În baza Metodologiei privind procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea ”Titu Maiorescu” pentru perioada 2020-2024, conform anexei 1 – Calendarul constituirii și alegerii structurilor și funcțiilor de conducere din UTM, 2020-2024, joi, 30.01.2020, ora 1400, va avea loc dezbaterea programului managerial al candidatului la funcția de Rector, cu participarea întregului corp academic al Universității ”Titu Maiorescu”.

Dezbaterea va avea loc în clădirea Corp M, etaj 2, AULA MAGNA.

COMISIA CENTRALĂ PENTRU ORGANIZAREA ALEGERILOR
ȘI CONCURSURILOR PUBLICE A UTM