Titlul proiectului: CALITATE ÎN PRACTICĂ!
Codul proiectului: SMIS 109010
Valoare: 2.221.438.74 lei
Data începerii proiectului: 13.07.2018
Data finalizării proiectului: 12.09.2019
Beneficiarul proiectului este Universitatea Titu Maiorescu din București, o universitate privată,  modernă, cu  facultăți din domeniul management, economic, tehnologia informației și comunicațiilor, care pregătește specialiști în aceste domenii.


Partenerul din acest proiect,  Asociația Institutul Român de Psihologie, are o  experiență semnificativă în activitățile de consiliere și orientare profesională, testare psihologică, psihoterapie, dezvoltare personală și mentorat, în special în vederea angajării.Ambii parteneri sunt puternic ancorați în mediul universitar și în mediul de afaceri, prin prisma naturii activității lor.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de crearea de competențe și locuri de muncă în domeniul prioritar identificat în SNC  – Tehnologia informației și comunicațiilor – TICcrearea în premieră în România a unui mediu de practică software integrat și utilizabil pentru practică partajată pentru studenți, cu module de practică reală în planificare, management, dezvoltare, testare, controlul calității, securitate și  monitorizare software automatizată.

Acest mediu de practică software integrat este inovativ din mai multe puncte de vedere:

  • prin tehnologiile performante propuse;
  • prin partajarea laboratorului performant pentru practica studenților și din alte universități cu facultăți de profil cu care se semnează acorduri de parteneriat, element rar întâlnit în prezent, care permite accesul studenților de profil la suita performantă integrată fără alte investiții necesare din partea universităților de care țin;
  • prin propunerea unor soluții integrate utilizate ca atare în activitatea curentă de potențialii angajatori din domeniu, care permite absolvenților integrarea facilă la angajatorul care folosește aceste soluții;
  • prin faptul că ar fi primul laborator de acest gen din România care ar pune la dispoziția studenților posibilitatea de pregătire practică în toate elementele importante legate de automatizarea proceselor din dezvoltarea proiectelor software;
  • proiectul propus, beneficiind de parteneriatul actual, contribuie direct la atingerea obiectivului specific OS 6.13 al apelului de proiecte (”Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă”).

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS 1 – Încheierea a 5 parteneriate durabile cu universități din țară cu facultăți cu profilul de grup țintă de interes pentru proiect și a 5 parteneriate cu potențiali angajatori din domeniu, astfel încât să fie asigurat un proces integrat și durabil de integrare a 250 studenți în piața muncii în legătură cu automatizarea proceselor de planificare, management, dezvoltare, testare, controlul calității, securitate, monitorizarea dezvoltării proiectelor software pe durata implementării proiectului și continuarea procesului după finalizarea implementării. Parteneriatele vor fi încheiate, pe parcursul implementării, pentru durate de 3 ani școlari sau cu posibilitate de prelungire automata pentru minim 3 ani școlari, întrucât nevoia de forță de muncă pregătită este constant în creștere. Parteneriatele încheiate vor genera un număr de minim 250 studenți eligibili ca GT si vor permite angajarea a minim 110 studenți și continuarea studiilor/formării pentru 25 studenți.

OS 2 – Asigurarea pregătirii practice și angajării durabile a unui număr de 250 Studenți din grupul țintă cu domiciliu sau reședința în afara regiunii București – Ilfov,  la angajatori care prestează servicii legate de dezvoltare software la comandă, din care 110 studenți vor găsi un loc de muncă în maxim 4 săptămâni de la terminarea calității de participant. 25 studenți vor urma studii/ formare în 4 săptămâni după încetarea calității de participant. Pentru toți participanții studenți asigurăm consiliere și orientare profesională profesionistă, testare psihologică și sesiuni de dezvoltare personală pentru participanții la practică la care se identifică aceasta nevoie, practica într-un laborator de practică foarte modern care constituie o premieră în România și care va pune la dispoziția studenților unelte foarte performante software pentru automatizarea proceselor, supervizare și coordonare de către profesioniști ai partenerilor de practică cu experiență în domeniu, precum și posibilitatea unui loc de muncă concret la absolvirea stagiului de practică, funcție și de aptitudinile și nivelul de pregătire și angajabilitate dovedite pe parcursul activităților din proiect.

OS 3  – Crearea și operaționalizarea unui mediu integrat de practică constituind o premieră în România pentru automatizarea proceselor legate de dezvoltare de software la comandă pentru studenți, modern și inovativ, pe lângă solicitant. Acest laborator de practică va utiliza unelte software foarte performante și într-o suită integrată, utilizate în mod curent de angajatorii din piețele de profil, pentru a permite studenților să înțeleagă, aplice și utilizeze practic unelte care automatizează procesele privind planificarea, managementul, dezvoltarea, testarea, controlul calității, securizarea, monitorizarea dezvoltării de proiecte software și de conținut pentru acestea. Întregul laborator va funcționa în cloud, utilizând facilitatea oferită de cloud-ul guvernamental gestionat de Institutul de Cercetări în Informatică pentru produsele educaționale performante, și va fi partajat pentru utilizare pentru practică de toți studenții facultăților de profil din universitățile cu care Solicitantul încheie parteneriate de practică prin acest proiect.