FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

ORGANIZEAZĂ

SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE A DEPARTAMENTULUI DE ȘTIINȚE POLITICE, RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE:

“Ordinea mondială în epoca post-Război Rece – evoluții și tendințe”

       

În ziua de 14 mai 2019, începând cu ora 10.00, corpul M, sala M 204, se va desfășura sesiunea anuală de comunicări științifice a studenților de la specializarea Relații Internaționale și Studii Europene. Sunt așteptați să participe la dezbateri, în cadrul acestui eveniment științific, studenții din toți anii de studii ai departamentului.

În cadrul sesiunii de comunicări științifice studenții vor aborda teme circumscrise unor discipline care aparțin domeniului Relații Internaționale și Studii Europene:

  • Teoria relațiilor internaționale
  • Istoria relațiilor internaționale
  • Geopolitică
  • Studii de securitate
  • Globalism și globalizare
  • Instituții și politici ale Uniunii Europene
  • Guvernanța în Uniunea Europeană
  • Drept internațional
  • Politică externă și diplomație
  • Construcție europeană

Înscrierile de participare cu prezentări în cadrul sesiunii de comunicări științifice se fac la domnul lect.univ.dr. Eugen Lungu, e-mail eugenbuc2004@yahoo.com, până la data de 07.05.2019.

Așteptăm toți studenții de la specializarea RISE sa participați la acest eveniment științific!