Comunicat

 

  Titu Maiorescu, Mihai Eminescu,  doi titani ai culturii, două instituții de învățământ

Elevii Colegiului Național Mihai Eminescu,  în vizită la Universitatea Titu Maiorescu

 

În data de 15 februarie 2023, elevii Colegiului Național Mihai Eminescu din București au participat la o manifestare cultural-educațională organizată de Universitatea Titu Maiorescu. Evenimentul, desfășurat sub genericul „Educația – mijlocul dezvoltării personale și sociale”, s-a focalizat pe tripla semnificație a zilei de 15 februarie: Ziua de naștere a lui Titu Maiorescu (1840-1917), Ziua de naștere a lui Spiru Haret (1851-1912), Ziua Națională a Lecturii. Manifestarea a avut loc în Aula Magna a Universității, în care au răsunat acordurile imnului academic Gaudeamus igitur, în prezența unui public numeros, format din elevi și profesori.

 

          Rectorul Universității Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Daniel Cochior, a prezentat Universitatea ca instituție complexă de învățământ, care are drept misiune educația academică și cercetarea științifică, explicând elevilor misiunea, structura și modul de funcționare ale acesteia. Obiectivul fundamental al Universității este instruirea și pregătirea studenților ca viitori specialiști, performanți și competitivi, pe piața forței de muncă. Universitatea Titu Maiorescu este o universitate modernă, complexă, definită ca „universitate de cercetare avansată și educație”, cu „grad de încredere ridicat”, acordat de ARACIS în urma evaluării instituționale, care cuprinde: 10 facultăți cu 24 programe de studii universitare de licență, dintre care 19 la învățământ cu frecvență (IF) și 5 la învățământul la distanță (ID), 21 de programe de masterat acoperind 8 domenii de studii universitare și 3 școli doctorale acreditate (Drept, Medicină și Medicină Dentară), Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, Anul Pregătitor de limba română, cursuri postuniversitare. Universitatea Titu Maiorescu este un spațiu academic al educației de calitate, desfășurate sub semnul excelenței, la toate ciclurile de învățământ. Această realitate instituțională este certificată de prezența Universității Titu Maiorescu în Metarankingul Universităților din anii 2021 și 2022, clasament care cuprinde cele mai performante instituții de învățământ superior românesc. Prin rezultatele obținute în procesul de învățământ și în cercetarea științifică, prin gradul ridicat de inserție a absolvenților în piața muncii, prin carierele de succes dezvoltate de aceștia, Universitatea Titu Maiorescu se califică drept o universitate de calitate, care oferă bune perspective de dezvoltare și realizare a potențialului lor tinerilor care optează pentru studiile maioresciene.

 

          Decanul Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale, prof. univ. dr. Sorin Ivan, s-a referit la cele trei semnificații ale zilei de 15 februarie. Vorbitorul a prezentat evoluția lui Titu Maiorescu și a lui Spiru Haret, subliniind importanța educației în formarea și dezvoltarea acestora, absolvenți ai unor universități europene de prestigiu: Universitatea din Berlin, Universitatea din Giessen, Sorbona (Maiorescu), Sorbona (Haret). În cariera lor prodigioasă, pusă în slujba edificării României Moderne, cei doi profesori, academicieni și oameni politici s-au implicat în modernizarea învățământului românesc, considerând educația drept factor fundamental al dezvoltării țării. Profesor universitar, rector, om politic, critic literar, scriitor, mentor cultural, Titu Maiorescu a jucat un rol fundamental în procesul dezvoltării naționale, fiind considerat „fondatorul culturii și civilizației românești moderne”. Dincolo de speculațiile „conspiraționiste” mai vechi sau mai recente, Maiorescu a jucat un rol major în consacrarea literară și existența lui Mihai Eminescu. Spiru Haret, o altă figură de prestigiu a istoriei noastre, matematician, profesor universitar și academician, este „marele ministru” al instrucțiunii publice, reformatorul școlii românești, întemeietorul învățământului românesc modern. Cei doi fondatori, care au pus Educația mai presus de orice, trebuie să rămână repere și modele pentru tinerii de azi, să-i inspire și să-i motiveze în creșterea și evoluția lor prin învățare continuă și participare la procesul dezvoltării sociale. Un mijloc al edificării intelectuale și spirituale, al progresului personal pe toate planurile a fost și rămâne lectura. În contextul, Zilei Naționale a Lecturii, vorbitorul a făcut o pledoarie pentru carte, pentru importanța cititului în rândul copiilor și tinerilor de azi.

 

          După încheierea manifestării, elevii Colegiului Național Mihai Eminescu au vizitat spațiile de învățământ și de cercetare ale Universității – amfiteatre, săli de seminar, laboratoare –, în anticiparea condiției de student, proiectată pentru anul universitar 2023-2024.

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Universității Titu Maiorescu din București

16.02.2023