Slide Slide Slide Slide

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2: “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1: “Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă”
Titlul proiectului: STAGII DE PRACTICĂ ÎN REGIUNEA BUCUREŞTI – ILFOV
Contract nr.: POSDRU/109/2.1/G/81566
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeşte în oameni!”

 

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013