UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

FACULTATEA DE DREPT

 

Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice Studențești

Aflată la cea de a XXX a edițieSesiunea Anuală de Comunicări Științifice Studențești, organizată de Facultatea de Drept a UTM va avea loc la data de 11 aprilie 2024, orele 14.00.

Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice Studențești se va desfășura pe două secțiuni:
Secțiunea 2 reunește comunicările studenților masteranzii, sub coordonarea d-nei. decan, Conf.univ. dr. Manuela Tăbăraș
Secțiunea 1 reunește comunicările studenților de la ciclul licență, sub coordonarea Conf. univ. dr. Violeta Slavu.

Atenție! Pentru Secțiunea 2 transmiterea titlului comunicării și a articolului in extensio se va face pe adresa de e-mail felicia.maxim@prof.utm.roiar pentru Secțiunea 1 pe adresa de e-mail violeta.slavu@prof.utm.ro după următorul calendar:

  1. Transmiterea titlului comunicări se va face până la data de 10 martie 2024 –studenții de la ciclul de licență și masteranzii vor stabili tema cu profesorul coordonator, titlul comunicării trebuie transmis pe adresele de e-mail indicate mai sus, în funcție de secțiunea din care faceți parte, menționându-se calitatea dumneavoastră (student licență, an de studiu, student masterand) și numele profesorului coordonator;
  2. Transmiterea articolului in extensio se va face până la data de 31 martie 2024 –studenții de la ciclul de licență și masteranzii vor transmite articolul pe adresele de e-mail indicate mai sus, în funcție de secțiunea din care fac parte, după obținerea avizului de la profesorul coordonator privind îndeplinirea condițiilor de formă și de fond privind redactarea articolelor.

Lucrarea va fi redactata în limba română în conformitate cu cerințele de redactare prezentate mai jos. Abstractul și cuvintele cheie vor trebui redactate în limba engleză.

Vestea bună este ca cele mai bune lucrări susținute de studenți și masteranzi vor fi selectate spre a fi susținute in cadrul Conferinței Internaționale de Drept, Studii europene şi Relaţii Internaţionale cu tema: – „Bona fides in iure. Buna-credință ca fundament al echității juridice” din 16-17 mai 2024 organizată de Facultatea de Drept a UTM /respectiv publicate în volumul conferinței, indexat în 3 baze de date internaționale, motiv pentru care recomandam d-lor profesori coordonatori sa propuna teme de cercetare conexe temei conferinței internaționale organizată de Facultatea de Drept în mai.

Aspecte legate buna-credință întâlnim în dreptul contractelor, principiul influențând interpretarea și executarea acestora, precum și în dreptul familiei, principiul bunei-credințe putând juca un rol important în diverse situații, cum ar fi exercitarea autorității părintești sau partajarea proprietății comune, părțile fiind încurajate să acționeze în interesul superior al copiilor și să coopereze în rezolvarea diferendelor, dar și în zona exercitării cu bună-credință a obligațiilor procesuale în dreptul procesual civil sau penal. Multiple subiecte din aceste arii tematice, dar și din zone ale dreptului muncii, transporturilor, al dreptului constituțional sau internațional public urmând a fi analizate în cadrul lucrărilor științifice ce vor fi selecționate-  teme de actualitate în cercetare  de natură să suscite interesul atât al teoreticienilor dreptului, cât și al practicienilor.

Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice Studențești editia a XXX-a se va desfăşura în București, la sediul Facultăţii de Drept -Universitatea Titu Maiorescu, din Calea Văcăreşti nr.187, sector 4.

Stimați studenți,

Alegerea unei teme conexe temei conferinței organizată de Facultatea de Drept în mai este facultativă. Dumneavoastră puteți aborda teme din orice domeniu juridic, însă șanse ca cele mai bune comunicări să fie selectate în vederea prezentării în cadrul Conferinței internaționale organizată de Facultatea de Drept, UTM, în luna mai, o au doar temele care se înscriu în tematica acestei conferințe (CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE DREPT, STUDII EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE, EDIȚIA A XII-A cu tema „Bona fides in iure. Buna-credință ca fundament al echității juridice”Facultatea de DreptUniversitatea Titu Maiorescu din București16-17 mai 2024).

Lucrarea va fi redactata în limba română în conformitate cu cerințele de redactare prezentate mai jos. Abstractul și cuvintele cheie vor trebui redactate în limba engleză.

Vestea bună este ca cele mai bune lucrări susținute de studenți și masteranzi vor fi selectate spre a fi susținute in cadrul Conferinței Internaționale de Drept, Studii europene şi Relaţii Internaţionale cu tema: – „Bona fides in iure. Buna-credință ca fundament al echității juridice” din 16-17 mai 2024 organizată de Facultatea de Drept a UTM /respectiv publicate în volumul conferinței, indexat în 3 baze de date internaționale, motiv pentru care recomandam d-lor profesori coordonatori sa propuna teme de cercetare conexe temei conferinței internaționale organizată de Facultatea de Drept în mai.

Aspecte legate buna-credință întâlnim în dreptul contractelor, principiul influențând interpretarea și executarea acestora, precum și în dreptul familiei, principiul bunei-credințe putând juca un rol important în diverse situații, cum ar fi exercitarea autorității părintești sau partajarea proprietății comune, părțile fiind încurajate să acționeze în interesul superior al copiilor și să coopereze în rezolvarea diferendelor, dar și în zona exercitării cu bună-credință a obligațiilor procesuale în dreptul procesual civil sau penal. Multiple subiecte din aceste arii tematice, dar și din zone ale dreptului muncii, transporturilor, al dreptului constituțional sau internațional public urmând a fi analizate în cadrul lucrărilor științifice ce vor fi selecționate-  teme de actualitate în cercetare  de natură să suscite interesul atât al teoreticienilor dreptului, cât și al practicienilor.

Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice Studențești editia a XXX-a se va desfăşura în București, la sediul Facultăţii de Drept -Universitatea Titu Maiorescu, din Calea Văcăreşti nr.187, sector 4.

Stimați studenți,

Alegerea unei teme conexe temei conferinței organizată de Facultatea de Drept în mai este facultativă. Dumneavoastră puteți aborda teme din orice domeniu juridic, însă șanse ca cele mai bune comunicări să fie selectate în vederea prezentării în cadrul Conferinței internaționale organizată de Facultatea de Drept, UTM, în luna mai, o au doar temele care se înscriu în tematica acestei conferințe (CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE DREPT, STUDII EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE, EDIȚIA A XII-A cu tema „Bona fides in iure. Buna-credință ca fundament al echității juridice”, Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu din București, 16-17 mai 2024).

Condiții de redactare:

Paper Title [Arial 20, bold, left alignment, capitalize the first letter]

Surname N.1, Surname N.2 [Arial, 14-point, bold]

1 Author Affiliation (COUNTRY) [11-point, italic]

2 Author Affiliation (COUNTRY) [11-point, italic]

E-mails [11-point, italic, separated by comas]

Abstract [Arial, 12-point, bold, left alignment]

This template will assist you in formatting your paper. Please, copy it on your computer and insert the text keeping the format and styles indicated. The various components of your paper (title, abstract, keywords, sections, text, etc.) are already defined on the style sheet, as illustrated by the portions given in this document.

Keywords: Innovation, technology, research projects, etc. [Times New Roman 10-point].

Section [Arial, 12-point, bold, left alignment]

There is a limitation of 4/6 pages. All pages size should be A4 (21 x 29,7cm). The top, bottom, right, and left margins should be 2,5 cm. All the text must be in one column and Arial font, including figures and tables, with single-spaced 10-point interline spacing. [Times New Roman, 10 point, normal, justified alignment]

1.1  Subsection [Arial 12, bold italic, left alignment, capitalize the first letter]

The text included in the sections or subsections must begin one line after the section or subsection title. Do not use hard tabs and limit the use of hard returns to one return at the end of a paragraph. Please, do not number manually the sections and subsections; the template will do it automatically.

1.1.1  Sub-subsection: Guidelines for Abbreviations and Acronyms

Define abbreviations and acronyms the first time they are used in the text, even after they have been defined in the abstract. Do not use abbreviations in the title or heads unless they are unavoidable.

1.1.2  Sub-subsection: Guidelines for Figures and Tables

Tables, figures, and graphics should be centred, numbered and accompanied by a legend. Figure captions should be below figures; table heads should appear above tables. Insert figures and tables after they are cited in the text. Use the abbreviation “Fig. 1”, even at the beginning of a sentence.

1.1.3 Sub-subsection: Guidelines for Page numbers and Footnotes

Please, do not add any kind of pagination anywhere in the paper. Avoid using headers and use footnotes [Arial, 8 point] only within the page margins (2,5 cm of white margins).

1.1.4    Sub-subsection: Guidelines for References

The list of the references should be given at the end of the paper. References are numbered in brackets by order of appearance in the document (e.g. [1], [2], [3]). The same reference can be cited more than once in the text with the same reference number.

2 Section

Use as many sections and subsections as you need (e.g. Introduction, Methodology, Results, Conclusions, etc.) and end the paper with the list of references.

REFERENCES [Arial, 12-point, bold, left alignment]

  • Einstein, A. (1916). General Theory of Relativity. Annalen der Physik 49(7), pp. 769-822.

 

P R O G R A M

 

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR SESIUNII

Joi 11 aprilie 2024 orele 14,00, sala Sala M 209

 

14.00 – 14.15      Deschiderea lucrărilor sesiunii –

Conf.univ.dr. Manuela Tăbăraș  – Decanul Facultății de Drept

14.15                     Desfășurarea sesiunii de comunicări științifice pe cele 2 secțiuni:

  1. Secțiunea 1 – domeniul studii de licență
  2. Secțiunea a 2-a – domeniul de studii de masterat