Proiectul ID 81566 este conceput în concordanţă cu obiectivul general al POS DRU, contribuie la realizarea obiectivelor Axei Prioritare 2 şi ale Domeniului Major de Intervenţie 2.1, şi vizează creşterea nivelului de ocupabilitate a 100 de persoane aflate în perioada de educaţie universitară din regiunea Bucureşti-Ilfov.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Creşterea gradului de conştientizare a avantajelor unui stagiu de practică şi promovarea parteneriatelor în rândul instituţiilor de învăţământ şi mediul afaceri prin realizarea a 100 de parteneriate în regiunea Bucureşti-Ilfov
  • Creşterea nivelului de ocupabilitate a 100 de studenţi din regiunea Bucureşti-Ilfov prin realizarea a 100 de stagii de practică şi asistarea membrilor grupului ţintă pe perioada desfăşurării stagiilor
  • Creşterea nivelului de angajabilitate şi facilitarea procesul de inserţie profesională a grupului ţintă

Durata proiectului: 24 de luni
Data de început: 05.01.2012
Data de finalizare: 31.12.2013

Valoarea proiectului: aprox. 500.000 euro

Grupul ţintă va fi format din 100 de studenţi, din mediul urban, care urmează cursurile unei facultăţi de informatică, înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ la o universitate din regiunea Bucureşti-Ilfov.

Activităţile proiectului contribuie la facilitarea şi dinamizarea tranziţiei de la şcoală la cariera profesionala pentru grupul ţintă. Stagiile de practică coroborate cu activităţile de asistenţă pe perioada derulării stagiilor de practică contribuie la conştientizarea, motivarea şi furnizarea de competenţe imperativ necesare în vederea inserţiei profesionale ulterioare a membrilor grupului ţintă.

Proiectul generează avantaje în principal pentru student, respectiv membrii grupului ţintă. Aceştia vor lua contact cu mediul privat, vor conştientiza care sunt competenţele pe care un angajator le solicita şi vor dobândi competenţele de bază pe care orice angajator le solicita de la un tânăr angajat. Rezultă o tranziţie mai uşoară de la şcoală la viaţa activă.

Se creează bazele unui proces educaţional calitativ prin stabilirea de legături intre piaţa muncii si activitatea educaţională prin parteneriatele ce vor fi încheiate cu angajatori.

Stagiile de practica contribuie la dezvoltarea capitalului uman – creşterea nivelului de angajabilitate pentru membrii grupului ţintă.

Domenii de formare:

  • Formare profesională prin intermediul stagiilor de practică
  • Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane

Detalii de organizare:

  • Sediul Centrului – Universitatea Titu Maiorescu, BUCUREŞTI