Programul de studii de masterat “Știința Datelor și Inteligență Artificială“ din cadrul Facultății de Informatică a UTM a fost acreditat de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS. (Hotărâri 30.06.2022 – ARACIS)

Programul de masterat “Știința Datelor și Inteligență Artificială“ este definit de caracterul lui inovativ, creativ, inter-disciplinar, de vocația lui aplicativă, orientată spre formarea de solide competențe profesionale. Prin creșterea nivelului de calificare, masterul are ca scop promovarea și pregătirea de înaltă calitate practică a masteranzilor în acest domeniu de viitor pentru forța de muncă din România și din Europa, ceea ce va avea un impact pozitiv ridicat asupra asigurării calității vieții cetățenilor europeni.

Studiile universitare de masterat “Știința Datelor și Inteligență Artificială“ au forma de învățământ cu frecvență (IF), fiind un masterat profesional, în domeniul principal Informatică. 

Cursurile și laboratoarele se vor efectua în sistem hibrid, pe module, de regulă la sfârșit de saptămână (vineri-sâmbată-duminică), iar practica de specialitate în laboratoare de informatică moderne, cu aplicații practice de tip hands-on în cloud (AWS) sau în platforma de cercetare cu Apache Spark a UTM.

Programul se desfășoară la standarde europene de calitate academică, beneficiind de profesori și specialiști în domeniu, asigurându-se condiții de studiu excepționale, săli de curs și laboratoare aflate în Corpul M și V al UTM dotate prin proiectul UpDigitalUTM, în valoare de peste 2,5 milioane de euro din PNRR.

Mai mult, toți masteranzii vor beneficia gratuit de cursuri profesionale specifice domeniului prin facilitarea accesului liber la peste 7000 de cursuri prin platforma Coursera for Campus.

Metodele și abordările noi în procesul de învățământ, centrarea pe masterand, pe competențele dobândite și pe rezultate, calitatea educației, parteneriatele încheiate cu universitati și firme de top din UE, UK și US, stagiile de practică în insituții și firme renumite în diferite domenii de activitate, perspectivele de integrare pe piața forței de muncă după absolvire, posibilitățile de dezvoltare personală și profesională, inclusiv prin studii doctorale sunt câteva argumente esențiale în favoarea parcurgerii acestui program de masterat.

Programul de masterat propus se adresează absolvenţilor studiilor de licenţă din majoritatea domeniilor de activitate care au ca suport informatica, procesează volume mari de date, folosesc inteligența artificială sau robotica și care desfășoară proiecte / programe de transformare digitală, ca de exemplu:

 • Informatică Cibernetică, Matematică
 • Calculatoare, Electronică și Comunicații
 • Ştiinţe Tehnice Aplicate
 • Economie, Finanțe, Bănci
 • Management, Administrație, Afaceri
 • Psihologie, Sociologie
 • Medicină
 • Științe juridice
 • Științe ale naturii
 • Științe politice și ale comunicării
 • altor absolvenţi ai facultăţilor de profil care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele în domeniul de masterat.

Competențele profesionale dobândite de către absolvenții programului de studii de masterat “Știința Datelor și Inteligență Artificială“le vor permite:

 • Aprofundarea teoretică și practică a conceptelor de bază și a paradigmelor de data science și inteligență artificială;
 • Capacitatea de a colecta, analiza și reprezenta vizual datele, de a extrage informații din date și de a construi modele;
 • Abilitatea de a utiliza limbaje de programare și sofware-uri dedicate domeniilor data science și inteligență artificială;
 • Capacitatea de a opera cu concepte fundamentale din domeniul modelării matematice și analizei statistice, precum și abilitatea de a le folosi în contexte practice;
 • Cunoașterea mecanismelor de bază și a tehnicilor de analiză a textului pentru tratarea aspectelor esențiale ale procesarii limbajului natural;
 • Abilitatea de a utiliza tehnologii, aplicații software și platforme specifice procesării unor volume mari de date în condiții sporite de securitate cibernetică;
 • Abilitatea de a lucra cu platforme de calcul distribuit disponibile ca servicii în cloud;
 • Cunoașterea normelor și reglementările naționale și UE în domeniul științei datelor și inteligenței artificiale.