Conferinţa Internaţională de Ştiinţe Criminalistice 2023

 

Asociaţia Criminaliştilor din România a organizat, la Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, în perioada 20-21 octombrie 2023, în sistem mixt (fizic şi online), Conferinţa Internaţională de Ştiinţe Criminalistice, ediţia a XI-a, cu tema „Criminalistica – Pilonul Principal Al Probaţiunii Judiciare În Procesul Penal Şi Civil”. Conferința a fost dedicată arealului criminalisticii, științelor de investigație, științelor polițienești, dreptului și disciplinelor înrudite.

În Programul conferinţei au fost înscrise 80 de lucrări ştiinţifice, cu teme diverse, din diferite domenii ale ştiinţelor criminalistice şi conexe: drept, psihologie judiciară, informatică, criminologie. Au susţinut lucrări 15 invitaţi – keynote speakeri din ţară şi din străinătate (Canada, SUA, Monaco, Polonia, Israel, Grecia, Germania, Marea Britanie, Italia, România), cu înaltă recunoaștere profesională internațională, care au prezentat comunicări științifice cu privire la cele mai noi și moderne metode și tehnici de investigare criminalistică. Lucrările ştiinţifice prezentate, atât de către keynote speakeri, cât şi de către experţii şi specialiştii – speakeri din România, Ucraina şi Republica Moldova, într-un cadru interactiv, au fost apreciate de participanţi ca fiind de un real folos şi de mare interes, au fost de o înaltă ţinută ştiinţifică şi au contribuit la realizarea unui eveniment ştiinţific apreciat atât în ţară, cât şi peste hotare. Urmare a acestui regal de ştiinţă au fost primite numeroase mesaje de mulţumire privind progranul şi modul de organizare al conferinţei.

La conferinţă au participat experţi şi specialişti din Canada, SUA, Monaco, Polonia, Israel, Grecia, Germania, Marea Britanie, Italia, Ucraina, Republica Moldova, România, din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliţiei Române, Serviciilor Criminalistice teritoriale, Institutului Naţional de Expertize Criminalistice din cadrul Ministerului Justiţiei din România, Centrului Național de Expertize Judiciare pe lângă Ministerul Justiției аl Republicii Moldova – cele 3 institute fiind parteneri tradiţionali în organizarea conferinţei, procurori, judecători, avocaţi, cadre didactice universitare, doctoranzi, masteranzi şi studenţi din cadrul multor facultăţi şi universităţi din România şi Republica Moldova. De menţionat că 8 universităţi din România, printre care şi Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti, o asociaţie şi un centru de cercetare din România, precum şi un institut din Israel au fost, de asemenea, parteneri în organizarea conferinţei.

În cele 2 zile, la conferinţă au participat cca. 200 de persoane fizic şi cca. 400 persoane on-line (prin videoconferinţă Zoom), din 12 ţări. Articolele prezentate în cadrul conferinţei vor fi publicate în Revista Română de Criminalistică (ISSN 1454-3117) şi Romanian Journal of Forensic Science (ISSN 2069-2617), care este indexată în trei baze de date internaţionale: EBSCO host Research Databases, ProQuest și WorldCat.

Trebuie menţionat aportul deosebit pe care l-au avut în organizarea şi reuşita conferinţei dl. Preşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România, gl.bg.(r.) prof.univ.dr. Gheorghe POPA, Expert criminalist, Profesor la Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană Bucureşti şi Conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Drept a IOSUD “Titu Maiorescu” Bucureşti, şi dna. Secretar general al Asociaţiei Criminaliştilor din România, col.(r.) dr. ing. chim. Maria-Georgeta STOIAN, Expert criminalist, Profesor asociat la Facultatea de Drept, Universitatea “Titu Maiorescu” Bucureşti.