De Ziua Mondială a Profesorului (World Teacher’s Day), intrată în conștiința publică drept Ziua Mondială a Educației, Universitatea Titu Maiorescu din București își reafirmă atașamentul profund față de educație ca factor esențial al dezvoltării și angajamentul instituțional de a dezvolta educație și cercetare științifică la standarde înalte de calitate și performanță.

Dintotdeauna, de la nașterea omului și a primelor forme ale civilizației până azi, educația a constituit mijlocul fundamental al formării omului, al edificării societății ca o comunitate de valori și de interese. De la primele forme ale învățării până la educația cu suport digital din zilele noastre, învățarea a însoțit permanent procesul de evoluție și dezvoltare a lui homo sapiens și a civilizației. Un rol central în actul educațional l-a avut și îl are, desigur, profesorul, în diversele lui ipostaze determinate de nivelul învățării: educator, învățător, institutor, profesor, profesor universitar.

Acolo unde există educație, există dezvoltare, iar oamenii își pot realiza potențialul și împlini aspirațiile. Statele cele mai avansate au sisteme educaționale puternice, eficiente și performante, într-o relație educație-dezvoltare de la cauză la efect. Unde nu există însă educație sau aceasta se desfășoară în condiții improprii, domină sărăcia, înapoierea, lipsa de șanse și de perspective. Educația constituie o necesitate vitală pentru omul și lumea de azi, pentru dreptul ființei umane la o existență decentă, la dezvoltare și la viitor. De altfel, dreptul la educație reprezintă un drept constituțional, iar educația este declarată prioritate națională în statele civilizate. 

O misiune importantă în cadrul procesului educațional o are de îndeplinit Universitatea, ca spațiu al educației academice și al cercetării științifice. Începând cu prima universitate a Europei, înființată la Bologna (1088), Universitatea a jucat un rol major în dezvoltarea științei, culturii și civilizației europene. Astăzi, Uniunea Europeană abordează cunoașterea ca factor al dezvoltării economiilor și societăților, fixându-și drept obiectiv realizarea Economiei și Societății bazate pe Cunoaștere, a Europei Cunoașterii. Educația este calea către Cunoaștere, iar Universitatea, mediul educației și cercetării de elită. În acest cadru, educația își atestă rolul și importanța fundamentale pentru edificarea omului de azi și dezvoltarea lumii contemporane. În baza acestei importanțe asumate ca prioritate, educația este privită ca proces continuu, desfășurat de-a lungul întregii vieți, în paradigma lifelong learning, un concept-cheie în viziunea și politica educației la nivelul UE.

Universitatea Titu Maiorescu, instituție cu grad de încredere ridicat, acordat de ARACIS în urma evaluării instituționale, rămâne atașată viziunii și valorilor umaniste care au edificat Europa prin educație și cunoaștere. Universitatea care poartă numele fondatorului civilizației și culturii românești moderne, Titu Maiorescu, este astăzi recunoscută în spațiul învățământului și al cercetării ca un mediu academic al educației de calitate, la standarde europene, ca un cadru al cercetării științifice competitive. Pentru acest statut, pledează realitatea instituțională, structura academică, nivelul actului educațional, activitățile și proiectele de cercetare, parteneriatele și mobilitățile universitare, procesul de internaționalizare.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, rectorul Universității Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Daniel Cochior, a afirmat: „Ziua Mondială a Educației este un moment special, în care trebuie să medităm la rolul educației în viața noastră și la misiunea pe care o are, în cadrul procesului educațional, profesorul. Nu există edificare spirituală, dezvoltare umană și socială, evoluție la nivelul civilizației fără educație. Parafrazând o vorbă celebră în cultura românească, am putea spune: Dacă educație nu e, nimic nu e. Privitor la profesor, rolul celui de la catedră este fundamental, atât pe coordonata instructivă, cât și în dimensiune educativă, spirituală, etică și umană. Fără profesori, existența societății, actul cunoașterii și civilizația ar fi de neconceput. Elogiem eforturile prin care împreună reușim, în Universitatea noastră, să modelăm conștiințe, mentalități, valori, atitudini, aptitudini, competențe și capacități din cele mai variate. Criza pe care o traversează umanitatea face ca vocea noastră să fie un sprijin vital în păstrarea valorilor și a echilibrului, a identității noastre în general. Dorim profesorilor, celor care au un rol esențial în procesul educației și al formării, să rămână sănătoși, curajoși și încrezători în menirea pe care o au în calitate de dascăli. La mulți ani de Ziua Mondială a Educației!” 

În același cadru educațional și spiritual, președintele Universității Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Iosif Urs, a declarat: „Universitatea Titu Maiorescu este astăzi una dintre universitățile de valoare ale țării, recunoscută în Europa și în lume. Am ajuns la acest statut prin respectul profund, structural, pe care-l acordăm educației și cercetării, cunoașterii în general, prin politica managerială fermă îndreptată către calitate și performanță, prin convingerea noastră, împărtășită la nivelul comunității academice maioresciene, că educația reprezintă șansa evoluției individului, mijlocul dezvoltării economiei și societății, al progresului civilizației. Iată, și în cadrul dramatic actual, tot în educație, cercetare și știință ne este speranța. Cercetarea științifică, inteligența cercetătorilor vor ajuta, cu siguranță, umanitatea să depășească acest impas. Șansa lumii de azi, în procesul de evoluție și dezvoltare, stă în educație. Conform unei viziuni europene asupra educației, pe care o promovăm în mod constant, Universitatea Titu Maiorescu, care anul acesta împlinește 30 de ani de existență, constituie în prezent un spațiu al valorilor intelectuale, spirituale și morale, al inteligenței, creativității și spiritului inovator, un lăcaș al educației și cercetării de înalt nivel, elemente de identitate care ne recomandă ca pe o universitate de elită. Tuturor profesorilor, succes, sănătate, inspirație și creativitate!”

Biroul de Presă, Comunicare și Imagine al Universității Titu Maiorescu

05.10.2020, Bucureşti