SIMPOZION ȘTIINȚIFIC

CĂDEREA ZIDULUI – ÎNCEPUTUL SFÂRȘITULUI

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale, Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Institutul Academic Titu Maiorescu (Universitatea Titu Maiorescu), în parteneriat cu Institutul Revoluției Române din Decembrie, Academia Oamenilor de Știință din România și revista națională Tribuna Învățământului organizează Simpozionul Științific „CĂDEREA ZIDULUI – ÎNCEPUTUL SFÂRȘITULUI”. Evenimentul va avea loc în data de 5 noiembrie 2019, începând cu orele 14.00 în Amfiteatrul de Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Universității Titu Maiorescu (Corp M, et. 2, Calea Văcărești 189, sector 4, București).

Simpozionul este organizat în cadrul împlinirii a 30 de ani de la Căderea Zidului Berlinului (9 noiembrie 1989), eveniment de o importanță politică fundamentală, cu semnificație simbolică, în procesul prăbușirii regimurilor comuniste în Europa. De la construirea sa (începută la 13 august 1961), ca frontieră între Berlinul de Est și Berlinul de Vest, de-a lungul a aproape 30 de ani, Zidul a constituit o graniță politică, ideologică, administrativă și militară între cele două Germanii, divizate în urma celui de-al doilea Război Mondial, o linie de demarcație între lumea liberă și Europa Răsăriteană. Ridicat pentru a stopa emigrația cetățenilor din Berlinul de Est în Berlinul Occidental, Zidul a devenit în plan politic și simbolic o barieră în calea aspirației spre libertate, un simbol al opresiunii și al dezumanizării. Alături de frontiera metaforică a Cortinei de Fier, care a împărțit Europa în două, Zidul Berlinului s-a impus în deceniile postbelice, pe de o parte, ca o realitate concretă, un edificiu militarizat, înconjurat de sârmă ghimpată, pe de altă parte, ca un simbol al Războiului Rece și al Comunismului, semnificând anularea libertății și a drepturilor omului, ca o imagine iconică a totalitarismului. Demolarea  Zidului Berlinului, pe fondul proceselor de destructurare, din interior, a comunismului, a simbolizat colapsul unei ideologii, prăbușirea sistemului totalitar, bazat pe forță și teroare, sfârșitul unei lumi și începutul alteia.

Simpozionul Științific „Căderea Zidului – începutul sfârșitului” își propune să analizeze cadrul istoric al evenimentului din 9 noiembrie 1989, momentele premergătoare, care l-au determinat și care, în scurt timp, au condus la prăbușirea regimurilor comuniste, semnificațiile și implicațiile politice, sociale și istorice ale desființării frontierei simbolizate de Zid, evenimentele care au urmat în Europa și evoluțiile din amplul proces de întoarcere la libertate, democrație, la valorile statutului de drept, la demnitate și normalitate, la drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Simpozionul va constitui astfel un cadru al intervențiilor calificate, al dialogului și al schimbului de idei pe o temă fundamentală a lumii contemporane, un eveniment care a marcat existența Europei și a determinat schimbări profunde la nivelul statelor din fostul Bloc Comunist și al întregului Continent.

La Simpozion vor participa academicieni, politologi, sociologi, experți în științe politice și relații internaționale, personalități ale vieții publice, membri ai corpului academic și cercetători, oameni de cultură, studenți. Comunicările prezentate în cadrul Simpozionului și al Conferinței Internaționale dedicate împlinirii a trei decenii de la prăbușirea comunismului organizate de Universitatea Titu Maiorescu și proiectate să se desfășoare în data de 5 decembrie 2019 vor fi cuprinse într-un volum editat sub egida Universității. Detalii, pe site-ul: www.utm.ro

Vă adresăm invitația de a lua parte la Simpozionul Științific „CĂDEREA ZIDULUI – ÎNCEPUTUL SFÂRȘITULUI, având convingerea că participarea Dvs. va contribui la calitatea și succesul manifestării.

Prof. univ. dr. Sorin IVAN
Decan, Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale
Universitatea Titu Maiorescu din București