Universitatea Titu Maiorescu anunță finalizarea primului Raport al proiectului JCOERE (Judicial Co-Operation supporting Economic Recovery in Europe Project) privind cooperarea judiciară pentru recuperarea economică europeană. Acesta a fost publicat acum pe site-ul proiectului și poate fi consultat aici.

Raportul furnizează o examinare a regulilor de fond prevăzute în Directiva privind restructurarea și insolvența (UE) 2017/1132) și o analiză comparativă a modului în care aceste dispoziții noi interferează cu normele existente privind restructurarea preventivă în statele membre dar și cu cerințele existente la nivelul UE în cadrul cooperării judecătorești prevăzute în Regulamentul 848/2015 privind procedurile de insolvență.

Proiectul trece astfel într-o nouă etapă de analiză, concentrată asupra instanțelor și a modului în care această obligație de cooperare va funcționa sau nu în cazurile vizate. Mai multe detalii despre publicațiile și activitățile proiectului JCOERE sunt disponibile pe website-ul JCOERE.

Proiectul este cofinanțat din Programul Orizont 2020 – Programul-cadru pentru Cercetare și Inovare (2014-2020) – Contract JCOERE-800807-PM si are drept scop îmbunătățirea cooperării judiciare în temeiul Regulamentului (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență pentru sprijinirea procedurilor de restructurare preventivă a afacerilor la nivel european.

Universitatea Titu Maiorescu din București este partener în cadrul acestui proiect, alături de University College Cork, Universita degli Studi Firenze și INSOL Europe. În cadrul Universității proiectul este gestionat de prof.univ.dr. Smaranda Angheni, conf.univ.dr. Ioana Mânea, jud.drd. Nicoleta Mirela Nastasie și lect.univ.dr. Cristian Drăghici.

Universitatea Titu Maiorescu reprezintă pentru JCOERE un partener cu o experiență importantă în ceea ce privește cazul țărilor care au aderat recent la Uniunea Europeană, din fosta Europă de Est, oferind consultanță asupra provocărilor cu care se confruntă aceste țări privind acquis-ul comunitar, capacitatea autorităților și instanțelor naționale de a face față obligațiilor din regulament – cu impact direct – și cunoașterea altor sisteme juridice din Europa.

Facultatea de Drept este una dintre cele mai vechi facultăți ale Universității Titu Maiorescu, fondată în 1990 ca prima universitate privată din România, recunoscută de consorțiul JCOERE drept una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din țară.

Echipa de lucru a Proiectului JCOERE în cadrul Universității Titu Maiorescu include numeroși specialiști în acest domeniu: