orientarea și consilierea studenților în vederea planificării și gestionării propriului traseu educațional;
 • facilitarea relației dintre studenți și piața muncii;
 • formarea şi dezvoltarea competenţelor transversale şi a abilităţilor de integrare pe piaţa forţei de muncă;
 • identificarea nevoilor de formare continuă şi organizarea de cursuri facultative, acreditate;
 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup, pe probleme de management al carierei;
 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe probleme de adaptare emoțională şi educaţională;
 • dezvoltarea competenţelor practice ale studenţilor Facultăţii de Psihologie;
 • desfăşurarea de activităţi ştiinţifice in diferite domenii aplicative ale psihologiei şi consilierii.

Domeniile de activitate ale Centrului de Consiliere şi Orientare a Carierei (CCOC) sunt:

a) Consilierea în carieră, care ajută studenții să îşi clarifice scopurile, inclusiv cele imediate privind angajarea, să îşi înţeleagă propriul profil vocațional, să ia decizii informate, să fie responsabile pentru propriile acţiuni, să îşi gestioneze cariera şi procesul de tranziţie în diferite momente, să-și dezvolte abilităţile necesare pentru a căuta şi a obţine un loc de muncă;

b) Programe de formare continuă adresate atât studenților, masteranzilor și cadrelor universitare, cât și tuturor celor interesați dezvoltarea unor competențe solicitate pe piața muncii sau de inițierea, perfecționare și specializarea într-o ocupație in spiritul învățării pe tot parcursul vieții;

c) Supervizarea unor stagii de practica a studenţilor si masteranzilor de la Facultatea de Psihologie în vederea dezvoltării competenţelor în utilizarea unor instrumente de evaluare psihologică; realizarea unui profil psihologic / vocaţional; consiliere în carieră; tehnici de prezentare.

d) Accesarea si implementarea de proiecte de cercetare și dezvoltare, organizare de evenimente ştiinţifice in colaborare cu alte departamente ale universităţii sau cu alte instituţii naționale sau internaționale.

 

In ceea ce privește cadrul de organizare, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) este subordonat Senatului Universităţii Titu Maiorescu și dezvoltă relaţii funcţionale cu facultăţile şi departamentele din cadrul universităţii. Activitatea sa se desfășoară în contextul următoarelor prevederi legale:

 • 112 din Carta Universității Titu Maiorescu;
 • 350, 351, 352 din Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011;
 • Ordinului M.Ed.C. Nr. 3235/ 16 martie 2005 prin care universităţile vor înfiinţa Centre de Consiliere şi Orientare în Carieră care vor asista studenţii în alegerea rutei de studiu;
 • Ordinului M.Ed.N. si M.D.I.S.C.S.D.T. Nr. 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învaţământ superior din România;
 • Ordinului M.Ed.C.S. Nr. 3070/2015 pentru modificarea Metodologiei-cadru menționată anterior.

 

Proiecte realizate de CCOC

Dincolo de activitățile curente, CCOC participă la atmosfera festivă cu ocazia aniversării Zilei Universității Titu Maiorescu  în 24 aprilie, organizând evenimente cu impact menite să crească vizibilitatea şi calitatea programelor de studii prin:

 • creșterea satisfacției și fidelității studenților față de UTM susținându-i în tranziția spre piața muncii;
 • promovarea UTM pe piața muncii, în rândul potențialilor angajatori;
 • creșterea angajabilității studenților și masteranzilor din UTM, prin obținerea de informații directe despre procesul de angajare și prin dezvoltarea competențelor transversale;
 • optimizarea imaginii UTM în rândul actualilor și potențialilor studenți, prin suportul activ pe care îl oferă în dezvoltarea lor profesională.

Mai jos, in imagini, sunt prezentate două astfel de evenimente.

Zilele Carierei 24-25 aprilie 2013

Multumesc organizatorilor pentru ceea ce ati reusit sa le transmiteti studentilor indiferent de varsta pe care o au, de increderea pe care ati sadit-o prin workshopurile tematice. Chiar daca noi am fost mai multi, totul a fost perfect, totul a functionat perfect. Le multumesc trainerilor pentru daruirea cu care ne-au implicat in jocurile de rol, pentru profesionalismul cu care au prezentat. Succes si sa fie cat mai dese aceste zile ale carierei la toate universitatile si la nivelul cu care a fost Universitatea Titu Maiorescu!”, Natalia, studenta anul 3, Facultatea de Psihologie

”De la idee la succes nu este decat un pas, felicitari organizatorilor!”–  Ecaterina, absolventa Facultății de Științe Economice

 

Zilele Carierei 24 Aprilie 2015