Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti

Beneficiar

 

Adresa poştală: Calea Văcăreşti nr.187, sector 4, cod poştal 040051, Bucureşti

Persoane de contact:

      • Prof. univ. dr. Smaranda ANGHENI – Rector, e-mail: rectorat@www.utm.ro
      • Conf. univ. dr. Iustin PRIESCU – Manager de proiect, e-mail: iustin.priescu@www.utm.ro

Descrierea activităţii partenerului: În cadrul Universităţii Titu Maiorescu îşi desfăşoară activitatea 9 facultăţi, dintre care menţionam: Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Informatică şi Facultatea de Drept. Conducerea Universităţii Titu Maiorescu şi cadrele didactice pun un accent important pe crearea unei culturi bazate pe calitate şi competitivitate, centrate pe formarea de competenţe şi deprinderi ale studenţilor, prin dezvoltarea resurselor umane ale Universităţii Titu Maiorescu, prin consolidarea bazei materiale proprii şi promovarea unei imagini noi, europene, a instituţiei. De asemenea, cadrele didactice au experienţă şi pregatire relevantă în domeniile specifice, peste 85% având titlurile ştiinţifice de doctori sau doctoranzi.

Totodată, o preocupare majoră o reprezintă cercetarea ştiinţifică. În cadrul Universităţii s-au derulat mai multe proiecte de cercetare pe programele CNCSIS, CEEX, PNII, Academia Română. De asemenea, s-au realizat mai multe proiecte de cercetare cu mediul de afaceri, care au avut ca obiectiv creşterea competitivităţii de business.

Până în prezent, Universitatea Titu Maiorescu derulează prin POSDRU un proiect de grant şi 3 proiecte strategice (https://www.utm.ro/prezentare-proiect-2/).