Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale prin Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic organizează Cursul PostuniversitarIntegrarea și incluziunea în sistemul de învățământ a copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale (CES)”.

Deși este intens dezbătută în spațiul public în ultima perioadă, tematica accesului copiilor cu dizabilități la un sistem de învățământ incluziv nu a beneficiat, din păcate, de o documentare temeinică și completă la nivelul tuturor grupurilor vizate (părinți/copii, cadre didactice, instituții reglementatoare), pe măsura importanței pe care aceasta o are actualmente în societatea românească.

În prezent, sistemul educațional al României se împarte astfel: sistemul educațional de masă  reglementat prin Legea educației naționale nr. 1/2011, respectiv un sistem de învățământ special și unul special integrat prevăzute în aceeași lege.

Se punctează de la bun început faptul că un copil cu dizabilități are nevoie de o formă  de instruire  școlară  diferențiată, precum și o formă  de asistență  educațională socială și medicală complexe, necesare pentru a răspunde unor cerințe educaționale speciale.

Astfel, contextul dictează necesitatea elaborării cadrului conceptual al incluziunii copiilor cu cerinţe educative speciale în instituţiile de învăţământ preuniversitar de cultură generală.

Durata cursurilor va fi de 1 AN.

Înscrierile au loc în perioada: 21 OCTOMBRIE-31 OCTOMBRIE 2019.

 

Informații suplimentare se pot obține la:

Secretariat: Corp M, et. 1, Cam. 106, Calea Văcărești 189, sector 4, București

Telefon: 021.330.20.61

Email: fscri@univ.utm.ro