Colocviu internațional

Economia socială – factor de relansare și de reziliență a

comunităților teritoriale

 

Universitatea Valahia din Târgoviște organizează în parteneriat cu Universitatea Titu Maiorescu din București, Noua Universitate Bulgară din Sofia, Asociația Valahia pentru Educație și Știință din România și Asociația Africa Vision Commun Chalenges, Burkina Faso – Africa de Vest, un colocviu internațional pe tema economiei sociale.

Colocviul este una dintre activitățile proiectului ESauSS „Economia socială în serviciul societății”, inițiat de Universitatea Titu Maiorescu şi realizat cu sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei din Europa Centrală și de Est

Data: 12 noiembrie 2021

Loc: Târgoviște (cu prezență fizică şi on line)

Limbi de lucru : franceză şi română

Teme:

 1. Locul economiei sociale în mecanismul european și în planurile naționale de redresare și reziliență;
 2. Co-construcția politicilor publice locale și pârghiile de acțiune în favoarea economiei sociale;
 3. Rolul actorilor sociali în aplicarea politicilor de dezvoltare teritorială;
 4. Ecosistemele de sprijinire și de finanțare a actorilor economiei sociale la nivel local;
 5. Modele de organizare și guvernanță a economiei sociale în spaţiul francofon.

Data limită de înscriere:7 noiembrie 2021

Informații suplimentare: https://giks.valahia.ro/

 

 


 

Universitatea Titu Maiorescu

organizează miercuri, 21 aprilie, 2021, începând cu orele 15:00, masa rotundă online cu tema :

„Percepția economiei sociale în mediul universitar”

 

 

Pentru mai multe informații :

 • Invitația în limba franceză: descarcă aici.
 • Invitația în limba română: descarcă aici.

 


 

Proiect ESauSS

Antreprenoriatul social în serviciul societății

Context

Evoluția economiei sociale în Europa Centrală și Orientală (ECO) și percepția acesteia au avut o traiectorie particulară ca obiect al științei, cercetării științifice și practicii economice, datorită istoriei țărilor din regiune, marcată de importante rupturi ideologice, politice și economice. Aprofundarea unei reflecții contextualizate privind economia și antreprenoriatul social pentru a contribui la schimbarea percepției sectorului, la o mai bună conștientizare a contribuției sale potențiale la dezvoltarea națională și regională și la realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile, (ODD),este de mare utilitate șiîn consens cu eforturile europene și naționale în acest domeniu.

 

Obiectivele

Proiectul ESauSS își propune să consolideze competențele pedagogice și operaționale în antreprenoriatul social într-o viziune integrativă, prin mobilizarea profesorilor-cercetători din regiunea Europei Centrale și Orientale în reflecția științifică, producerea de cunoștințe și diseminarea acestora. Având ambiția de a ieși din conformismul ambiant, proiectul propune o problematică de actualitate și o abordare academică, capabile să mobilizeze teorii științifice de referință, cunoștințe și instrumente practice valabile, contextualizate și operaționale, în atenția comunității academice, precum și a profesioniștilor din sector.

 

Activitățişi rezultate :

Proiectul include o serie de activități decercetare, de formare,de comunicări şi schimburi științifice, care trebuie văzute în sinergia și înlănțuirea lor iterativă. Rezultatele anvizajate sunt :

 • un studiu științific privind percepția economiei sociale și a antreprenoriatului social în mediul academic al regiunii, interesului pentru acest domeniu ca obiect al științei;
 • o cercetare documentară privind starea antreprenoriatului social în România și Bulgaria și cadrul de reglementare a acestuia. Rezultatele acestor studii vor servidrept bază pentru definirea conținutului celorlalte activități ale proiectului;
 • două conferințe internaționale;
 • o sesiune de formare de formatori în domeniul economiei sociale șial antreprenoriatului social (în limba franceză);
 • două sesiuni de formare pentru studenții, în domeniul economiei sociale șial antreprenoriatului social (în limba româna şibugară);
 • unarticol științific și o carte având ca titlu „Antreprenoriatul social: perspectivă multidisciplinară. De la teorie la acțiune”

 

Abordare

Toate activitățile proiectului se vor concentra pe înțelegerea modului de funcționare şi de guvernanță sectorială, pe interpretarea obiectivă și contextualizată a avantajelor, riscurilor și a posibilelor devieriale sectorului economiei sociale,pe operaționalizarea conceptuală și, mai ales, pe transferul de cunoștințe în practica economică şi socială.

 

Impact

Acest proiect va conduce la îmbogățirea epistemică a unui domeniu al științei economice șimanageriale, cel al economiei sociale,considerat de specialiști şi de instituțiile europene ca un al „treilea” sector de activitate (pe lângă sectorul public şi privat) și, după caz, la perenizarea unui cursuniversitar în acest domeniu. Această abordare este menită să deschidă noi căi de integrarea tinerilor absolvenți pe piața muncii, conjugate cu o mai bună satisfacere a interesul public.

 

Inițiatorul proiectului:

Universitatea Titu Maiorescu din București

 

Parteneri :

Agenția Universitară a Francofoniei în Europa Centrală şi Orientală

Noua Universitate Bulgară, Sofia, Bulgaria

Universitatea Valahia, Târgoviște, România

Asociația Valahia pentru Educație și Știință (AVES), România

Africa vision commun chalenges, Burkina Faso, Africa de Vest

 


 

Soutien à l’organisation de manifestations scientifiques – Appel 2020

 

L’action d’appui de l’AUF aux manifestations scientifiques a pour finalité de promouvoir la science en français et d’apporter un soutien aux réseaux universitaires et scientifiques qui démultiplient la coopération universitaire francophone, contribuent à son rayonnement international et renforcent la solidarité et le partage des savoirs entre les établissements universitaires.

Dans le cadre de cette mission spécifique, le soutien de l’AUF se traduit par un appui aux manifestations scientifiques de type : colloque, séminaire, journée scientifique, université d’été, en s’attachant prioritairement à promouvoir :

 • la participation de scientifiques des pays du Sud et de la région apportant une contribution à la manifestation (communication en français) qui donnera lieu à une publication dans les Actes de la manifestation ;
 • la diffusion des actes en français (de préférence sur support numérique).

Pour répondre à l’appel :

Contact : colloques-eco@auf.org

La source:

 


 

Appel à projets 2020 : Dispositif de soutien au développement de l’entrepreneuriat social à l’université

 

Au sein du dispositif ACTIF, l’AUF vise à renforcer le rôle des universités en tant qu’opérateurs de développement des sociétés par la mise en place de dispositifs d’accompagnement qui sensibilisent et forment les établissements d’enseignement supérieur et de recherche au développement durable et à l’entrepreneuriat social, un secteur qui offre une réponse unique aux besoins d’insertion professionnelle et de participation citoyenne des jeunes étudiants.

Dans ce contexte, l’AUF Europe centrale et orientale et la Direction des Réseaux de l’AUF lancent un appel à projets à destination des universités membres en Europe centrale et orientale pour mettre à leur disposition un moyen de se projeter vers les filières d’avenir liées à la durabilité. Le potentiel des jeunes sera ainsi traduit dans des initiatives socialement innovantes pour faire émerger des entrepreneurs responsables qui vont influencer de manière durable la cohésion sociale et économique de leurs pays.

Objectifs

 • identifier des projets proposés par des universités qui souhaitent s’engager dans l’atteinte des objectifs de développement durable et de l’entrepreneuriat social ;
 • sensibiliser et former les personnels des universités membres de l’AUF, enseignants et non-enseignants, à l’entrepreneuriat à impact social et environnemental ;
 • soutenir les jeunes entrepreneurs sociaux et les innovations sociales, en développant de nouvelles approches et méthodologies pédagogiques dans les systèmes éducatifs, en particulier dans l’enseignement supérieur.

Ces projets devront obligatoirement être menés en partenariats avec des acteurs socioéconomiques.

Documents de référence

Date limite de dépôt des projets : le 30 novembre 2020

Contact : formation-eco@auf.org

La source:

 


 

Appui aux initiatives étudiantes – appel à projets 2020

 

L’AUF Europe centrale et orientale lance un appel à projets qui vise à soutenir les initiatives des associations estudiantines. L’AUF encourage les étudiants à promouvoir l’esprit associatif et la valeur du volontariat et de l’implication communautaire, tout en promouvant la langue française, par des actions innovantes et rayonnantes sur les thématiques prioritaires proposées dans le cadre de cet appel :développement durable, prévention et promotion de la santé, initiatives citoyennes et solidaires, initiatives entrepreneuriales, etc.

Éligibilité

Associations d’étudiants ressortissantes des établissements membres de l’AUF Europe centrale et orientale

Note : Toutes les activités proposées dans le cadre des projets doivent être réalisées avant le 1er juillet 2021.

Thématiques prioritaires

 • Développement durable 
 • Prévention et promotion de la santé ; COVID-19
 • Initiatives citoyennes et solidaires
 • Initiatives entrepreneuriales.

Critères de sélection

 • encadrement dans les thématiques prioritaires
 • dimension francophone du projet
 • caractère innovant du projet
 • originalité du projet
 • visibilité du projet
 • capacité à associer plusieurs partenaires qui cofinancent le projet
 • cohérence dans la rédaction du projet

Dépôt des projets

Les fiches de projets dûment remplies – modèle disponible ICI – doivent obligatoirement être envoyées en format .doc et .pdf à l’adresse jeunesse-eco@auf.org avant le 30 novembre 2020.

Sélection

La commission de sélection examinera les fiches de projets et une réponse écrite vous sera acheminée dans un délai raisonnable confirmant la décision de l’AUF.

Soutien de l’AUF

Les subventions octroyées pour un projet peuvent varier de 1 000 euros à 1 500 euros.

Date limite 

30 novembre 2020

Contact : jeunesse-eco@auf.org

 

La source: