Universitatea Titu Maiorescu

deplânge dispariția Profesorului Ion Cucui

 

Universitatea Titu Maiorescu din București își exprimă profunda tristețe și regretul la plecarea dintre noi a Profesorului universitar doctor Ion Cucui (5.05.1950 – 13.04.2023).

 

Profesorul Ion Cucui a fost o personalitate a învățământului superior românesc, care, de-a lungul unei cariere prodigioase, a dezvoltat o activitate complexă în ariile educației, cercetării și managementului instituțional. A fost un cadru didactic de excepție, doctor în economie, specializat în contabilitate și management, care și-a dedicat o mare parte a vieții catedrei universitare. A fost conducător de doctorat, calitate în care a îndrumat tineri în cercetarea avansată, sub semnul excelenței academice. Activitatea în câmpul cercetării s-a obiectivat în plan editorial într-o operă substanțială, care cuprinde peste 20 de cărți ca autor unic și un număr impresionant de cărți scrise în colaborare, studii și articole de specialitate, comunicări la congrese și conferințe internaționale.

 

A fost rectorul Universității Valahia din Târgoviște între 2002 și 2012, perioadă în care, prin viziune, competență, profesionalism și un management performant, a avut o contribuție majoră la edificarea și dezvoltarea Universității. În acest interval, Universitatea Valahia s-a dezvoltat substanțial la nivelul infrastructurii și al resurselor umane: au fost construite noul sediu, Aula, Institutul de Cercetări și campusul Universității, a fost constituit un corp didactic și de cercetare valoros și competitiv. Sub mandatele rectorului Ion Cucui, Universitatea Valahia s-a afirmat ca o universitate de calitate a țării.

 

O activitate bogată a dezvoltat Profesorul Ion Cucui în domeniul proiectelor: a fost director în cadrul a peste 20 de proiecte de cercetare științifică, națională și internațională, cu finanțare europeană. În cadrul preocupărilor de dezvoltare instituțională, Universitatea Valahia, reprezentată de rectorul Ion Cucui, a participat, în calitate de partener, la un proiect european de anvergură, „Învățământ modern și calitate pentru viitor”, având drept obiect informatizarea procesului educațional, inițiat de Universitatea Titu Maiorescu, reprezentată în proiect, ca director al acestuia, de prof. univ. dr. Valentin-Corneliu Pau, vicepreședintele Universității.

 

Profesorul Ion Cucui a fost membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, Secția Științe Economice, Juridice și Sociologice, și președintele Filialei Târgoviște a AOSR. Acestor calități li se adaugă altele, care atestă valoarea și recunoașterea profesorului: vicepreşedinte CEDIMES (Centrul de Studii pentru Dezvoltarea Internaţională şi Modificări Economico-Sociale al Institutului de Cercetări a Francofoniei), Franţa şi director al Filialei CEDIMES România, membru în Biroul executiv AFECA (Asociaţia de Formare Europeană de Contabilitate şi Audit), preşedinte al Centrului Teritorial Dâmboviţa al ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România), membru al AIELF (Asociaţia Internaţională a Economiştilor de Limbă Franceză) şi AFSER (Asociaţia Facultăţilor de Ştiinţe Economice din România).

 

Între Universitatea Titu Maiorescu din București și Universitatea Valahia din Târgoviște se dezvoltă, de peste două decenii, o relație de colaborare complexă, pe planul educației, al cercetării și al proiectelor. Un merit special în această colaborare l-a avut fostul rector Ion Cucui, prin deschiderea managerială și spiritul academic, prin preocuparea pentru educația de calitate și atitudinea colegială, care l-au caracterizat toată viața. În continuare, ne dorim să dezvoltăm colaborarea dintre cele două universități pe toate planurile sub auspiciile valorilor academice care o definesc.

 

La plecarea din această lume a Profesorului Ion Cucui, comunitatea academică maioresciană își exprimă regretul și adânca tristețe. Universitatea Titu Maiorescu a pierdut un prieten, un profesor de excepție, o personalitate de elită a învățământului superior și a științei, un om de înaltă valoare și probitate umană. Universitatea noastră transmite condoleanțe Universității Valahia și familiei îndoliate!

 

Dumnezeu să-l odihnească!

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Universității Titu Maiorescu din București

București, 19.04.2023