COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

pentru perioada 2016 – 2020

  1. COMISIA ECONOMICĂ, INVESTIŢII, MARKETING

Preşedinte – Prof.univ.dr. Valentin PAU

Membru – Conf.univ.dr. Felicia MAXIM

  1. COMISIA DE FINANŢE, FISCALITATE ŞI AUDIT FINANCIAR

Preşedinte – Prof.univ.dr. Ionica ONCIOIU

Membru – Șef lucrări Gabriela BURDUCEA

  1. COMISIA PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Preşedinte – Prof.univ.dr. Dumitru GHEORGHIU

Membru – Prof.univ.dr. Sorin IVAN

Membru – Ec. Ana Maria PERPELEA

  1. COMISIA PENTRU PROBLEME SOCIALE STUDENŢEŞTI ŞI BURSE PENTRU STUDENŢI

Președinte – Lect.univ.dr. Roxana SANDULOVICI

Membru – Prof.univ.dr. Viorel TĂNASE

  1. COMISIA TEHNICĂ-ADMINISTRATIVĂ/LOGISTICĂ ŞI INFRASTRUCTURĂ

Preşedinte – Prof.univ.dr. Iustin PRIESCU

Membru – Conf.univ.dr. Horia BARBU

Membru – Ing. Crinu RUSĂNESCU

Comisiile se completează cu experți: Conf.univ.dr. Ioana DUCA, Conf.univ.dr. Marilena CIOBĂNAŞU, Conf.univ.dr. Traian CALOTĂ, Lect.univ.dr. Aurelia HERLING, Conf.univ.dr. Minerva GHINESCU, Conf.univ.dr. Ioana PANC, Iulia NISTOR, precum și cu experți din afara Universității, numiți prin Decizia Consiliului de Administrație.