Alegeri Studențești Senat și Consiliul UTM

 

Asociația Studenților Maiorescieni și Biroul Electoral Studențesc vă anunță că în data de 31 Octombrie 2023 în intervalul orar 09:00-18:00, vor avea loc alegerile studențești în secțiile de votare, astfel: Secția de votare nr. 1- Corp V (Calea Văcărești, nr. 187, sector 4, București, parter), Secția de votare nr. 2 – Corp M (Calea Văcărești, nr. 189, sector 4, București, parter), Secția de votare nr. 3- IOR (Str. Gheorghe Petrașcu nr. 67B, Sector 3, București, parter), Secția de votare nr. 4 –  Tg. Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu nr.100, potrivit metodologiei de alegeri și a calendarului, alegerile studențești  se desfășoară după cum urmează:

  • Primul Tur de alegeri studențești pentru alegerea Studenților reprezentanți în Consiliul Facultății de Medicină (Procedura se reorganizează din pricina unui viciu procedural, conform Calendarului de Alegeri modificat, postat pe site-ul UTM, în secțiunea destinată Asociației Studenților Maiorescieni)
  • Turul II de alegeri studențești pentru alegerea studenților în Consiliile Facultăților de Drept, Psihologie, Farmacie, Științe Economice, Informatică, Facultatea de Științe ale Educației, Comunicare și Relații Internaționale, Facultatea Medicină Dentară,  Facultatea De Drept și Științei Economice Tg. Jiu, Facultatea de Asistență Medicală Generală Tg. Jiu si alegerea studenților reprezentanți în Senatul UTM.

 

Arondarea facultăților pe secțiile de votare este următoarea:

SECȚIA DE VOTARE NR. 1

– corp V

Calea Văcărești, nr. 187, parter, sector 4, București

SECȚIA DE VOTARE NR. 2- corp M

Calea Văcărești, nr. 189, parter, sector 4, București

SECȚIA DE VOTARE NR. 3- IOR

Str. Gheorghe Petrașcu nr. 67B, parter, Sector 3, București

Secția de votare nr. 4 –  Tg. Jiu

B-dul Ecaterina Teodoroiu nr.100, Tg. Jiu

FACULTATEA DE DREPT

 

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

 

 

FACULTATEA DE FARMACIE

FACULTATEA DE INFORMATICĂ

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI, COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

 

 

Mențiune specială, Studenții de la Medicină și Medicină Dentară, vor putea vota și În cadrul Secției de Votare nr. 2 Corpul M  – Calea Văcărești, nr. 189, parter, sector 4, București

FACULTATEA DE MEDICINĂ GENERALĂ

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

FACULTATEA DE DREPT ȘI STIINȚE ECONOMICE TG. JIU

 

FACULTATEA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ TG. JIU

 

 

Studenții, cetățeni români și/sau străini, fără deosebire de rasă, religie, sex, înmatriculați la ciclul de studii universitare de licență (învățământ cu frecvență și învățământ la distanță) și la ciclul de studii universitare de master exercită în mod egal dreptul de vot.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră vă comunicăm următoarele instrucțiuni cu privire la procesul electoral:

Documentele necesare pentru exercitarea dreptului de vot conform metodologiei sunt: carnetul de student/legitimație de student; studenții pot vota în baza carnetului de student/legitimației de student, iar în lipsa acestora, în baza unei adeverințe eliberate de secretariatul facultății la care este înmatriculat, alături de  CI/BI/Pașaport/permis de conducere;

Modalitatea de exprimare a opțiunii elective se realizează prin tăierea cu o singură linie, orizontală, a candidatului/candidaților căruia/cărora nu se dorește a i/li se acorda votul.

 

 

Vă mulțumim !

Asociația Studenților Maiorescieni

Biroul Electoral Central