Rezultatele Referendumului Universitar

din data de 07.12.2023

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 35 (5) din Metodologia-cadru referitoare la procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior, aprobată prin OME nr. 6227/05 septembrie 2023 și a art. 10 (5) din Metodologia proprie de organizare și desfășurare a referendumului universitar, aducem la cunoștința întregii comunități academice rezultatele referendumului desfășurat la nivelul Universității Titu Maiorescu din București în data de 07 decembrie 2023 privind alegerea modalității de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2024-2029:

 

 • Total persoane cu drept de vot:                                            351
 • Total alegători care și-au exercitat dreptul de vot:         218 (62%)
 • Total voturi valabil exprimate:                                            217 (61%)
 • Numărul minim de voturi valabil exprimate
  necesar pentru validarea referendumului:                         176
 • Total voturi exprimate pentru opțiunea
  „prin concurs public”:                                                            12 (3%)
 • Total voturi exprimate pentru opțiunea
  „prin votul universal, direct și secret al tuturor
  cadrelor didactice și de cercetare titulare din UTM,      205 (58%)
  precum și al reprezentanților studenților din Senat și din
  consiliile facultăților:

 

În considerația celor de mai sus, comunitatea academică a UTM a optat pentru desemnarea Rectorului prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din UTM, precum și al reprezentanților studenților din Senat și din consiliile facultăților.

Rezultatele referendumului au fost validate de către Senatul UTM prin Hotărârea nr. 7 din 13.12.2023.

 

 

 

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL